nog onderweg naar 01 november maanlicht flakkert
in regenplassen
op ‘t zwarte asfalt
vloeit weg onder
slepende stappen
 
zeerozen drijven
op tranen uit ogen
 
tussen naakte twijgen
van hoge populieren
slaat het eenzaam hart
 
smart ligt in de dagen
*********************
 sunset 05-10-2012


 

 en in mijn slaap zie ‘k jouw gezicht
 je huid als marmer wit en na de tijd
 hangt het in vouwen om je lijf
 en ‘k huiver om wat van je blijft
 
 reik naar het dode hart
 waarvan ik ‘t slaan niet voel
 niet in mijn droom
 en ook niet na de jaren eeuwigheid
 
 en ik ontwaak, badend in ‘t zweet
 huil ik mijn smarten om mij heen;
 de dood na minder dan een week
 liet mij mijn leven zonder jou
 
 alleen
 *********************
 sunset 06-10-2012
 


 schaduw kromt zich
 weent en lacht
 schreeuwt splinters
 
 aan de hemel
 doven sterren
 alles mond-loos
 in 't stille wensen
 
 wil ik het liefst
 dat je muntsmaak bent
 of ook een doek
 van zachte zijde
 
 mijn lijden bestormt
 als woest golven
 het zwijgend duister
 
 in eeuwig nacht
 schemert jouw gelaat
 in mijn herinnering
 van nimmer vergeten
 *********************
 sunset 07-10-2012
 

 
 jouw ziel slaapt tussen sterren
 en in mij sterft de echo van je stappen uit
 't wordt koud en in mijn schoot
 ligt reeds te vele jaren je dode hart
 
 - twijfels knagen altijd aan mij -
 
 geëtst jouw beeld in mij
 dat ik slechts schemerend bespeur
 net als voor 't raam een zuchtje as
 
 mijn voeten dragen altijd nog
 hun veel te vroege last
*********************
 sunset 08-10-2012

 
 

 
 als in het duister
 steden niet meer branden
 de maan verstillend slaapt
 en alles rust, er zelfs
 geen straten vloeien
 en bladeren ‘t dak zijn
 op mijn wegen
 
 als in het donker
 lijven niet meer beven
 slechts feestmaal voor de gieren zijn
 wapens niet meer blijven
 vlinders uit de as herrijzen
 harten niet meer slaan
 en stemmen zwijgen
 
 als in die stilte
 ‘t nachtelijk blauw
 zich over paden legt
 
 dan drink ik eindelijk de hemel
 *********************
 sunset 09-10-2012
 

 
 zoeken doe ik jou – nog steeds -
 in het moeras van donkere nachten
 zelfs in het diepste van mezelf
 vind ik een schemer van je schaduw
 op mijn schouder: 't sterven van 't lover
 als hartverscheurend geween
 de zure regen uit mijn ogen
 
 jij ligt begraven onder lege beelden
 van nooit gelopen wegen
 en 't voelt nog altijd even pijnvol droef
 
 dromen werden ons toch nooit gegund
 *********************
 sunset 10-10-2012
 
 

 
 stille klanken uit de verte
 van een paar eeuwen tijd
 daartussen enkele minuten,
 dagen, maanden; de echo
 klinkt doffer, zwakker, sterft
 
 als het mijn ruimte raakt
 zwijgt stom standvastig
 ’t droef verlangen, tranend
 in nachtelijke regen, vragend
 zonder antwoord te krijgen
 
 en met het vragen blijft
 de twijfel van de beelden
 uit nooit beleefd verleden
 heden noch toekomst-
 beelden die alles tonen
 
 en niets betekenen
 *********************
 sunset 11-10-2012
 
 

 
 jij wenkt mij
 voorbij jouw tong
 een stukje adem
 van je lippen
 die jij me reikt
 van aan de overzij
 
 de schemerzee van tijd
 weeft zijn draden
 tussen hart en ziel
 bloeit jouw zijn
 mij tegemoet
 
 jou draag ik in me
 tot na mijn winter
*********************
 sunset 12-10-2012
 

 

 licht schemert over velden
 aan de andere oever
 bladert blad na blad
 de stem van de wind
 als oud sprookje
 zwart gekleed
 
 haar geurt naar citroen
 schommelt in dromen
 het vogelgekrijs
 in ‘t opgemaakte bed
 weent het kindlachen
 *********************
 sunset 13-10-2012

 
 

 
 al die doden in mijn hart :
 zorgeloos geven zij
 elkaar een hand
 zingen storm weg
 
 met een albasten huid
 leggen zij zich neer
 voor de gedolven graven
 een glimlach op hun gelaat
 
 wijl hun ademen stokt
 beweegt mijn borst
 zacht op en neer
 scheurt de hemel
 zich uit mijn ziel
 *********************
 sunset 14-10-2012
 
 

 
 in pre-november verschuil ik mij
 het liefste achter treur-gezongen klanken
 en wil nog naakter zijn, nog luider
 
 zo voel ik deze woorden
 wonden helend in mijn hart
 al blijft de geur van de chrysantenkleuren
 
 maar op een dag waag ik de sprong
 in ’t niemandsland, laat achter mij
 de immer meegedragen pijn
 *********************
 sunset 15-10-2012
 
 

 
 sedert zijn dood verbinden lichtstralen hemel en aarde
 klem mij vast aan strohalmen die telkens weer breken
 wanneer wind zucht boven mijn hoofd en de maan
 
 heen en weer schommelt, de hoop schemert dat hij
 als blijvend licht zich nestelt tussen gesloten gordijnen
 mijn dromen verlicht en demonen verjaagt
 
 [sterren tekenen al jarenlang ‘t voortijdig einde
 met onzichtbare letters in wolkeloze nacht]
 
 leven en liefde, meer dan slechts plicht
 *********************
 sunset 16-10-2012
 
 

 
 de dag vandaag onschijnbaar zwaar
 zijn wind drijft wolken naar elkaar
 vol droefheid, angst, vergeten, smart
 wordt ‘t niet mijn dag; nu altijd zwart
 
 de eerdere tijd is als een storm
 een kolkend woelen van getijden
 enkel de liefde houdt nog stand
 de handen hemelhoog in ‘t strijden
 als op het eind’ dit lijf verbrandt
 
 sterft in die dag zelf elk verlangen
 en lopen schaduwen door nacht
 naar Zij die alles heeft gezien
 de zo
n laat ondergaan en rijzen
*********************
 sunset 17-10-2012
 
 

 
 snel leerde ik
 mijn stappen rugwaarts
 en ook het zien
 van 't slapen in je bed
 het zijdelings gaan
 langs alle nevenstraten
 waarop jij nooit
 jouw voetjes hebt gezet
 
 dood was nog niet bekend
 waardoor ‘k je nu moet missen
 en 'k ben sinds toen
 niet meer compleet
 al oefen ik nog
 ‘t ritme van dit leven
 dat nimmer zwijgt
 ook niet door mijn verdriet
 dat jarenlang reeds
 stille tranen spreekt
*********************
 sunset 18-10-2012
 
 

 
 er is geen horizon meer
 alles is vlak in de dag
 een gebed van vier-
 en-twintig woorden
 stromend door de mond
 en nergens een sluis
 die het vlakte opheft
 vallen laat als uitlopende
 inkt van balpennen:
 blauw op wit papier
 
 met mijn handrug
 smeer ik de zomer uit
 tot diep in de herfst
 en nevel dooft ’t licht
 omhult eenzaamheid
 tot het weer nacht is
 en enkel stilte spreekt
*********************
 sunset 19-10-2012

 
 

 
 je lippen dicht-gekleefd door
 die vervloekte dood die met
 geboorte spot – gisteren nog
 zag ik je, hoorde je ademen
 ’s nachts in de gangen klonk
 het nog intens blij makend
 post nataal geschreeuw
 
 als ‘k nu in dag val, ogen open
 streel ik je bleek gelaat, kus je
 weet dat jij enkel geest bent
 *********************
sunset 20-10-2012
 
 

 
 hoe de dingen zelfs in een schuine lichtinval
 onveranderd blijven als alles weg is
 de wieg leeg, je enkel omtrekken raadt
 
 in ’t venster van het huis tegenover
 herinnert men zich nog vaag het beeld
 en ‘k stel me voor hoe het bestaan kan:
 een nacht zonder ogen, hoofd
 op de verlaten overloop waar ik
 geen dode gezichten meer kan zien
 
 radeloos lopend door straten bekijk ik
 de bijna kale twijgen wiegend in een wind
 die duizelig maakt in het tonen van
 groteske beelden die nog steeds
 onwaarschijnlijk lijken, één na één
 
 en ik spreek niet over ‘t onbegrijpelijke
 al ontroert mijn weeklagen zelfs God
 ondanks Haar jarenlang zwijgen
 *********************
 sunset 21-10-2012
 
 

 
 nog dragen dagen grijze mantels
 nachten kouder nu en onder dekens
 vriest het weldra; regenwolken zijn
 beladen met tal van die momenten
 waarin de kleinste ademzucht of
 hartenklop alles kon veranderen
 
 - toen
*********************
 sunset 22-10-2012
 
 

 
 onder pompoenen en fuchsia’s
 [ ‘s winters zachtroze] opgestaan
 - mijn kind in ‘t eeuwig zijn - uit ‘t graf
 waarin enkel de schedels blijven
 
 in alle veertig jaren roerloos in een kist
 zelfs nooit het openen van de aarde
 lijkt het vanaf het bankje aan het pad
 de Christus die aan ‘t hout genageld
 
 links murmelen treurwilgen een stil gebed
 als ik de sporen zoek van waar je bent
 droogt warme herfst mijn ogen
 maar heelt nooit de verborgen pijn
*********************
 sunset 23-10-2012 
 

  
 ik vang het licht net zoals jij schaduw werpt
 op d’ aarde waarin jij ligt [te slapen?]
 onder zoden waarop enkel 't gras nog groeit
 dat 'k huilend uittrek, in diepe wonden wrijf
 
 en het verlangen blijft dat jij weer wakker wordt
*********************
 sunset 24-10-2012
 
 

 
 als een slang
 kronkelt dit pad
 langs stenen tafels
 grauwe graven
 en ongedekte aarde
 
 treurwilgen tonen
 breed de stappen
 die nog te gaan
 
 gehuld in ’t zwart
 draagt fluistertaal
 zelfs rouw
 rolt uit het oog een traan
 die beverig naakt
 naar koude winter ijlt
*********************
 sunset 25-10-2012
 
 

 
 in jouw haar
 zoekt herfstwind
 mijn handen
 die reeds lang
 een krans houden
 zonnestralen
 willen vangen
 de maan, sterren
 over je graf strooien
 
 stromende tranen
 bevriezen nooit
 zelfs niet in winters
*********************
 sunset 26-10-2012
 
 

 
 nu slaap jij
 staat nooit meer op
 en halmen gras
 als spitse dolken
 doorsteken je
 breken jouw ogen
 
 uit harde grond
 ontspruiten leliestengels
 bedekken 't anonieme graf
 en ik kom naar je toe
 
 in 't laatste licht
 sterven de kelken
*********************
 sunset 27-10-2012
 

 

 en zesenveertig jaar later
 
 een pad door 't steengruis
 brandgangen in 't struikgewas
 verroeste zeisen, nacht
 - ik kan de bron in de rots
 niet bewonen noch 't licht
 onder eeuwig bruine varens
 
 want tijd is dood, uren leven niet
 al betasten lichtvingers een hemel
 vol kruisvormende sterren
 - mijn hand het einde
 zonder begin, mijn hart
 het kloppen op steen
*********************
 sunset 28-10-2012
 
 

 
 dit eeuwige verdriet in mij
 ontraadselt jou, brengt weer naar boven
 het droeve weten van jouw dood
 - en zonder lijf blijft niets - tranen bevreemden
 heel flinterdun nog het herinneren
 in mijn oog jouw allerlaatst bewegen
 
 na zoveel jaren tijd onder voeten platgetreden
 tot ’t ongekende van die plaats
 - jouw bedstee in den vreemde -
 ben jij reeds lang tot stof vergaan
 
 en ook al welft zich in het duister nog de aarde
 onder het afgevallen lover van de bomen
 kan ik enkel maar mijn smart doorstaan
*********************
 sunset 29-10-2012
 
 

 
 de nacht heeft toen mijn hart betreden
 en alles zweeg voor ’t duister steengezicht
 op lichte voeten gaan slechts regenbogen
 de maan en sterren geven diffuus licht
 
 en het voelt koel om mij terwijl ik zweef
 en met mij kleine vogels om me heen
 die jouw stil dragen nu ik bijna niet meer leef
 over het ijs, het vuur en over elke zee
 
 waar jij wordt neergevlijd en in mijn dromen
 herken ik niet de plek noch jou zo wit als sneeuw
 ik eet genadebrood met koude vingers
 en heel mijn zijn huilt droef mijn ach en wee
 *********************
 sunset 30-10-2012
 
 

 
 wanneer ik daar sta waar het stil is
 vaststel dat het denken ophoudt
 het luisteren begint en ook het zien
 hoe vogels vliegen, ik zelf als vogel
 door de hemel glijd, mijn spreken
 slechts nog gekras is en alleen maar
 het heldere van het licht bejubelt,
 ik mijn schaduw op de rotsen werp
 en weet dat mijn schaduw altijd blijft
 en elke rots uiteindelijk ook vergaat,
 dan is het goed alles naam te geven:
 dit kind, mijn smart maar ook de liefde
 
 heit leven wisselt slechts eenmaal
 want bij de tweede keer ben je dood
 - of niet meer jezelf wat in feite
 op hetzelfde neerkomt -]
 
 laat me jou nog eenmaal kussen, zoon
 ook al herinner jij je niet op welke oever
 van het leven jij staat; jij bent!
 
 en dat is waarover dit hart praat
*********************
 sunset 31-10-2012
 

 

 01 november
 
 op d’ akker van rust zoek ik je graf
 kind van mijn bloed zo lang reeds gestorven
 ’t gedenken van jouw maakt smart nimmer goed
 al ben j’ in mijn liefde geborgen
 
 te snel ging voor ons dat wisselen van tijd
 geen nu tussen gisteren en morgen
 mijn lijf weent al jaren in droefheid en spijt
 kind van mijn bloed zo vroeg reeds gestorven
 
 toch brandt in mijn hart een eeuwige vlam
 van liefde , vertrouwen en hopen
 en zo weet mijn God dat ‘k niet anders kan
 kind van mijn bloed ‘k laat je leven
*********************
 sunset 01-11-2012