over hard bevroren velden
stille vluchten verlangens
in seconden gemeten;

wij

liefdesbloemen voor nachten
in kromming van lijven
schoten die warmen;

ons
*********************
sunset 01-03-2018
  
 
 
als een ster

[nacht buigt zich om het droge lid
waarin schaduwen ondergaan
om te wortelen in deze wereld]

wat dekt de zomer
onbuigzaam toe
groeit als stem op
en breekt het lichaam
door opbloeiende kleuren
in schemering van borsten
die zich aan elkaar vleien
om uit te doven
als een vallende ster

jouw lichaam is niet enkel lijf
maar ook een hongerige afgrond
zoals het altijd al was
en ik spuw pitten uit
omdat de appel verbanning betekent
en geen geslaagde vlucht
uit een nachtmerrie

ik ben niet jouw zijde
of je volmaakte enkels
maar enkel naakt
en veroordeeld
jou eeuwig te zoeken
ben een deel
van de verboden wijsheid
en hunker in tweezaamheid
altijd toch de kleine dood
*********************
sunset 01-03-2018ik voel mij leeg (inspiratie)

mijn hele buik verandert in diepten
in wouden met postmortale schaduwen
waarvan de navel in de stilte van gisteren ligt
wijl de vibratie van Gods bazuinen
alles herkent

gevoel vervangt verstand
en iets anders wordt geboren
zó dat zelfs de kleinste dag van een vlieg
wordt waargenomen en elk gelaat
uit zijn hoofdrol wordt verdrongen

tot iets beweegt
en het beven zich uitbreidt tot mijn zijn
de hardste schaal zich opent en elke zieke assimileert
de duizende fouten en alle beperkingen
bloeien eindelijk op, op het vel van papier

maar ik voel mij leeg
*********************
sunset 02-03-2018liefde heelt


vroeger, onverdraaglijk de nacht
in mijn handen loodzware
eerste herinneringen
als vogels op dunne twijgen

maar nu sta ik voor jou
naakt en zonder vingers
zo diep dringen wij in elkaar door
dat op het einde niets meer blijft

dan liefde die vensters baart
duizende vensters die zich onophoudelijk openen
onoverwinnelijk licht binnenlaten
zó, dat de wonden zich helen
*********************
sunset 02-03-2018
 soms zingen vogels stiller in de nachten

soms zingen vogels stiller in de nachten
en hangt de hemel diep op grauwe dagen
soms worden woorden met de jaren slimmer
al kwelt de smart die slaapt tussen de zinnen

rustend in ruimtes vol van zonvergelijken
verpop ik steeds en sterf op ’t einde toch
waar koude stemmen angstig laten wenen
kan ‘k enkel overleven door het innerlijk vuur

en al wat was, bungelt in spinnenwebben
heel kort slecht maar in zomerwind
dwaal ‘k doelloos rond en zoek vertwijfeld
de losse blaadjes die ik toch niet vind

ik hoor mijn lachen, donker en ook heser
dat snel verstomt ondanks dat ik ’t nog roep
zingen in nachten soms de vogels stiller
en hangt de hemel diep op troosteloze dagen
*********************
sunset 03-03-2018
 
 
 
en dan ontwaakt het licht

de ochtend schemert resten van de nacht
en haan begroet ’t ontwaken van de dag
ergens slaapt de dichter in zijn roes
droomt van een schilderij dat enkel stilte is

de zon klimt langzaam in mijn raam
komt over bomen tergend traag omhoog
terwijl de haan weer kraait de rust verstoort
van stilte die nog over alles ligt

en dan ontwaakt het licht
********************* 
sunset 03-03-2018jij wordt lichter

jouw boot
versierd door vlaggen
drijft op een stroom

je stapt uit
gaat een berg omhoog
en het wordt lichter,
jij wordt lichter

laatste woorden
draagt jouw mond

niet meer
*********************
sunset 04-03-2018
 

liefde, onnoemelijk veel liefde

lippen op huid, dwalend
over de contouren van lijven:
man, vrouw - ongebroken de stralen
tussen ons beiden

als fragmenten van een kaart
op de binnenzijde van jouw lendenen
die paden in het paradijs voorstellen
voor de enen, de hel voor anderen

slechts zij die niet kunnen geven
voelen het verlangen
voren in de aarde te trekken
met bloed, met huid

ik echter heb twee handen
om jou vast te houden
tien vingers om te zoenen
en liefde, onnoemelijk veel liefde

om steeds weer te delen
*********************
sunset 09-03-2018onthechting

in mijn dromen verloren
is de vogel wind
en bang wortels te verliezen
veraf van zijn nest
zijn schaduw te verdrijven

vuur neemt het werk
van water over
vangt de wind
hamert mij wortels
in mijn vlees

ik bid als een sprinkhaan
met vleugels
ben alles wat ik heb
en sta onbeweeglijk
stil onder een weidse hemel
*********************
sunset 09-03-2018


meer dan ik ooit kan dromen (het Bodenmeer)

en dan komt de wind
davert met veel lawaai
door donkere straten
kletterend als eenruiterschaar
een zwarte onrust
die donderend wegsterft

star staan huizen
gevangen in dit brullende
dat op een nachtmerrie lijkt
windstoot na windstoot
dwaalt over velden
weg tot ver over ‘t meer

in ruimte vlaggen vertwijfeld sterren
aangestoken en uitgedoofd
door vooruitsnellende wolken
die slechts, wanneer zij maan bedekken
hun bestaan verraden

langzaam verdwijnt de regen
en rook struikelt enkele schreden
over nat-witte daken

hier is meer dan ik ooit kan dromen
*********************
sunset 10-03-2018
 
 
 

moeder, ach moeder

een veel te korte tijd
voelde ik mij geborgen
liefdesverlangen maakte blind
ik gaf jou mijn leven

de warmte die ik voelde
was slechts liefde voor jou
bezield door een kinderlijke wens
om erbij te horen

een laatste keer nog kijk ik nu terug
en met een door tranen bezwaard hart
sluit ik stilletjes de deur van de tijd
verwijder mij met aarzelende schreden

al hoop ik nog steeds
dat ooit jouw hart zich opent
ik door jou
liefdevol vastgehouden word
*********************
sunset 11-03-2018


dat oeroud verdrinken

hunkering kent,
net als de regen,
veel gezichten:

langzaam
onophoudelijk
zacht
buiig
melancholiek
warm

het is dat oeroud
verdrinken in de ander
om jezelf te vinden

wat echter wanneer
vlinders niet fladderen
rozen enkel verdrogen?

hoe lang dien je te wachten
onder hitte van begeerte
tot liefde met vreugde
dorst weer stilt?
*********************
sunset 11-03-2018


in gelige schemer

achter blik-gesloten gordijnen
zweven wensen en morgen,
morgen ben ik weer hier
met een bonte paraplu
en ik zal witte kleren dragen
tango dansen in de straten
elke voorbije nacht

als een jonge welp
mij op elke deerne werpen
die eindelijk mijn honger stilt
tot het pijn doet
- elke foto dooft weer een herinnering
en in elke duistere steeg
schemert de zee in droeve ogen
die niets meer willen zien
omdat elke idylle
een voorbijgaande leugen is

als witte nevel
trekt de blues door de straten
in gelige schemer van lantaarns
sta ik en wacht …
*********************
sunset 12-03-2018warm welkom voor de zon

wanneer de lucht, melkflesachtig zoals vandaag
het licht van de grond tot in de hemel strooit
parkeerplaatsen net als het maanoppervlak
doorploegd zijn met kraters en diepe sporen

denk ik toch reeds aan de lente
aan nieuwe geuren
korte rokken en felrode lippen

verheug me op waaiende haren
en bevrijd lachende gezichten;
warm welkom voor de zon
********************* 
sunset 12-03-2018


leg sterren aan jouw voeten

laat ons mooi zijn deze nacht
en met traag volmaakte zuchten
zweet doordrenkte lucht verstrooien
fluisteren als verliefde zwanen
onder honderd grauwe bruggen

blauwe wonderen in ’t gehoor
eg ik sterren aan je voeten
luister naar ’t geluid van rozen
tot in buik de vlinders dwarrelen
links een traan in ’t oog plots bloeit
*********************
sunset 13-03-2018aan de einder reeds lente

het herinneren aan warmte blijft
al bestaan nachten slechts uit as
en dansen vonken, als vergeten puntjes
in een verlaten hemel

nog verbleekt in mij
een gekromde regenboog
zijn de velden vers geploegd

hangen over mij
opbollende wolkenzakken
en luid gekwetter
van ruziënde mussen

toch straalt reeds de zon
*********************
sunset 14-03-2018winter geeft zich nog niet gewonnen

bleek grijze hemel
tooit de wereld
en overal zweven
kristalfijne vlokjes
geboren uit
laaghangende wolken

zij wervelen en dansen
bijna zonder enig gewicht
naar de aarde
en er is
voor niets noch iemand
een ontkomen

vanuit vier windstreken
een vormloos zweven
over velden en steden
een neerdwarrelen
op muren en grond
enkel voor hun genoegen

de winter geeft zich
nog niet gewonnen
*********************
sunset 14-03-2018


dagen en nachten

zij zijn de dragers van ‘t gebeuren
zijn de muziek en ook ‘t geluid
en de genade van ’t begrijpen
maar ook de angst diep in de buik

zijn de bevelen van een oorlog
de podia van grote nood
maar ook parades van de zege
het leven en daarna de dood

zij zijn piano’s in hun forte
het zitten maar dus ook het staan
zij zijn het altijd snel weer komen
en ook het uiterst trage gaan

zijn slagen door te harde woorden
als vuisten die snel opgeheven
in het moeras van driften diep in ons
en toch ook de liefde die pas echt doet leven

zij zijn de tijd, en wij hun spons
*********************
sunset 15-03-2018
ontelbare zwijgende rijen

vanaf vuurtorens op gouden oevers
groeien lichtvlekjes op fluisterende stenen

zij vertellen over cruises naar Azië
en bladgoud op prentbriefkaarten

verhalen over gebleekte gezichten
en wat zigeuners verkopen

achter prikkeldraden en op pleintjes
voor kerken en paleizen
staan zwijgende rijen

zij komen van heinde en ver
*********************
sunset 15-03-2018


over leven en liefde en zo

ik schrijf brieven over het leven
die vogels mij dikteren
mij vanuit hun kooien berichten
dat duiven amper kunnen vliegen

en ik wacht tot het zoemen van liedjes
elke toon weergeeft
waaruit mijn gedichten bestaan:
zestienduizend keren zestien verzen
vouw ik zo zorgvuldig
als jouw wimpers in de ochtend
en overhandig hen aan de vogels
door de tralies heen
opdat zij ze uit hun hoofd kunnen leren

samen zingen wij een verwarrend lied
over het leven en de liefde
*********************
sunset 16-03-2018bruggen slaan

een steiger beplanten
met drijfhout in 't zand
reeds kiemt het hout
en de planken

veel groeit nu reeds

voorbijgangers zwaaien
naar de gewone steiger
om zich dan re verwijderen
naar een andere plaats

aan land gaan is niet mogelijk

en de steiger groeit verder
in beide richtingen
diep in het land enerzijds
en ver in de zee anderzijds

ergens treffen de einden zich
in een doorsneden landschap
die hen opneemt
en eindelijk uitmonden laat
*********************
sunset 16-03-2018hemels warme zwijgende momenten

ik verstop me voor jou
in de middenbeuk onder de banken
vind ik de noten van psalmen

en ik schilder tijdsluiers op ’t hout
vorm een beschermende kom
met mijn handen om een windlicht
beschaduw ik het lege glas

later zitten wij knie tegen knie
drinken woorden als miswijn
hemels warme zwijgende momenten 
*********************
sunset 17-03-2018
 
 
 

het einde van de winter

elke warmte weer verdwenen
knoppen lopen niet meer uit
vogels verlaten vensters
zoeken beschutte nesten

leg je hoofd liefste
een wijle op mijn schouders
dek me toe met jouw tederheid

als twee kinderen zijn wij nu
op de melkweg
ster neemt ster bij de hand

oevers neigen zich zacht naar zee
terwijl ik verlangend jouw lippen zuig
bloeien lijven in liefde

nog eenmaal de wereld
wit en nieuw geboren
belooft het einde van de winter
toch een stralende lente
*********************
sunset 17-03-2018


alle dagen weer

’s ochtends lees je verloren vreugde
op slaapdronken gezichten
van het altoos hetzelfde

zij komen uit alle richtingen
volgens vastgelegd patroon
op automatische piloot

in ritme van het dagdagelijkse
verjaart hun leven
tot aan zijn einde

valt de avond
in vaal belichte stilte
in de geur van de voorbije dag
*********************
sunset 18-03-2018


maartse dagen

maartse dagen verborgen
onder grijze wolken
in dooiwater van de noen
op doorweekte paden
bomen zonder bladeren

verweesde velden
getekend door sporen
van een komende tijd
wacht nieuwe oogst
in de augustusmaand

nergens schaduw
ondanks de maan
rijpt in stilte
van groeiende loten
een echo van ‘t eeuwig bestaan
*********************
sunset 18-03-2018