ze storen me niet meer

in mijn hoofd wordt het bewolkt
en de regen die volgt
duwt me neer

ik probeer het uitleggen,
maar een blik van jou naar mij is voor jou genoeg
om het te begrijpen

je knielt naast me nee
opent een paraplu
opdat regen me niet meer belast

dan duw je de wolken voorbij de horizon
niet echt helemaal weg
maar storen doen ze me niet meer
*********************
sunset 01-04-2024


onvoorwaardelijk

gisteravond was ik een wolf
maankleurig en trouw
vol met zware dromen
weeg ik het gewicht van liefde
dat ik opsla in doorzichtige zakjes
wijl ik papier verscheur
dat uit pianotoetsen bestaat

zwart-witte woorden
druppelen naar beneden
wanneer ik de melodie speel
die begraven ligt in mijn ziel
zuidwaarts spreek
tegen ons op een strand
bij een zee die helderblauw is

het op en neer gaan van je borst
en het spel van je handen
de lieve glimlach vanuit je ogen
draag ik voor altijd bij mij
zij leiden mij onvoorwaardelijk

naar jou
*********************
sunset 01-04-2024


het zijn maar
duizend-en-één nachten
meen jij te weten

maar ik plant
bemeste woorden
in het open veld
voor het grote oversteken
van dromen

alsof slaap een kogel is
die iedereen naar huis leidt
*********************
sunset 02-04-2024


bijna blind

ik vloog naar een bestemming
met een vinger aan de pols
hield ik de weiden groen
met paardenbloem en anemoon

toen warmte zonk, lag de papaver
als een bed voor rode dromen
niet meer dan slechts drie vleugelslagen
tot aan het ontwaken, en ik vloog

ver voor mijn schaduw uit
dreef door het laatste licht
in schemering, bijna blind

werden de weiden opgeslokt
door waanzin van de steen en het beton
voel ‘k mij ontheemd, niet thuis
*********************
sunset 02-04-2024


de vierde lente

koolzaad groeit in de vierde lente
leeuweriken dansen in blauwe lucht
natuur ademt niets anders dan vandaag

de zekerheid brengt gele bloemen
en nesten vol hongerige snavels
alleen de stap van de wandelaar

belemmert het verleden
*********************
sunset 03-04-2024


aan de dood gewijd (over opwarming en dies meer)

ik ben een oude berk geworden
sta in witte schors te wachten
tot nieuwe blaadjes ontspruiten

nog loop ik met een strakke huid
glimlach en stort me in een wilde bestaan
jij staat in lentejurk op het strand

laat ons duinen beklimmen
want paasklokken van de kerk aan de overkant
sturen hun hoopgeluiden over dijken

die reeds aan de dood zijn gewijd
*********************
sunset 03-04-2024


hooikoorts

jij dacht dat je weer
helemaal wilde goed
aangeraakt worden door
iets als dat nodig is
blaas ik over ons
de lentewind al komt die
zwaar in de buurt van
storm overladen wolken
drijven te hoog voorbij
om te bereiken voor
gewone stervelingen net
zoals het blauw van de hemel

tussendoor nieste jij
en bleef je tranen
je zei dat het kwam
van de scherpe wind
maar dat betwijfelde ik
*********************
sunset 04-04-2024jeugdherinnering

languit in het gras liggend
smaakt de dag nog steeds
naar die aardbeientaart
van toen

sunset 04-04-2024


wij vragen de golven

wanneer iedereen gaat
blijven alleen wij nog over
en onze wens
een veilige plek
in de andere te vinden

wij kunnen dan misschien
dicht bij de zee wonen
staan de golven toe
onze harten te overspoelen
enkel om zich daarna
onmiddellijk terug te trekken

op een plek waar plaats is
voor jou en mij en de hele wereld
kunnen wij de golven vragen
ons zoutige inkt te lenen
om over ons te vertellen
*********************
sunset 05-04-2024voorgoed

hoor je de zon
zij zingt zich door jonge twijgen
verkondigt de lente
geeft leven weer moed

nu is het tijd
om deuren en vensters te openen
liefde te leven

voorgoed
*********************
sunset 06-04-2024


alles slaapt

door de huid
sijpelt een laatste woord
kleur trekt naar binnen
en een vergeten traan
legt zich te ruste
verlicht de smart
van mijn slapende ziel

een hand buigt
en door het oog
gaan woorden
uit voorbije gefluister
komt de slaap
het is de stille rust
van mijn tijd

kijk,
alles slaapt
*********************
sunset 06-04-2024


zij omarmen mij

klimop stut het huis
zonder haar knielt het achter ons neer
sterven rozen voor dat winter komt
die ons tot in lente gevangen houdt

toen ik mijn hart uitscheurde
om de berken te redden
was er geen hart die luisterde
verstopte met lege handen
hun wortels in mijn dromen

zij kennen mijn naam
omarmen mij
onder vreemde daken
*********************
sunset 07-04-2024


strakjes, op de terugweg

mijn tas met gedichten is leeg
wanneer ik terug roei in je luidruchtige stilte
vormt mijn ogen zich tot eenvoudige lantaarns

een steen met mos behaard
regen die uit takken druipt
en een tas, uitgeput leeg

lente bedwelmt het huis
een raam kantelt open om te zingen
- ik kan het bij benadering nu al zien
*********************
sunset 07-04-2024


jij, mijn zon

[de stad maakt te veel geluid
doof makende muziek op de straten
tonen van een andere kosmos
hese kraaien als duistere vogels
verdrijven elke hoop]

het park pulseert leven
streelt mijn verlangen, gemoed
in een vlucht van zomerse loten
versteende bladeren jugendstil
vallen stuk op de bodem

ik vang hen op
in geur van eerste lentedagen
onder gouden zonnestralen
zoek ik altijd naar jou
in deze eindeloze tuin
houd mij vast aan het weten
dat jij elk jaargetijde
voor mij simpelweg
altijd zon  bent
*********************
sunset 08-04-2024


ademloos

ik klim in bomen
tot in de kronen
waar takken
mij nauwelijks vasthouden

aan de overkant roesten kranen
een nestplaats voor meeuwen
grind moet nog worden geladen;
rouwende gepensioneerden
gooien brood uit papieren zakken

wanneer de wind mij wiegt
klamp ik me vast aan de schors
vermoed de dood op de grond

tot jij me kust, ademloos
*********************
sunset 08-04-2024


zomaar een dag

vandaag is nog niet ingedaald
ik zoek nog mijn houvast
en denk: het is de dag die gek is,
achter loopt op mij
die sneller is dan zelfs de lente
zacht rillend in de wind
met jonge prille groene twijgen
voor afgebladerde gevels

ik schud met tandeloze muren
die uit de dag gevallen zijn
nu langzaam afbrokkelen
verworden tot wat stof
en zich te voegen in de tijd

vandaag is nog niet ingedaald
*********************
sunset 09-04-2024


luisteren

belangrijke begrippen, zeker,
je doet onderzoek en je wordt opgeklaard
door wat er op een parkeerplaats circuleert
ook al is je eigen mening de echte maatstaf

- ik wandel door gras
luister hoe het lach
ten lacht, en lacht
het kind
middenin de wind
met ernaast een tjilpende boom

ik zou niet weten
wat het betekent
en ga terug naar de parkeerplaats

om te luisteren
*********************
sunset 10-04-2024


mochten wij het vergeten

stil,
nauwelijks te horen,
vlak voor asfalt
van bruggen druppelt,
hangt boven daken
zwarte maskerade

sirenes huilen,
dan de kinderen
en vermoeden niet
wat het betekent
als er kerstbomen vallen

de oude,
het ene been
in de vorige oorlog verloren,
zit op een terras,
achtergebleven

hij tilt zijn hoofd op,
luistert,
kijkt naar de klok,
knikt en blijft

de nachtelijke lucht,
niet verdoofd door sneeuw
de lente voorspellend
verstart met hem
voordat zij ontplooit tot storm

stil,
alleen op afstand te horen,
honderden motoren
zoemen aan de dood toegewijden
een laatste lied
*********************
sunset 10-04-2024


vastgebonden onder mijn bed

in een glijvlucht zie ik mezelf
leer hoe ik juist lig
en zie: hopen betekent
ramen openen
opdat we elkaar kunnen voelen
wijl wij samen staren in het blauw

wolken over wolken
als witte olifanten
die door een ijswoestijn zweven
en niet vergeten
vanwaar ze komen
mijn dorre fatamorgana-thuis
waar ik weer door de vlakte loop
die donker naar beneden kijkt
en zich afvraagt waar ik woon

k heb mezelf
het midden van de wereld gemaakt
mij vastgebonden onder mijn bed
uit angst
voorgoed weg te vliegen
*********************
sunset-11-04-2024


zoute zoetheid

netten uit lengte en breedtegraden gevlochten
zwaaien vanaf de kademuur naar een schip
met een zwerm meeuwen achter zich

de maagd op de boeg duikt sierlijk in de
golven en weer op en stuurt een zoute glimlach
op reis naar iedereen die op zoek is naar avontuur

jij pakt je jurk op en waadt lachend door het
schuimende en ik waag zonder zwemvliezen
de sprong in het nat van je lokkende verleiding
*********************
sunset 11-04-2024