alsof het ’s avonds
lente is:
zon en heel veel
veelkleurig licht

zó dat wij klanken zien
en daarachter
meer, veel meer
dan ooit gedacht
*********************
sunset 01-12-2021


wij zijn slechts water en haar golven


een zomerdag in het verleden
jij ging als zucht van kleed voorbij
als was je stroom en wat daarvan mij achterbleef
is nog altijd het kleuren-zien en zachte noten

ik lei mijn hoofd een stuk terug
en kleurde jou voor mij in zonnegeel
dat door het blauwe van de zee begeleid
mij nog veel dieper in het gras toen drukte

plots stond de dag heel aard-nabij en stil
en voelde ik mij als een vlinder
die van de bloem enkel de herinnering wil

omheen de bloesem traag zijn dans uitvoert
in de beweging zich, zijn zijn verliest
omdat wij slechts het water en haar golven zijn
*********************
sunset 02-12-2021


jij laat je vallen
onder dekens
de vorm vlees
en lijkt voor alles
bijna doorzichtig
en als opgelost

een nachtvlinder
in sterrenlicht
*********************
sunset 02-12-2021


na de regen

woorden vallen op de zware zijden
van een regenscherm als zacht ontvouwen
in een druppelklank van wijdse ruimten
met achter hen de opgestuwde lucht

uit ongezegde en gebroken dromen
die niet geschreven worden [anders dan vandaag]
voorbij trekken de vlagen
zó dat ik naar beneden blijf kijken

plots luid én stil uit elkaar val
wanneer de harde wind zich legt
woordsporen liefde in jouw bloed waait

die ik geschreven heb als fluisterstemmen
zich tot zinnen rijgen
en mijn gevoelens openbaren
*********************
sunset 03-12-2021


over leven, dood en zo

[wanneer lettergrepen
hun uitweg vinden
zijn zij slechts kleine
geschenken van het leven
een muziek waarvan de klanken
zo weinig bij elkaar passen
als deze woorden hier]

want ik heb je haar
grijs zien worden
net als mijn droefheid
die op mezelf gericht was
en die eigenlijk slechts
een monotone toon is
die nooit eindigt

en ook niet verdwijnt
wanneer ik
mijn mond stilleg
mij zo neerzet
dat er geen licht op mij valt
en het eender is
welk deel ik ben

toch ontstaat er iets
in al het niet gedane
dat in mijn woorden blijft
voor die tijd
wanneer mijn naam
nooit meer verschijnt
en uit mij
enkel nog leegte spreekt

ook al blijft de liefde
*********************
sunset 03-12-2021


jij bent de zaaier

hoe jij mij zegt
het leven lief te hebben

dat dronken gevoel
nooit precies te weten
wanneer ik diep ontwaak
in jouw droom

zó beleven wij ons
elke nacht weer:
het zaad is liefde
en jij de zaaier
*********************
sunset 04-12-2021


fonkelen als kristallen

de winter schrijft zich zonder ‘w’
als weggevaagd, geweken ligt de sneeuw
op velden en op weiden waar hij eerder lag
en dat steeds dagenlang, toen in mijn vroege jeugd

maar geen terugkeer van die pirouetten
tussen schemer en het laatste licht
blijft enkel het herinneren aan die tijd
tijdens het slapen maagdelijk wit

nu ligt de koude nog verstopt
achter ogen die verdekt
vochtig richting noorden staren

toch is het mooi wanneer in nacht
sneeuwvlokjes dansen in het vale licht
als kleine sterren rustig dwarrelend

fonkelen als prachtige kristallen
*********************
sunset 04-12-2021


2de Advent


nog groeit het jaar
stil naar zijn einde
zachtjes aangeraakt
door een wind
staan de sterren
alles is aanwezig
waar anders niets is

en in één ogenblik
of het waar is of niet
gebeurt alles
nog in een gedicht
dwarrelen sneeuwlokjes
maken de wereld
maagdelijk wit
*********************
sunset 05-12-2021


’s nachts in gedachten groei ik in kussens
in het maanlicht met achterblijvend vel
zo anders dan wanneer onze lippen zich raken
verlies ik de grond onder voeten en heel snel
zweef jij naar mij, trefzeker door het duister

wordt het plots buiten ochtendlijk helder
*********************
sunset 05-12-2021


sinterklaasochtend

nog vliedt mijn blik de nieuwe dag
de bomen nevelgrijze toppen
zweven heel geruisloos daar
de eerste kraaien uit de kronen

bevrijdt van nu een zware last
laten zij twijgen schommelen
en rijm sproeit zich van tak tot tak
als tere fluisterregen
*********************
sunset 06-12-2021


over corona, het milieu, de mens en zo

laten wij de werkelijkheid drinken
van de verwoeste steden in landen
met superhelden en hun getrokken zwaarden
langer dan henzelf en die zij in eenmaal
inslikken en bunkeren in hun schedels

en ook de thermometers
op de heetste dagen van de herfst
waarin je amper lucht om te ademen krijgt
en die in ziekenhuizen koortsige lijven vullen
met vuur en zonsondergangen

drinken wij alle rivieren en zeeën leeg
alle donkergrijze regenwolken
en ook de spiegelende waterplassen
waarin dronken daklozen
hun bestofte monden spoelen
omdat zij niets anders te eten hebben

drinken wij de harteloosheid
en de onbegrijpelijke wreedheid
van de mens die zich constant vermeerderen wil
en dát terwijl er meer dan genoeg zijn
omdat hij hoe dan ook
zichzelf langzaam aan het verdorsten is
*********************
sunset 06-12-2021


waar adem zich tot golf verheft

jij bent de wind en ik de golf
die zich omheen je lichaam legt
opduikt en dan verwaait in lucht
zoals het donker aan het heldere

jij bent de golf en ik de wind
met duistere vleugelslagen
die voor jou zachte fluistertonen zingen
en voor de zee geschapen zijn

ik ben de lucht en jij het water
dat zich heel stil legt op jouw lijf
tot heel jouw oppervlakte beeft

en jij heel lang je adem inhoudt
zacht weer terug valt in jezelf
waar adem zich tot golf verheft
*********************
sunset 06-12-2021


pak je vleugels in


over het witte grind loop ik
de scheefgezakte weg omhoog
met over mij een blauwe hemel

in mijn hoofd sonore stemmen
die amandelgroen praten:
pak je vleugels in en vlieg

naar een eiland midden in een zee
waar wij onder palmen kunnen slapen
en liefdespoëzie rapen
*********************
sunset 07-12-2021


regen valt

de dag trekt
door de neveluren
[het leven heeft
geen fijnstof nodig]

gedachten scheuren
gaten in de mist
en regen valt
op glanzende
natte kinderkopjes
*********************
sunset 07-12-2021


heel simpel vliegen

vergeten ligt
in stof van straat
voorbije nacht
en schuurt zich
tegen zware uren

ik werd bezweet
en slechts heel kort
maar enkele tellen wakker
kreeg het bar koud
leek te bevriezen

toch kan ik in dromen
heel simpel vliegen
*********************
sunset 07-12-2021

jouw blikken
vloeien weg
in het melkwit
van de nevel
aan de rand
van de horizon
waar de ochtend
vandaan komt
in haar nat kleed
van natuurkleuren
die in het water
uitgetrokken wordt
om de nacht
uit het warrige
van jouw haren
te regenen
*********************
sunset 08-12-2021


in foetushouding
strek jij
je adem uit
en leg je
heel dicht
tegen mij aan

wij laten
onze gevoelens
stromen
en verbranden
in de gloed
van onze liefdeslust
*********************
sunset 08-12-2021


licht dat door wolken breekt

op jouw huid
ligt zwijgende
mijn silhouet
als verblekende nevel
tussen voor en stam

een winterstorm
kreunt luid
voor hij langzaam verstomt
- de schemer vangt
weer kleuren op:
gebroken blauw
dat in het halfdonker
van ochtendschemer
nog dronken is
van de slaap

ik lig reeds
een tijdje wakker
en laat het licht binnen
dat uit heldere hemel
door de wolken breekt
*********************
sunset 09-12-2021


jaar na jaar

zonsondergang in de wereld
het is avond
de geur van voorbije momenten
zeeft door de lucht

mijn hart heeft ze verzameld
de  eeuwigheid metend
als een oude staande klok
in een huis uit vergeten tijden
en door iedereen vergeten
in zwijgzame uren
waarin alle herinneringen aan leven
afgelegd worden

jaar na jaar
het ene na het andere
*********************
sunset 10-12-2021


ik slaap slecht

vouwrood gestapeld
op witduinen schemering
vertoont zich woestijnstof
dat in steppengras flikkert

[ik slaap slecht]

er tussen in
schrijf ik koortswoorden
struikel naar buiten
in het onwerkelijke

daarachter
*********************
sunset 10-12-2021


schaduwspel

je omtrek
op de muur
lijkt een zucht
in het licht
silhouetten
huid rakend

hortend
het ademen
naast een kaars
schaduwen
strelen
aanraking
*********************
sunset 11-12-2021


ik teken mijn dagen

in plaats van wenende ochtenden
teken ik dagen mooi en slank
die hun lachen dauw-vol
doorheen alle uren dragen
golven verwennen en luisteren naar
betoverende ballades
gezongen door eikenbladeren

hun hemden opgerold en genaaid
met beekjes en bloemen
vullen zij kruiken met liefdesdromen
in elk ochtendgrijs
laten zij de zon met haren spelen
en in handen op gaan
*********************
sunset 11-12-2021


muziek zal nooit mooier zijn

zelfs straten zwijgen na middernacht
wanneer ik het licht uit doe
en enkel nog naar de wind luister
die amper wat geluiden  naar mij brengt

mijn gedachten in maanheldere nacht
zijn levendig en wakker
nu zij ongestoord zweven
zoeken zij, vinden en begrijpen

er bestaat geen uur om te gaan slapen
wanneer je in stilte de sterren hoort
muziek zal nooit mooier zijn
dan deze klank van eeuwigheid
*********************
sunset 12-12-2021


art nouveau

nieuw gesneden uit het groen
meesterlijk gecomponeerd
bouwstenen die vanaf
hoge hoeken graag op oude
tuinen van de stad neerkijken

op elkaar afgestemd
glas en metaal
door krachtige handen
van een eeuwwisseling

op afgeronde façades
paraderen mooie vrouwen
in prachtige kleurexplosies
voor in zilver gevatte spiegels

als in een roes
buigt zich de zon
in de etalages
verticale beschermer
van vertelde verhalen
*********************
sunset 12-12-2021


zij ademt zwaarder

in het duister ligt zij
zwijgend een omtrek
van blanke huid
van toon en klank beroofd
neigt zij zich naar het licht
dat op de glazen valt

met in de hand de wangen
aan rode lippen-rand
de vaste stappen schallen
van buiten door de ramen

zij ademt zwaarder – vaster
de omtrek op de huid
stort zich tussen zijne
op ‘t zwarte laken
 
een kreunen dat ontvlamt
*********************
sunset 12-12-2021


wilde jeugdjaren

de bas in beat
een solo
voor terugkerende
noten

boxen persen
muren
in neonkleurige
nacht

harde klanken
sleuren
gebrulde woorden
rock en roll

achter het gordijn
liggen wilde jaren
van mijn jeugd
*********************
sunset 13-12-2021


de godganse dag
hang ik aan jouw lippen
die rood gloeien

kan niet meer slapen
tussen jouw spraak
en het stralende
licht in de lucht
*********************
sunset 13-12-2021


ode aan de zon

eindelijk ben je er weer
mijn hemels lief
na dagenlang grijs
kan ik je zien stralen

gisteren was het nog
onvriendelijk, betrokken
en nu, in de vroegte
lossen nevels zich op

sta jij aan de hemel
ster van geluk voor de mens
laat jij mijn hart bonzen
jij warme levensbrenger
*********************
sunset 13-12-2021


de horizon
grijpbaar nabij
waar de volle maan
achter de zon staat

leidt de weg
naar eenzame vorst
brengt rijmwit
de verte dichterbij
*********************
sunset 14-12-2021


houdt je hartslag vast

roep de sterrennacht
dat ik ze openbloeiend
in je haar inweef

pluk de oneindigheid
die ons liefelijk toekijkt
en houdt je hartslag vast

tot wij samen smelten
in het ongeduld
van liefdesverzen
*********************
sunset 14-12-2021


in warmte van je lijf

sinds ik je zag kan ik niet slapen
vastgeketend aan jouw licht
zelfs ’s nachts wanneer toch alles zwijgt
spreek jij tot mij in fluisterzinnen
drink ik de rest van zoete wijn
zoen je lippen tot zij vochtig worden
val in slaap in warmte van je lijf

dromen schrijven jou mijn poëzie
*********************
sunset 14-12-2021


het is de tijd van wensen

dagen als deze
wegen zwaar in mijn leven
als ik uit bloemen
van mijn jeugd
slechts de mooie uren vasthou
hen in tuinen plant
waar zij later
voor mijn kinderen bloeien
wanneer hun dagen
zwaar zijn

ik op het einde
mijn levensdagen
tot een ruiker bind
zij die voor altijd bewaren
hem laten stralen
voor jou, mij en ons
in hopeloze dagen
*********************
sunset 15-12-2021


niets duurt ooit eeuwig

dit is het land van het vergeten
wanneer de winterstormen naderen
zijn alle velden afgeoogst
verdonkeren wolken velden

wilde ganzen trekken over, vluchten de winter
en in het land een winterzwijgen
wijl alles slaapt
misschien nimmer meer ontwaakt

komende lente toont waarheen het gaat
dan komen vogels weer terug
bouwen opnieuw hun nesten
en klinkt ’s morgens weer hun zang

ook al duurt het toch nooit eeuwig
********************
sunset 15-12-2021


in het oog braille

door het vele schrijven
uitgeput verwond
vallen bladeren bont

in lege groencontainers
*********************
sunset 15-12-2021


jouw liefde

jij schildert
met vaste hand
jouw kleuren
laat hen bloeien
in mijn groen

je hebt me
omarmd
met je woorden
je lachen
met mij gedeeld

jouw liefde
heeft mij geheeld
*********************
sunset 16-12-2021


willekeur van grenzen

geen woestijnen meer
en winden stoppen
wanneer zij over mij
lege woorden uitschudden

ik sta niet graag afzijdig
achtergelaten door mijn thuis
met helemaal niets in handen

grenzen lopen willekeurig
over wandelende zandduinen
*********************
sunset 16-12-2021


blanco papier

nog wil ik wat schrijven
heel vluchtig en licht
maar niets ervan blijft
als woorden verdwijnen

[en weet je mijn kind
wat dan naast je strandt
dat haalt zich de wind]

jij volgt met de ogen
tot voorbij de pier
dat wat danst op de golven
mijn blanco papier
*********************
sunset 17-12-2021


hou mij in je armen

zon valt in mijn armen om middernacht
handen, voetzolen en ogenholtes
kleven vast aan stoelen en banken

jij wast mij mijn ziel blank
en sterren smelten onder jouw dromen
druppelen in mijn navel

springen over stralende gaten
en slikken mij
met gouden spikkels van de nacht

hou mij vast, vast in jouw armen
*********************
sunset 17-12-2021


wolken groeien
over daken
in jouw mond

waar lucht
naar dennen-
naalden geurt
breekt avondrood

zeilt heel traag weg
in winternacht
*********************
sunset 17-12-2021


oplaaiend vuur

ik hou van
het zwoele fluisteren
van je stem

tussen zacht-
roze dijen
een venster naar hemel

oplaaiend vuur
midden in
onze intimiteit
*********************
sunset 18-12-2021


achter de horizon

witte paarden lijken op berkenschors
afgepeld uit dichte wouden

de nabije lente legt zich tegen een linde
en hoopt binnen gelaten te worden

klopt aan bloesems tot zij zich openen
en uit hun binnenste geur druppelt
*********************
sunset 18-12 2012


daar wacht jij

’s namiddags kruipt het licht opwaarts
de hemel poedert de velden met stilte
beschaduwde bossen onttrekken zich
mijn blik; wat blijft zijn vragende ogen

in de voortuin van de nacht
wacht jij liefdevol
op mijn hunkerend hart
*********************
sunset 18-12-2021


jij breekt me onder je wimpers

met mijn linkerarm
draai ik je gezicht naar mij toe
onder een dak van slapende bomen
neem ik uit jouw oog
alle blikken mee

de lucht van de avond
lijkt me bruin
door verdunde takken
tijdens de rit op mijn paard
ontwaar ik jouw contouren

ik kijk in jouw glanzende ogen
voel hoe het vuur ontbrandt
dat mij alles laat vergeten
en wanneer je komt
breek je mij onder je wimpers
*********************
sunset 19-12-2021


s ochtends

windstemmen
waaien
in mijn gezicht
impulsen
’s ochtends
bij het eerste licht

dromerig de ogen
op vochtige huid
en in de wolken
laatste restjes
*********************
sunset 19-12-2021


’s ochtends, na de nevels
onthullen zich de uren

traag en langzaam, uitgekrabd
uit de dagenlange grijze hemel
*********************
sunset 20-12-2021


naast het bed
sta jij en

daarachter zie ik
je ogen

die mij wegtrekken
naar het dal
van jouw oase

lakens waarop wij
ons neervlijen
zijn nog steeds vochtig
*********************
sunset 20-12-2021


sprakeloze lippen

de donkere dagen
zijn opgetogen
over het zwijgen
van mijn woorden

sprakeloos mijn lippen
voor het nutteloos spreken
al mijn zinnen
zijn verontreinigd

maar ik heb geen andere
om het de wereld te zeggen
dus zwijg ik nu maar

voor zo lang
tot ik weer kind kan zijn
het spel opnieuw begint
*********************
sunset 21-12-202


brief aan mijn lief

geef mij  tijd
jou niet vreemd te zijn
zelfs niet in mijn verlangen

om ook over het alledaagse
bezorgd te zijn
na al onze jaren

ook die nog voor ons liggen
*********************
sunset 21-12-2021


een Venetiaans masker

een Venetiaans masker
als een gezicht
– er bestaan rozen
die tweemaal bloeien
al zie ik ze niet

de hemel is soms grauw
soms blauw en vol met sterren
– uit mijn vingers ontspringen bloesems
en terwijl wolken tranen wenen
lachen wij ons toe
*********************
sunset 21-12-2021


jij hoort bij de bloemen
en ik bij de sterren, zeg ik

ik breng je mijn thuis, de hemel nader
en jij mij jouw wereld

en samen zijn wij
aarde onder een hemel
*********************
sunset 22-12-2021


jij wilt dat ik in je leef
alle parels vind in jouw lijf
heel je huid steel

zó dat jij als een heilige
lege oesterschelp
door onze zinnelijkheid

vermalen wordt tot stof
*********************
sunset 22-12-2021


kerst 2021

ik  denk aan eerdere kerst
en hoe het vroeger was
aan sneeuwbedekte velden
met in de hemel de Bethlehem-ster
en honderdduizend engelen

de kerstman met zijn baard
heel wit, bijna sneeuw-helder
aan dichtgevroren sloten
kinderen lachend op de schaats
over alles een stille vreugde

en ’s avonds laat, de lichten aan
het dichte woud dat intens luistert
en alles lacht en zingt en wenkt
wijl traag de vlokjes vallen
sterren fonkelend aan de hemel staan

vrede op aarde
in mensen een welbehagen
*********************
sunset december 2021


en alles daarin

oceanen heb ik niet uit-
gevonden en ook niet God

tijd kleurt de levenden
en ook de doden
ik meng enkel tinten

in mijn herinneren
ebbe en vloed

en alles daarin
*********************
sunset 24-12-2021


verveling

en grijze kwast is per vergissing
uitgegleden over het blauw
spookachtig ver over de daken
leunt hemel zich tegen zonnepanelen

in kauw op ’t potlood aan de bovenkant
en scherp hem onder als ik verveling
op het maagdelijk wit papier verban
en vaststel dat het naar graffiti smaakt

[mijn tong wordt zwart
het speeksel loopt te samen
en druppelt uit mijn mond
- het moet modern zij, experimenteel

zolang ik mij maar niet verveel]
*********************
sunset 25-12-2021waarom
 
ik ben moe geworden
na al die jaren waarin
woorden zich verspraken
en zwegen, de ogen die
hun blikken versliepen
riepen mij aan die
wonde plekken in mij
die ik uitweek, zelfs nog
vandaag wanneer in
mijn nek een adem
voelbaar is over de huid
hef ik misschien met
wimpers het beeld
op dat mij verbergt
[jij weet het] en tel
ik mijn hart terug
tot op de allerlaatste
bloeddruppel van
de vloed die binnen
alles regelt wat buiten
als lachen zich verzwijgt
vraag ik mij steeds
waar het naar toe gaat
bijna alsof mijn stap
aan de verkeerde plaats
stopt zonder te weten

waarom
*********************
sunset 25-12-2021


liefde is, en leven

sterren tonen mij mezelf te lieven
ook al is elke liefde anders
is de mijne voor jou echt
omdat ik nimmer nog zo voelde

wil ik de zuiverheid ervan
in mijn binnenste bewaren
zo, alsof ik lentelandschap ben
en jij sneeuwkristallen
die als zoenen vanuit een hoogte
teder en zacht op mij vallen

vannacht leerde aarde en hemel
mij een belangrijke les:
hunkerend verlangen kan je achter je laten
want waar liefde is, is er leven
*********************
sunset 26-12-2021ik voel reeds lente in alles
hoe het is en in het verdere
van duistertijden in de lanen
kijk in scheppingskronen
zie sterren die uit bomen
regenen door het draaien
van de aarde en plots valt
een ster heel dicht naast mij
op natte stenen van de straat

zo nabij is mij de hemel
*********************
sunset 27-12-2021


in nevels rust het laatste groen

in nevel rust het laatste groen van ’t jaar
weldra verft het zich grauw in kleuren
de dood op aarde blijft iets waars
wat eens in blad stond ligt vandaag in sterven

van kale takken drupt in taaie banen
het hars uit honing bruine zomerdagen
waar bladeren fier waaiden als vaantjes
zijn ’t blanke knoken die de hemel raken

en onder mos en stenen slapen zaden
want na elk einde volgt een nieuw begin
dat na een diepe slaap begint te kiemen

elk leven blijft de dood een wegbereider
en klimt omhoog in ’t licht van  het ontwaken
over de sporten van de levensladder
*********************
sunset 27-12-2021


en zoeter nog dan perzik is jouw mond
die bij elk woord een universum baart
dat zich helder uitbreidt, weids wordt
en waarin verlangen heel wonderbaarlijk
lijkt op dromen in een droom en uit
jouw vlees vloeit met een zweem kaneel
en rozenwater, versmelt in roes  
laat hete lust in aders branden
*********************
sunset 28-12-2021


zo voelt het soms wel

planten groeien zelf in de zee
maar als het dan lente wordt
en zij door het ijs breken
weet je, dan moet ik huilen

alleen in maanverlicht nacht
voelt het alsof ik de hele wereld
op mijn rug tors
*********************
sunset 28-12-2021


ik hou van jou

ik hou van jou
omdat jij waarheid
na alle leugens bent

mij niets hoeft te beloven
waar jouw aanwezigheid
mij al voldoende is

ben jij voor altijd deel van mij
die, die mij werkelijk kent
mij juist daarom zo lieft

door jou zag ik weer ’t licht
en als twee blije kinderen
leven wij geluk
*********************
sunset 29-12-2021


mooier dan ooit


vandaag, waar een zon door kale bomen kijkt
en moeizaam haar weg naar je ogen baant
wordt alles opeens heel helder
alsof januari-grijs het licht tot nu toe verstopt

ik sta voor jou en mijn adem, stil lachend,
verdampt tussen ons als sterrengefluister
je blik zweeft omhoog naar de raven
- mooier dan ooit ben jij

en ik strek mijn handen naar je uit
laat mij strelen door jouw zon
wijl jouw beeld wazig wordt
wanneer ik je langzaam innig kus
*********************
sunset 30-12-2021


elke nacht

elke nacht
draagt je gezicht
vermoeide rimpels
rond je ogen
wanneer je lacht

en de kuiltjes
in je wangen
vertellen over
leven en rust
tot de zon
in je stem wegzinkt

elke nacht
draagt de warmte
van jouw armen
de wereld waarmee
jij mij zwijgend
liefdevol toedekt
*********************
sunset 30-12-2021


oudejaarsdag

het stuk papier beeft
nog in mijn hand:
een stukje krantenpapier
het andere hengelt nog steeds
naar beelden van mijn droom

ik zoek naar een woord
maar weet niet wat te schrijven
letters verstrooien zich te snel
waaien weg en zij veegt
kleuren over mijn voorhoofd

bruggen zwemmen in regenplassen
als ik met handen de spiegel induik
en geniet van je strelende vingertopjes
wij bladeren door vergeelde fotoalbums
en jij legt twee vingers op mijn mond

wachtend op hongerende vlammen
ben ik blij dat het vuur ons warmt
en wij naakt huid tegen huid liggen
tot maanlicht door het venster druppelt
en onder zolen aarde zich in slaap zucht

jouw adem draag ik naar het nieuwe jaar
*********************
sunset 31-12-2021