op weg naar 01 november
 
 
 
het missen blijft
 
 waar zul je zijn
 wanneer de tijden verder spinnen
 klokken nooit meer luider slagen
 
 waar
 als ruimtes zich oneindig wijden
 geesten toch geen sloten kennen
 
 hier en daar
 in ‘t toen en nu
 ergens in de tijd?
 *********************
 sunset 16-10-2007
 
 

 
 laat me
 
 laat me nog dromen
 van dat wat zou geweest zijn als
 een maan in stralend geel gekleed
 de hemel kust aan gindse zee,
 sneeuw als heel grote vlokken valt
 en zo het branden van mijn ogen koelt
 als elke grasspriet ’s morgens vroeg
 de dauwdruppel stil voelt
 
 laat me dan snel de sterren tellen
 voor dat jouw voetstap echt verstomt
 en ‘t dagelijks leven ongeschminkt
 zijn grijs verweeft in horizonten
 voor dat de bladeren vallen
 en in de herfst de tover breekt
 die mij uit elke kleinigheid
 van heel jouw zijn nog spreekt.
 ********************
 sunset 17-10-2007

 

 
 jij leeft
 
 
jij leeft, al is het slechts in schemer
 en bent die reeds in nevelen staat
 zoals een meer in ’t eerste morgenlicht
 niet helder, vaal door ’t groen zich breekt
 
 zo sta ik blootsvoets daar
 op ’t stenig strand waar ik niets zie
 mijn hand tast naar ‘t doorschijnend grauw
 wilt je beroeren in dat niets
 
 en wat mij blijft is enkel fascinatie
 van dode ochtendschemer
 aan oevers ongekende oceanen.
 *********************
 sunset 18-10-2007

 
 


 tot het uiteindelijk in mij stilt
 
 een waanzinnig verlangen
 naar papavervelden
 
 duiken
 het gezicht
 in ’t zijige rood
 
 draaien, wervelen
 armen wijd uitgebreid
 vallen
 ademloos
 
 naar zwaarte van de aarde
 voelen
 het groen van blad
 
 schreeuwen, lachen, krijsen
 tegen de grijze hemel
 
 wijd
 wijd open het hart
 
 en dan
 de stilte van de dood.
 *********************
 sunset 19-10-2007


 
 dagelijkse strijd
 
 stapjes
 duizend tranen zwaar
 ben ik gevlucht
 en toch gebleven
 denk aan jouw lachen
 en ook aan hoe je keek
 
 zoekend naar tekens
 blijf ik gevangen
 in deze eindeloze strijd
 met mijn verdriet.
 *********************
 sunset 20-10-2007
 
 


 hoe kan ik
 
 en zo opeens
 dan ben je er
 en tussen ons
 spinnenwebben tijd
 die ritselen wanneer wij ons bewegen
 
 plots lijkt dan alles anders
 
 hoop
 warmte
 nabijheid
 
 hoe kan ik zonder jou?
 *********************
 sunset 21-10-2007
 

 

 de deur valt dicht
 
 verdrietig zie ik
 hoe de deur zich sluit
 en niemand vraagt waarom
 ik wou je zoveel tonen nog
 van mijn gevoel, gedachten
 
 en neen, ontgoocheld ben ik niet
 - hoe zou ik ’t mogen zijn
 zelfs nu er niet meer is dan slechts een kleine spleet
 waardoor een streep verlangen valt
 naar eeuwigheid
 
 jouw mond die zwijgt
 en zachtjes valt een deur in ’t slot.
 *********************
 sunset 22-10-2007
 
 

 
 stille klacht
 
 
bevroren tranen
 bedekken
 aarde-ijs
 
 marmerstenen wenen
 het vroeg ontvallen
 
 en ik klaag aan
 de donkere schaduwruiter
 zich voedend met het kinderbloed
 
 in rouw gebroken rozen
 drenken rijp
 schreeuwend rood.
 *********************
 sunset 23-10-2007

 

 
 het went nooit
 
 mijn hart draagt rouw
 van zwart fluweel
 waar rozen-sier
 - die nu, verwelkt
 eerst vurig rood
 in schoonheid vol
 haar zoete geur
 liet kennen
 
 vandaag slechts
 afscheid
 tranen
 smart
 
 ik zal er nooit aan wennen.
 *********************
 sunset 24-10-2007
 

 
 ik ween om jou
 
 
slap het lijf, de dood gestorven
 als door vorst een bloem in mei
 ’t spoor van ’t kind liep snel verloren
 voor ‘t begon was het voorbij
 
 groeven diep geploegd in ‘t hart
 - voor een zoon als eerst geboren -
 reeds vergrijsd ver voor de tijd
 ging ik elke stap in smart
 door de pijn totaal verijsd.
 *********************
 sunset25-10-2007

 
 

  
 't gezang verstomt
 
 de melodie sterft tegen wanden
 zonder echo glijdt zij af
 droeve zilveren tranen
 parelende diamanten glas
 
 in ‘t langzame ontplooien
 bloemen van een duister
 het zwarte in de harten
 donker drogend bloed
 
 kwellend is de koude
 bevriest jouw 'dicht bij mij'
 weet pijnvol als geen ander
 wat afscheid nemen doet.
 *********************
 sunset 26-10-2007
 
 

 
 waar 't pad zich kromt
 
 rijm omklemt het kransgebonden dennengroen
 asgrauwe gezichten voor opgebroken aarde
 opgepoetst geel koper vastgenomen
 om ‘t aardse te laten zinken onder geklaag
 van hoop en het luiden van de dodenklok
 
 ogen dragen tranensluiers
 bij ’t vallen in die onbekende leegte
 handen schudden rouwverbonden
 zwijgende seconden lang
 
 alleen jij blijft achter
 daar waar het pad zich kromt.
 *********************
 sunset 27-10-2007
 
 
 
 
 droomloze nachten
 
 in droomloos donkere nachten
 als regen stil in ‘t harte valt
 ben jij als de opgaande zon
 onder een brug van eenzaamheid
 
 in droomloos duistere nachten
 ben jij de ster die hoop mij brengt
 en het verlangen dat zich spiegelt
 in ‘t donkerzwarte van herinneren
 
 in alle droomloze nachten
 ben jij de regenboog die ‘k zoek
 wanneer ik wenend woorden traan
 in wind en ijle wolken.
 *********************
 sunset 28-10-2007
 
 

 
 zelfs pijn is een cliché
 
 
het dagelijkse leven
 polijst met schuurpapier
 zorgvuldig het gebeuren
 
 maakt littekens van regenbogen glad
 streelt pijnvol plekjes van de huid
 als wordt het nooit meer morgen
 
 rusteloos in mij ‘t verlangen
 naar zachte aanraking
 een hand op huid
 in lust en smart
 
 nog zucht ‘t herinneren
 dat in cliché vervalt
 op ’t ritmisch stampen
 van de tijd.
 *********************
 sunset 29-10-2007
 

 
 ooit zullen wij weer samen zijn
 
 
vannacht fluistert mijn ziel
 een maan op vlindervleugels
 geboren in een eeuwige stilte
 en word ik van de smart bevrijd
 
 mijn engel weent, en ik
 - tranen van eenzaamheid
 glansloos verijst
 als ’t koude winterlicht -
 
 zweef op de vleugelen van hoop
 een vonkenregen in oneindigheid
 waar schaduwen stralen in het licht
 
 slaap nu mijn kind, wind buigt zich over jou
 en kust je zacht mijn ‘tot weldra’
 wanneer de kerkklok ook mijn middernacht zal slaan
 
 morgen zullen wij ontwaken
 mijn lippen jou nieuw leven inblazen
 en warmte van mijn hart zal in je opbloeien
 als ster die jou voor altijd lieft.
 *********************
 sunset 30-10-2007
 

 
 en dat wat blijft
 
 verloren dromen als de uitgebloeide bloemen
 die eens geplukt, zonder gevoel
 en in mijn hoofd zie ‘k oude beelden
 hoe leven zich verbrandt, verbruikt
 en dat wat blijft
 nooit meer is dan een lege huls
 
 wat is geweest glipt mij door vingers
 nu ‘t lijf nog enkel stof is in de tijd
 die de muziek verstomt
 kaarsen verdrinken laat in zee van tranen
 en dat wat blijft
 is eeuwig een gesloten woordeloze mond
 
 en nooit meer nog liefdesgefluister
 die van jouw veel te dode lippen komt
 het voelt zo zwaar en ondanks ‘t licht
 blijft het in mij slechts enkel duister
 en een bevroren hart
 in werelden van ijs.
 *********************
 sunset 31-10-2007
 

 
 Allerheiligen
 
 
kilte vecht zich door een regen
 van de eerste novemberdag
 
 vochtdoordrongen op hun weg
 mensen naar de plek van eindigheid
 schemerig verlicht door tongenvlammen
 
 graflicht in de luwte van herinnering-
 stenen worstelend om wat zuurstof.
 *********************
 sunset 01-11-2007