jouw woorden wortelen
aan oevers waar ik stil
het zwijgen lees
achter een voorhang licht
*********************
sunset 01-06-2021


Eindhoven, 24 januari 2021

[voor mijn dochter S.]

zij zoeken bescherming
voor de fanaticiblikken
van haat omrande ogen
en de waanzin
van schreeuwende monden
wanneer zij ruiten breken
en deuren intrappen

tot de dag in de nacht glijdt
de sterren weer  schijnen
en een onwerkelijke vrede
neerdaalt op verwoeste pleinen
en geplunderde winkels
wijl de angst verdwijnt
staat de maan te schijnen

zij verlicht de duistere plekjes
dringt door op de paden
die eindelijk veilig huiswaarts gaan
*********************
sunset 01-06-2021


lief mij in het leven

lief mij huid op huid
teder in je adem
glanst nat een perzik
zoet en betoverend
doorstroomt jouw nabijheid mij
glijdt mijn hand
strelend naar jouw schoot

lief mij eindeloos
als ik je doorboor
diep in je ogen kijk
bij het heffen en beven
elke gloeiende stoot
laat aderen pulseren
in parelend zweet
lief ik je in ’t leven
tot in de kleine dood
*********************
sunset 03-06-2021


in deze dag en alle anderen

verstrooid stralen zonnestralen
nog vochtig van de ochtenddauw
verschijnt een stukje paradijs
in deze dag, en ochtend loopt

door zachte radioklanken
vanuit de kamer nieuws om acht
[wij leven aan de rand van wereld]

’s nachts hoor ik onze harten kloppen
tussen woorden die ons strelen
staat in het raam heel stil de maan

als wij weer naakt de aanvang zijn
tuimelend in wilde dans der liefde
met zielen waarin morgen gloort
*********************
sunset 03-06-2021


ik adem de nacht rood
lantarenlicht valt op mijn lippen
jij bevochtigt hen
en praat in stilte over liefde
*********************
sunset 03-06-2021slaap lost mij op

naar binnen trekken kleuren
door de huid sijpelen laatste woorden
waterig bereikt een druppel het oor

een vergeten traan legt zich te rusten
de ziel wordt in slaap lichter

hand leggen zich neer langs het lichaam
en door het oog gaat lucht
samen met een zacht gefluister

tot slaap komt en mij oplost
in de rust van de tijd
uren omhelzen mij, en kijk

wij allen slapen
*********************
sunset 04-06-2021


tijdloze vreugde

het wordt tijd om onze blikken
naar de hemel te richten
hen op warme stenen te laten rusten
in de stilte van schaduw en stadsrumoer

tijdloos de vreugde waar wildganzen
hun weg terug naar huis vinden
zonder ons wakker te maken
vliegen zij door onze dromen

dit dorp geeft zich over aan de Dommel
en maakt ons vrij,
vrij in het licht van de dag
*********************
sunset 04-06-2021


een glimlach op mijn gelaat

mijn dromen zijn vol
van beelden die zich ’s nachts
telkens weer tonen
als een krop in de hals
waar zij op verlichting hopen

verder in de nacht
zo tegen de ochtend
doen mijn oksel pijn
het zijn witte lakens
die zich aaneen knopen

niemand vraagt naar dit alles
dat de vervelkolom verkleint
tijdens het wenen
en elke morgen wacht ik het wonder
wanneer ik mij bij het ademen ingraaf

een kleurengevecht tussen hart en huid
die de dag openscheurt
als ik woorden baar voor een gedicht
tot ik door alle nachtmerries
met rust gelaten word

alles zich hangt in de hemel
en ik vredig slapen kan
zonder nog naar beelden te zoeken
andere dan die,
die een glimlach op mijn gelaat toveren
*********************
sunset 05-06-2021


handen vol liefde

de  rechterhand
verstopt een stukje hemel
dat stuk na stuk
wandelt over naakte lijven

als een slak valt de ziel in slaap
met in de linkerhand
een verkoelend vleugje eeuwigheid

werelden fluisteren intiem verder
en verder en verder
leven zij zich uit in onze lendenen

zij kozen en minnen
in de taal van andere hemelen
en je bent vrij om te kiezen

de linker of de rechter
*********************
sunset 06-06-2021


twee sterren

achter het licht
tast je hart
slag na slag
zacht in de nacht
als tweede ik

wij scheuren hemelen open
kijken wat er zich
daarachter verbergt:
gekleurd zwart
en helder stralend wit

en daar weer achter:
twee sterren
dansend in het licht
*********************
sunset 07-06-2021


tussen de kleur van lelies

het blauw van hemel
is een helder blauw
schemerend door twijgen

de lente kwam
heeft bomen ontpopt
groene reuzen op oevers

ik schud licht uit mijn armen
over het water van vijvers
tussen de kleur van lelies

vissen omarmen de zomer
*********************
sunset 07-06-2021


wind ligt in de zon zonder
uitweg noch omweg
en zonder enige beweging
 
hier, tussen middelhoge muren
windstil
ontdekt het zomerleven zich

geland, noteert de dichter
geland is de lucht en de wind
en al het bloeien in het niets

kaap de goede hoop 
ligt hier waar bondgenoten
niet langer op zich laten wachten
*********************
sunset 07-06-2021

in de kieren van tijd

varens ondersteunen de muur
zonder zijn armen en bladeren
knielt het huis voor ons neer
achter struiken met geurende rozen
ingebed in heerlijke zonnewarmte

wij voelen geen pijn
wanneer wij ons hart blootleggen
dat slag om slag in onze kelen klopt
als wij met blote armen
al het uitgebloeide weghalen

varens zijn het laatste dat blijft
wanneer herfst ons later zal verlaten
en hij onze namen kent
geschreven in uren van dagen
en in de kieren van tijd
*********************
sunset 08-06-2021


momenten van rust

tussen de eerste twee vingers
druppelt liefde uit de ogen
smeken liefdeswoorden
cirkelend rond de oren

ik laat je slapen op knieën
wijl buiten de tijd fluit
- wie weet hoe herfst  er uitzie
wanneer oude monden
gesloten blijven

traag opent zich een deur
en jouw antwoord
geeft zich over aan onze lendenen
- buiten regent het

en waar wij verzinken in slaap
druppelt tussen alle vingers licht
en  dank jij de poëet
voor momenten van rust
tussen elk verlangend wachten
*********************
sunset 08-06-2021


geboorte van een gedicht

onder haar zolen
draagt zij dauw
in haar haar
dagen vol regen

zij kijkt mij open aan
twijfelt soms een seconde
tijd waarin woorden
zich invoegen in zinnen

als een zandloper
waarin tijd langzaam verglijdt
vloeit zij tergend traag
uit de toppen van mijn vingers

[haar borsten
het rechter oog
haar dijen
het linker oog]

zet zich behoedzaam
op het A-4tje
*********************
sunset 08-06-2021


tussen vingertopjes
dat ene woord
dat ik zoek

als streling
in het begin
- daarna liefde
*********************
sunset 08-06-2021


het ongeduld van mijn verzen

roep de nacht
opdat ik haar, openbloeiend
in je haar inweef

jouw naakte schouder
wacht als hete ademteug
van paarlemoeren seconden

pluk de eeuwigheid
die ons dromerig aankijkt
stop de hartslag van de sterren

waar wij samensmelten
in het ongeduld
van mijn verzen
*********************
sunset 09-06-2021


ik droom jou en mij

bedrieglijk de woorden
die de klok zijn wijzers brengen
en de uren in steen hakken

het is laat, zeg jij
en streelt het fluweel van een perzik,
ik verlang naar jou en bed

boomtoppen aan het venster
ritselen door jouw glimlach
de maan wandelt door je vingers

later val ik in slaap
droom jou en mij
telkens weer en opnieuw

tot de wijzers ons ’s morgens wekken
in de ontwaakte dag
alle woorden gaan slapen
*********************
sunset 09-06-2021


tussen jouw
warme dijen
vlij ik me neer

als ben ik
een tent
uit stof

licht als
een blad
in de wind
*********************
sunset 09-06-2021


tot het nacht wordt

wandel ik reeds tijden
door stoffige dalen
en zwarte velden van kwel

roep ik steeds weer jou
vanuit de hemel
de maan zijn koude straal

daaronder woorden:
bonte
vrije
vergeefse

schep je mij een tent
als enige bescherming
tegen de winden van het leven

tot het nacht wordt
zo oud
zo diep
zo eenzaam

nog eenmaal
een laatste keer
ontmoet ik mezelf
in een sterrenroep

tot ik hen volgend
zelf ster word
enkel nog lichtend
in eeuwig duister
*********************
sunset 10-06-2021


enkel slechts de liefde

vanaf nu graaf ik jaarlijks mijn graf
waarin ik mij ooit zal neerleggen
tot zolang wacht iedereen geduldig
als waakhonden op hun baasjes

in de herfst vult het graf zich met dode bladeren
en ook met de roep van overvliegende wildganzen
wanneer bossen verzadigd zijn door schaduwen
en mijn werkkamer de geur kent
van de sedert jaren ongelezen boeken

in het zilveren licht van de maan
ontwaak ik met dauw in mijn handpalmen
aanvaard dat geen enkele kunst absoluut is
geen enkele andere dan  de liefde

 en die is eeuwig
*********************
sunset 10-06-2021


het licht
gaat uit
de kleuren

’s nachts
teken jij
de omtrek
van mijn lijf
op jouw huid

waar ik je lief
*********************
sunset 10-06-2021


liefdevol gefluister

nacht werpt
haar kleurenkleed
over schaduwogen
van slaap

afgetelde rozen-
blaadjes vallen
door de kleinste zucht
van hun steel

mijn gevoelens
verstrooi ik
dagdagelijks
grenzeloos

als achtergrond
hoor ik steeds
liefdevol gefluister
van jou
*********************
sunset 11-06-2021


en wat ik mocht ontvangen

als door een venster, ver
ligt jeugd reeds achter mij
ik was mij zelf steeds vreemd
en al als  pasgeboren, wees

van een moeder, liefdeloos
deelde ik brood met broers en zussen
vader verdween voor de eerste wee
liefkozingen vergetend

dromen kent alleen de stroom
van wind die door dennen ruist
schrijft in mijn hart een levenslust
met altijd diep liefdesverlangen

de tijd vergleed en werd ouder
soms smaakt de gal nog bitter in mijn mond
al blijft de lach op mijn gelaat
om al het mooie, goede dat ik vond

en wat ik mocht ontvangen
*********************
sunset 11-06-2021


verhaal van een leven

blikken van verlangen in een zonneregen
wanneer ik je ontmoet in het park
rijden levenstreinen in slow motion voorbij
en glimlachen wij onwennig naar elkaar

alsof op het einde van een hectisch bestaan 
onder een zilveren hemel blaadjes spelen
rond mijn hoofd een uren lang suizen
van een eindeloze levensmuziek

in de daaropvolgende jaren golven onze zielen
- wij hebben geen seks, enkel liefde -
en lachen wij over hunkerende tijden
wanneer wij als massage ons teder omarmen

de maan staat helder in hemel en jij verschijnt
in donkergeel gekleed en speelt mij signalen toe
die ik vang in de zon van een vroege ochtend
tot wij liefdevol in elkaar verzinken
*********************
sunset 12-06-2021


het ochtendsterven
houdt de adem wakker
die vochtig warm
je longen kietelt

vogels trekken door de dag
tot in de avond
hun gezang
streelt mijn gehoor
*********************
sunset 12-06-2021


in zacht roze hemel

slaap weeft zoet als honing vrede
en bijen zuigen uit aders moedermelk
uit bloesems van de nacht
klavertjesvier dansen bladgoudig
door heldere manestralen

stil zilverblauw dauw op wit
druppelt het op gras van weiden
lief ik de beelden van gisteren-dag
in warm melancholisch denken
nestelen mijn strelende handen
zich urenlang in hitte van je huid

mijn vingers wandelen als wolkjes over je lijf
wijl gevoelens stormend ontbranden
verdrijft de ochtend elk duister
staat bleek in het zacht roze van hemel
een kromsabel maan als schede licht
*********************
sunset 13-06-2021


zomer over velden
die geen woorden
geen spraak meer
beschrijven kunnen

stralende leegte
van het weelderige
groene en bloeiende

steeds en meer nu
*********************
sunset 13-06-2021


met andere ogen

het blauw van een zee
zonlichtgekleurde vlaktes
glanzen in de avond
hun eigen verleden

klassieke wegenbouw
van de oude Romeinen
overschrijdt geschiedenis
van vergeten tijden

tot wij alles met andere ogen zien:
de rode hemel neigend naar oranje
het overwaaiend blauw van zeeën
en ons eigen gisteren
*********************
sunset 14-06-2021


wie oren heeft, die luistert

het woord is een steen
scherphoekig en onbuigzaam
om op te rapen
steen na steen
vanop de bodem van moerassen
te waden door het vacuüm
van nihilistische leegte

hen tegen elkaar slijpen
met de scherpte van tongen
en het verstand op nul
als van een rebels roofdier
met scherpe blik

het woord

wervelt in zijn vlucht
snijdt de lucht in stukken
net als de huid, het hart
op zijn vliegbaan naar kardinale penetratie
een spoor van orale communicatie
knoken en harten brekend
zo werp ik het woord

wie oren heeft, die luistert
*********************
sunset 14-06-2021


zacht lispelt wind
strelend over mijn wang

blauw schemeren vensters
maken zich breed
op het voetpad van gevoelens

onzeker mijn blik
als ik tot vijf tel
op het einde oneven ben

op mijn huid
bloeien zonnestralen
*********************
sunset 14-06-2021


en nacht verdwijnt

jij slaapt en ik voel jou
zoek en vind woorden
als liefdesklanken op je blanke huid

ik moet terug in lege zinnen
voor dat de regen die druppelsgewijs nu valt
alles uitwist wat niet nodig lijkt

wij lachen, wenen tegelijk
en soms, wanneer ik door de ramen kijk
zie ik de lettergrepen, vrij

vliegen net als in de herfst
blijven bladen onbeschreven
worden stof

en nacht verdwijnt
*********************
sunset 15-06-2021


nacht flakkert
over gebruikte grond
’s nachts om de hoek

waar ik geen sterren vind
leg ik mij in een nest
uit ongezegde woorden

mijn hart slaat
om te zwijgen zo mooi
*********************
sunset 15-06-2021


zo simpel kan het zijn

[dronken de waarheid
van diep verborgen gevoelens
en beslist die, die onbesproken
uitgesproken in een roes
te lang verstopt uit onbehagen
en niet gereflecteerde antipathie
de dronken waarheid]

leven leeft zich vanzelf
zonder gebruiksaanwijzing
door blije harten
wanneer warme ogen stralen
en opgewekte benen dansen
de armen hoog opgeheven
in een oprecht hartelijk lachen

zo simpel kan het zijn
*********************
sunset 16-06-2021


gevangen zijn wij, vogelstemmen
die braak achter de tralies liggen

jij in veren-wit
en ik in nachtschaduw grauw

tot ochtendlicht ons
met eerste zonnestralen
wakker kust
*********************
sunset 16-06-2021

gedroomd spiegelbeeld

mijn stijl van dichten
breekt uit het gewone kader
spreekt uit mijn ogen
tekent zich een veld clematissen
die zich om jouw borsten leggen
in schaduw van onze nacht

een bloeiend uren-vlechtwerk
met maanvlekken op de binnenkant
van een gedroomd spiegelbeeld jou
*********************
sunset 17-06-2021


nachtelijk duister
valt als zwijgen
van onze lippen

mijn tong
likt het maanlicht
van je huid

leest de ochtend
uit je lendenen
*********************
sunset 17-06-2021


onweer

in ochtenduren
een grommen
schudden
van wolken
en bomen

een fluisteren
murmelen
zwijgen
een rukken
en scheuren

een stortvloed
druppels
regen
schichten
van bliksems

in vroege uren
schrikken
bangen
zuchten
ontwaken
*********************
sunset 18-06-2021


mijn tong zoekt
schaduw
tussen woorden

[verlossing?]

lippen proeven reeds
de hitte van de dag
*********************
sunset 19-06-2021


rood over weiden

in ‘ t bloemenveld van klaprozen
staat laag nu reeds de zon
alsof een reus daar licht aan ‘t drinken is
dat traag vloeit over velden

als is ’t een echo van een woord
dat in de schemer
naar zijn spiegelbeeld zoekt
wijl hemel vlammen vuur nog spuwt
die zich rood leggen over weiden

en reeds het duister roepen
*********************
sunset 19-06-2021


rozen strooien rode blaadjes

wanneer de zon
reeds in de vroege ochtend
zwaar op me weegt
legt er zich stof
tussen mijn lippen
zwijgen mijn woorden
die ‘k anders zo graag spreek
alsof ik, uitgedroogd en stom
woestijnen kus

rozen strooien rode blaadjes
*********************
sunset 19-06-2021


hete juni dagen

er vloeit iets uit mezelf
dat mij verteert in uren van de dag
uiteindelijk zelf mijn spiegelbeeld uitveegt
– ik ben niet meer in schaduw oorden -
en ook het aangezicht van maan
als regendruppels op een oppervlak
die talloos aan de golven likken
zó dat het dof weerklinkt in harten

jij zinkt, ligt slapeloos tussen lakens
die veel te zwaar, hartstochtelijk zijn
en zet je lippen aan een droom
slikt alle zonnestralen in de kamer
en reflecteert de eerste regen
die deze nacht nog vallen moet
*********************
sunset 20-06-2021


in minder dan

het rood zo grijs
als kwetterende mussen
en ‘t venster draagt een decolleté
het blauw ligt nu een stukje hoger

de hemel valt uit alle wolken
plenst zingend over alle daken
en over bloemen in de tuinen
met haar voortdurend ruisen van de regen

muren kennen nu geen grenzen
ik loop er zo doorheen
strek liefdevol mijn armen uit
en ben heel dicht bij jou

in minder dan
één enkele gedachte
*********************
sunset 21-06-2021


elke dag weer

zwijgend en in zichzelf gekeerd
beschildert hemel de wereld
in gedachten verloren
penseelt zij het zwart van de nacht
en ik zit simpelweg te kijken

als zij tevreden terug leunt
grijp ik haar hand
en samen schilderen wij
de zilverige schemer
van een volle maan

leid traag haar schildershand
over een golvende zee
tot zij de drang voelt
van een zon aan de einder

beschouw het resultaat
*********************
sunset 21-06-2021


hoe beschrijf ik
fonkelend water
groene wouden
blauwe hemel

jij ziet het toch nooit

maar sluit lachend
met warme lippen
mijn mond
en toont mij alle kleuren
*********************
sunset 22-06-2021liefdeslust laat mij zwijgen

wanneer mijn ene hand
het laken over mijn schouder trekt
- jouw borst ligt op mijn arm -
houd ik met mijn voeten
het andere einde goed vast
ik wil zeker zijn dat het ons bedekt

gisteren brak er een boom
[er waren hevige windstoten]
en in de zware grijze wolken
zag ik geen enkel gat
al verhief zich aan de einder
het frisse groen van het land
[in mijn herinnering
waren bladeren nog rood
en stierven golven
schuimend op het strand]

alle vissen zinken naar beneden
en ik zwem met hen mee
daar in de diepte beneden
branden steden geluidloos
- jouw vingers duiken op
en je lippen zijn koraalrood
liefdeslust laat mij zwijgen
*********************
sunset 22-06-2021


door liefde steeds verblijd

aan ’t woudrand licht dat op de weide zich
omgeeft met vochtigheid die daaruit breekt
als kleine druppels op een hete steen
is dit de dans van elfjes in de schemer

in flinterdunne avondjurken
waardoor de maan zilverig schijnt
als in een oude prent, zwevend over ’t veld
en met en in elkaar vervlochten

lijkt ‘t wel een droom uit honingschuim
van ogen die in toverlantarens kijken
in vijvers van dit schaduwrijk
zijn jij en ik door liefde steeds verblijd
*********************
sunset 22-06-2021


steeds weer tussen bloesems
licht van magische uren
simpel voor mijn voeten

in schemeruren
een zingend roepen
van nachtegalen

liefdeswoorden
steeds weer
opnieuw geschreven

op jouw warme huid
*********************
sunset 23-06-2021


de Malpie

de uren warm en droog
wanneer ik nog laat wandel
staan groepjes voor terrassen
flessen in hun handen
- eilanden van vrolijk lachen -
en hebben nog tijd tegoed
die ik vandaag reeds heb verbruikt

en aan het venster
koop ik nog een laatste koffie
en ga onzichtbaar stil mijn weg
een vermoeide geest
voor anderen niet meer
dan een schaduw
in het vroege lantarenlicht

daar waar ik afbuigen moet
loop ik gewoon rechtdoor
naar de rand van de Malpie
die altijd aan mij trekt:
de stilte van de hei op zand
de vennen en donkere bomen
met in hun kronen een zachte wind

hier vind ik rust, niet in de ruimtes
waar niemand echt op iemand wacht
en die te luid zijn in mijn oren
- waar blaadjes stoppen met dansen
verdwijnen sombere gedachten
en ik weet dat het weer tijd wordt
om naar de wereld terug te keren

vrede te vinden in de nacht
*********************
sunset 23-02-2021


schaduwen gaan verder
als duikelende vlinders
nevels trekken op

in ochtendlijke schemer
gaan eerste stappen
uitstervend voorbij
*********************
sunset 25-06-2021


jouw gezicht

en op mijn borst
jouw adem
*********************
sunset 24-06-2021een liefdevol herdenken (denkend aan gisteren)

toch nog onverwachts
wie zal het zeggen
‘t zou best kunnen zijn
dat jij het vermoedde
wat door ons nooit gedacht

tot morgen mijn vriend
als op zovele dagen
maar morgen voor jou
was vandaag al voorbij

je hebt al je kracht
en zeker je liefde
gulhartig gegeven
en dat niet alleen

de dood nam jou niet
het nog weinige leven
hij sloot enkel slechts
openingen in steen
*********************
sunset 24-06-2021


schaduwen gaan verder
als duikelende vlinders
nevels trekken op

in ochtendlijke schemer
gaan eerste stappen
uitstervend voorbij
*********************
sunset 24-06-2021


een sleutel van bloemen
als voor een verborgen slot
tussen grashalmen
in het vroege zonlicht

juni –dauw
smelt op bloemblaadjes
bij elke zachte regenbui
een stukje meer hemel
*********************
sunset 25-06-2021


dansende zonnestralen

nog knipperen dromen
als fladderende vlinders
in de ochtendnevel

jij opent het venster
laat de zon binnen
voorzichtig, alsof tussen kleuren
enkel jij en ik bestaan

stralen dansen vluchtig
door onze kamer
breiden zich razendsnel uit
ontvouwen het daglicht
*********************
sunset 25-06-2021


liefde in de lucht

zij let niet op waarheen zij gaat
en kijkt ook nooit terug wanneer zij schrijdt
en onverhoopt de kamer binnenkomt
verandert zich het licht en breidt zich uit
als diepe warme tonen soms ook doen
wanneer ik mijn ogen sluit en overzie
wat zij mij in de duisternis bereidt

zij is niet werkelijke mooi in modieuze zin
haar ogen lijken soms wel kattengrauw
alsof zij slapeloos  de dag doorgaat
vanuit een eindeloze reis door nacht
en ik weet nimmer wat haar drijft
wens enkel dat zij eeuwig bij mij blijft
en mij steeds meeneemt in haar tijd

want als zij lacht mij daarbij teder kust
zingt steeds de liefde in de lucht
*********************
sunset 26-06-2021


altijd weer

seconden staan plots stil
een eeuwigheid van stonden
sta jij, als engel uit een droom
geleund tegen een boom
en kijkt heel liefdevol naar mij

je haar maskeert jouw ogen
en rood aangestipt je lippen
vochtig, alsof zij de punt willen kussen
van een pijl die in zijn koker rust
gereed om op mij te richten

zoals steeds beroof jij mij de adem
alsof veren mij vleugels fluisteren
en zacht warme liefdeswoorden
waarmee jij mij altijd weer bekoort
*********************
sunset 26-06-2021


tijd
waar licht
is geroofd
en toch
elk woord
dat  ik lees
woordeloos
vloeit
*********************
sunset 26-06-2021


voor het venster
schommelt de wind
zacht witte veertjes

zij weven mijn blik
in mijn ziel en mijn voel
diep in mij in

verenwindlicht
zucht het leven
een kus op mijn wang
*********************
sunset 27-06-2021


woorden, zinnen en gedichten

woorden zijn het beeld van de ziel
of neen, enkel slechts haar schaduw
zeggen het helder, duiden het mild
wat wij hebben, wat wij hadden
spreken snel in eeuwig vluchten
haasten wij ons door dit leven

[slecht zijn mijn gedichten niet
die stil mijn gedachten dragen
toch zal ik het nooit beklagen
dat mij ook de wens begeestert
het steeds beter te willen doen]
*********************
sunset 28-06-2021


nijver bloeiend wonderdronken

kind en droom vullen de tuinen
wandelen wij in avondlicht
rijpe vruchten in de schemer
worden dronken van ’t gezicht

kronen neigen groen hun twijgen
diep naar een vervulde grond
nijver bloeiend wonderdronken
oefenen vogels luid hun mond

kijk de maan heeft zich vervangen
glanst nu zacht in ’t warrig haar van jou
en je ogen, heldere sterren
’t waarmerk van je liefde, trouw
*********************
sunset 28-06-2021


fleurig kleurend
aan oevers
liggen
rusteloos
als vogels

vleugels
benen
uitgestrekt
slapen
als Venus
in de ochtend,

in een veld
margrietjes
mijn liefste,
fleurig kleurend

een liefdeslied
in het hart
*********************
sunset 29-06-2021als aquamarijn

daar waar oneindigheid verblijft
zo ver het oog ook reikt de zee
die tussen hoge golven adem-leeg
de horizon voor korte tijd verdrijft

met penseelstreken uitveegt
wat vuurkleurig op water rust
kort opvlamt en dan snel weer dooft

zwijgt schemerend achter dit beeld
heel stil mijn geest alsook het duister
van de nacht die in haar zwarte kleur
vredige rust hier zoekt

zij schudt kort met haar kleed dat valt
als aquamarijn op deze waterwereld
van dat wat ik nog zag
*********************
sunset 30-06-2021