zonder enig voorbehoud

ik ben het die met mijn handen
het knopje van jouw bloem
verhit als een stukje steenkool
het plukt uit de heet-rode gloed

lachend in de hemel duikt
zich teder op je lichaam vlijt
en jou intens intiem berijd

in nachten waarin wij dansen
rollen wij brandend over elkaar heen
in een eeuwig-heftig liefdesspel
*********************
sunset 01-09-2018


dronken van jou

ik wandel in jouw rimpels
drink je zout-zware zweet
wanneer jij de hemel wijd maakt
mijn verlangen brede straten bouwt
ondanks donkere stinkende asfalthanden
die mijn ademliederen verscheuren

en tussen hel verlichte winkelpuien
mis ik mijn bus, de trein, de wereld
toch loop ik zingend onder sterren
wankelend, struikelend, weifelend
edoch steeds dronken van jou
*********************
sunset 01-09-2018


nazomeravond

een vale maan koelt reeds nazomeravond
blauw blinken vensters van de tijd
achter dicht gesloten vensterramen

rolluiken vallen ratelend neer
verlengen zich tot in de nacht
en in het duister van woningportalen
leeft nog een rest van dag

een torenvalk zoekt snel zijn bed
luid lachend spelen vrolijk kinderen
waar straatlantarens flakkeren
in ‘t zoeken naar standvastige verlichting

hees blaft er ergens nog een hond
je ziet de vleermuizen reeds jagen
verfrissend het opkomend briesje
dat zijn geheimen fluistert in de struiken
*********************
sunset 02-09-2018


fado

iemand kucht; voor niets
- de stilte overwint

haar borst gespannen
beven lippen lijf
in de beginakkoorden
haar pols verstijft
een laatste keer

vanuit haar binnenste
stijgt het op:
een eerste golf
en kort daarop een tweede, derde
dan breekt het uit
als stroom van afscheid en herinnering
verdrinkt de luisteraar
in zeeën zacht verdriet

later zingt zij over hem
verzinkt in haar verlangen
naar geur van zout
en van het zweet
dat parelt op zijn borst

[en naast mij wrijft
een vrouw heel stiekem
de traan weg uit haar oog
wanneer de laatste toon wegsterft]
*********************
sunset 02-09-2018


de achtste dag

’s zondags verander ik me in een boom
laat de lente in mij binnen
voer de vinken (soms ook niet)
laat het leven in mij zingen

de donderdag blijf ‘k mij herinneren
aan mijn jeugd – oude foto’s
vallen in mijn handen
en ook een heel oud inkoopbriefje
waarop niets meer te lezen staat

’s woensdag stoot ik mijn bladeren af
en ’s vrijdags ga ik winkelen
alles wat op dat oud briefje staat
ook al bestaan de meeste dingen niet meer
want in rekken kruipen nu slechts spinnen

‘s zaterdags ga ‘k in mezelf, filosofeer
probeer orde te scheppen in mijn chaos
kniel neer voor mijn God dat Zij mij genadig weze
mij als gunst een achtste dag schenkt

extra voor ons
*********************
sunset 03-09-2018


poëzie blijft eeuwig

landschappen liggen onder schoonheid
als stemmen over het gras
en verwonderde nevelbanken in bossen

nachtegalen vliegen met jouw naam in hun zang
leggen mijn zoenen liefdeszwaar op je mond
als een kabbelende lieflijke zee
waarmee ik jou gezangen aanbiedt als ruil voor jouw schaduw

ik overleef als dichter bij overvliegende fazanten
op hun terugvlucht gegrepen door stofwolken pastel
waarmee ik gedachten, gevoelens en liederen
die opstijgen uit stromen herinneringen, verwoord

en plots is het weer daar
dit gevoel van onmacht en eenzaamheid
terwijl zwermen lelies over het water zweven

als doelgerichte speer blijft poëzie simpelweg eeuwig
*********************
sunset 03-09-2018


nieuw de tijd
door uren verzonden
valt ‘t niets mij voor mijn voeten

ik vang het op, het leven
en knabbel
aan kleine stukjes ervan

vraag mij af:
wie wachter der tijd is
wie mij nabij is wie mij vreemd

zand sleept mij
over duinen en fluistert:
jij bent mijn woestijn
*********************
sunset 04-09-2018


’s avonds in ’t duister (uit: gisteren)

ik werp een kiezel in de lucht
wijl een iedereen lacht en zingt
over ’t verlangen naar lente,
struikelende woorden ’s avonds
en de adem van ’t gras onder ons

ombladerd nog en onder sterren
zingen zij zonder gezichten
en denken de leegte in ’t duister
hun gedachten bij jonge meisjes
met roomwitte dijen en heuvels
die schokken onder hun lijven

met rondom ons afval van d’ avond
waarin wij onze hersens drenkten
met vuurwater voor mannen
en een maan die zich spiegelt in lege flessen
wijl ik een kiezel in de lucht gooi
en probeer een gat in de hemel te werpen
of misschien zelfs een ster te raken
zodat hij naar beneden valt

en elke angst verjaagt
*********************
sunset 04-09-2018


letter na lettergreep

leg je bij mij
de sleutel tot het leven
heeft een slot nodig

beoog en bewimper mij
alle avonden en nachten
kleur hen groen

en later vallen wij
als vermoeide schaduwen
de ochtend in zijn schoot

en zingen engelen
wanneer ik tweelettergrepig
jouw naam fluister

mij in de hemel waan
niets ziend en niets horend
- letter na lettergreep
*********************
sunset 05-09-2018


bijna herfstige tijd


ik pluk bladeren van bomen
streel nog eenmaal de hemel
nu bloemen bijna zijn uitgebloeid
en het jaar langzaam verwaait

in septembertuinen begint zich
het lange zwijgen te ontvouwen
dus ga ik nu, zoek mij een thuis

misschien in het blauwe
waar vissen wonen
of een braambessenhut
onder dichte struiken

ik naai mij een schouderdoek
met heel veel sterren
die mij in mijn jammernachten
warm zullen houden

ver van doornen, huid en haar
*********************
sunset 05-09-2018


in vloeiende tijd
bouw ik woorden
een dam
die het herinneren opstuwt

opdat niet alles
in leegte verdwijnt
*********************
sunset 06-09-2018


tot bladeren, bloemen verbloeien

onder een langzaam wordende hemel
wandel ik in door een levend landschap
tussen een zee wuivende grashalmen
en ruw ogende bomen

stengels trekken zich
uit een moerasachtige grond
ontplooien zich haastig
tot bladeren, bloemen
verbloeien
wijl de huid in mijn gezicht
verrimpelt
en op mijn hoofd
mijn haar smeltend versneeuwt

in de winter sterft alles af
maar niets gaat werkelijk dood
*********************
sunset 06-09-2018


poëzie op een balkon


in de schaduw
op mijn zonovergoten balkon
ligt stil opengeslagen een boek;
gedichten misschien

een vlinder landt
met opengevouwen vleugels
over de zinnen

en voor een kleine wijle
rest mij enkel het zicht
op een simpele punt
*********************
sunset 07-09-2018


ik zucht mijn adem (eenzaam)

ik weet, als het regent
kijken zij mij allen aan
zij die reeds dood zijn
maar ook alle ongeborenen
hoe ik hen nabij ben
ook al doe ik niets
door het regengordijn
ziet men mij toch

zittend voor ’t raam
achter wit-kanten gordijnen
alsof door spinnen geweefd
zucht ik mijn adem
wijl onze aarde
in de onmetelijke ruimte
droevige vissen omcirkelt
terwijl anderen lieven
met hun open monden
vol zoetsappige woorden

en het ontroert mij
ondanks dat het regent
en ik weet dat zij naar mij kijken
de doden en de bijna levenden
elke regendruppel een blik
die wegzinkt in de grond
terwijl ik mij bezorgd afvraag
of het daaronder ook regent
en lach, bijna geschrokken,
om mijn eeuwig geluk
*********************
sunset 07-09-2018


niets meer noch minder

nevel dal-afwaarts reikend naar het meer
het licht in opklinkende geluiden
als avondlandelijke woorden

een wandelaar komt met flinke stap
wendt zich mij toe
wijl hij een vrolijk deuntje fluit

waarin anders ligt
het subversieve moment vraag ik mij,
dan, laat ons zeggen, psalm 130

het verhaal van deze aarde;
niets meer noch minder
*********************
 sunset 08-09-2018


libelle

alsof het alles al had gezien
zo verhief zich het lijfje in ‘t blauwe
ontvouwde blij dansend ontwakend vrij
een ballet, de vijver vergetend
en ruimte ontdekkend

zelfs vleugels ademen enkel schoonheid
wanneer het zich, als slanke adonis
pijlsnel wentelend en kerend
uitleeft in het wijde van de hemel
*********************
sunset 08-09-2018


de Pluktuin De Tuinderij in IJzendoorn op 08-09-2018

donkere boomsilhouetten
zijn niet mijn bomen uit zomerdagen
en het licht in de late namiddag
is niet mijn licht

zoals ik hier nu zit
vallen de bloemen, midden op de dag
in een lichte slaap
donkere regenwolken ademen voor hen

hoe stil het namiddaggrijs
het sijpelt op poëtische woorden
en valt uit alle monden
in verlangende handen

een zwerm raven trekt over
- de pluktuin ligt in blije verwachting -
zij vliegen ijverig edoch voelbaar zacht
laten woorden dansen op het papier

iemand draagt voor vanuit zijn geheugen
maar ik was het niet
*********************
sunset 09-09-2018


wit als versteende koralen

jij balanceert op eerste zonnedraden
een ophanging uit lichtbanen
geweefd door de kieren van lamellen
en jij vraagt waarom onze lijven zweven

in jouw ogen die nog slaperig zijn
en het zien niet echt zien
ligt goudkleurig de omkadering van de zon
traag opbloeiend in het oosten

onder de naad van jouw wimpers
groeit de stoel uit zijn schaduw
en het bed en jouw borsten glanzen wit
als versteende koralen

jouw ogen, jouw mond: een masker van de nacht
waarin alles ons zo vertrouwd is
tot ver achter de grenzen van deze kamer
en wij verder kijken, hemelhoog

tot waar licht alles onzichtbaar maakt
*********************
sunset 09-09-2018


vrouwe, baar mij een kind

achter regensluiers
luiden klokken
hese wolfsstemmen
mengen zich bij hun geluid

zonder iets te vermoeden
leg ik mijn oor te luisteren
tegen de deur van mijn lijf

en kijk, het gespan
buigt al om de hoek
en ik rijk je een ring
- vrouwe, baar mij een kind

want ik heb de geur
van jouw bloem opgesnoven
verdwijn er helemaal in
*********************
sunset 10-09-2018


over vroeger, ouder worden en zo

mocht ik kunnen terugkeren
dan met een reuzesprong
naar daar waar ik mijeen grote
wit-rood geruite zakdoek neem
[om bieten te schillen, kalfjes te voeren]

weer het knarsen van de poort te horen
en overal de mestvaalt te ruiken
het zure van de melk in de varkenstrog ruiken
met daarin zwart opgezwollen dode vliegen

naar de hooizolder verdwijnen
en alles stil vanaf boven bekijken
heimelijk in de stal slapen
mijn tranen met vingertopjes stoppen

niets meer dan een laatste kraai horen
zijn krijsend geschreeuw
en met gesloten ogen eindelijk zien
hoe het licht zichzelf verteert
*********************
sunset 10-09-2018


over (hoofd)pijnen, slapeloosheid en zo

[deuren houden slaap tegen
gangen, waterstromen]

in het trappenhuis
hoor ik de wind wijken
en achter muren
iemand die zich de warmte
van zijn lippen wast

verpakt in goudglanzend papier
dat van schoonheid praalt
is de hemel toch niet meer
dan een vlek aan de horizon

en in de voormiddag
bonzen vogels tegen mijn voorhoofd
- als waarschuwing zingt iemand:
kom, laten wij onszelf neerschieten
*********************
sunset 11-09-2018
 geen bitterheid, woede noch angst

er komen beslist ergere nachtmerries dan deze
half verborgen tussen het lover van de dag
en nergens een deur die open staat

de bij de geboorte ingeslagen nagels
buigen zich bijna niet
wanneer de dood op het balkon op de loer ligt
kijkt naar mijn gezicht tussen de lakens

en het raam zich traag opent
ook al hoor je geen gerinkel van scherven
in de stilte van deze herfstnacht

geen bitterheid, woede noch angst
bestaat er meer, enkel dit moment
waarin het leven oneindig lijkt
en straalt met een hemelse glans

ik misschien opstijg naar daar
waar alle toekomsten samen komen
*********************
sunset 11-09-2018


zo graag ben ik heel dicht bij jou

traag zweeft nevel
en ik, ik ben reeds een wijle
een vergeten ding, een sta in de weg

en tussen mijn voeten ligt er altijd wel iets:
kruimels en ook uitgevallen wimpers
opgerolde kleding op natte plavuizen

toch heb ik het kloppen gehoord
van je hart, het rijzen van je borst
draag een riem uit liefde die jij mag bekijken
zoekend naar het leven

het struikgewas langs de kant
wandelt door onze ogen naar het woud
en steeds wanneer het bangelijk wordt
laat ik luid een hoorn klinken

zo graag ben ik heel dicht bij jou
**********************
sunset 12-09-2018


jij, lief mooi mensje (voor mijn dochters)


tussen het vreemde
houd jij je ogen gesloten
neen, niet deze, andere
die zacht op klippen breken
van bruggen springen
en toch niet vallen
branden en niet branden

over het lachen van anderen
leg jij het jouwe
als laatste steen

twee koele saffieren zijn jouw armen
in jouw borst klopt een opaal
uit jade jouw benen
en je lijf hard als staal

ween niet
want doe je het toch
rollen kleine paarlen
uit jouw mond

jij, lief mooi mensje
*********************
sunset 12-09-2018


vanuit een eiland van gevoel

er bestaat geen onschuld in deze taal
luister hoe gesprekken verstommen
en hoe toch ook hierin een oorlog heerst
weliswaar een andere dan die wij meestal creëren
maar evengoed oorlog - in verdorde tijd

schrijf ik met tegenzin enkele dorre zinnen
samen gebonden tot een alledaagse spraak
die mij ter beschikking staat
om zelfs het duister daarachter op te roepen
zó dat zelfs klokken luid beven

ik schrijf traag en geduldig
[want ik geloof in eeuwigheid]
vanuit een stilte, een innerlijke vrijheid
die het vasteland onbekend is

vanuit een eiland van gevoel
tijd te ontgrenzen, ruimte te geven
en deze taal, telkens en telkens weer,
in mijn eigen woestenij te verzinnen
*********************
sunset 13-09-2018


alles rondom mij bloeit


jij schenkt mij tuinen
vol hortensia’s, rozen en jasmijn
een vijver waaraan ik verwijl
met waterlelies die van jou vertellen

soms komt een zwaluw langs
zit op de rand en pikt
aan een half melkbroodje
dat ik liggen laat

en ik herinner mij
hoe de wereld in mij wortelt
alles rondom mij bloeit
sinds ik jou lees

woelen mijn handen
samen met de wind
door jouw haar
zoeken jouw lachen

dat nooit moe is
om elk van mijn verlangens
liefdevol te beantwoorden
*********************
sunset 13-09-2018


gered door de MUG

zonder te bewegen
lig ik ingebonden op een brancard
het lijf schommelt heen en weer
zoals het gedragen wordt
tussen schip en wal

[kristallen tranen
vertel mij het uur
waarin je valt
… drie, zeven, tie…]

dit ritme is mijn lied
mijn leven dat zich buigt
wijl mijn hart verkrampt
en tot wolkensteen wordt

ik zie mij
kruip over alles
tot aan de rand

… drie, zeven, tie…

het is nog niet mijn tijd
*********************
sunset 18-09-2018


jij kust mij liefdevol en glimlacht

hoeveel zonne-uren wens jij jezelf
nog in je leven, vraag jij
en ik denk lang daarover na
terwijl ik mij naar een steen buk
en hem op mijn hand weeg
hem daarna schuins over het water werp

jij lacht schaterend en helder
zó dat mij plots
de geur van rijpe appelen en pruimen
net als die, die wij verleden jaar uit bomen plukten
in mijn neus kruipt

niemand weet hoelang een zomer duurt
of hoelang een mens groeien mag
fluister ik
en jij kust liefdevol mijn lippen
glimlacht slechts
en plukt aardbeien uit mijn oktober
*********************
sunset 18-09-2018


leven

op de binnenzijde van je hand
wandelen; twee keer
en toch op dezelfde plaats
staan blijven
in een landschap
dat enkel van ons vertelt

een ongeschreven brief
als snippers in de wind verstrooien
wachten tot het water
antwoorden naar de oever draagt

jouw ring
diep van licht doordrongen
die mijn vinger grijpt
in een zomer uit die wij komen
en aan land gaan
zonder een enkele voetafdruk
maar met een lachen
dat de wind vooruit ijlt

de zee deelt geen golven
die rotsen als boten begroeten
handen ten hemel heffen
tot hen de overtocht wordt verleend
om hun gezang
in regenbogen te spannen

en het zachte fluisteren
dat elke steen
tot tranen toe ontroert
zo kleurecht, helder
als geen enkele morgen
ooit is geweest
*********************
sunset 19-09-2018


nog schijnt de zon

[mijn tong glijdt langs banen
van regendruppels op mijn raam
laat water over de oever
van je dijen zwalpen]

een schuwe reiger in het riet
het lied van de regenzwaluw
vissen die uit het water springen …

de nacht sluipt traag nader
en herten die onder de bomen staan
fluisteren waarschuwend:
wees waakzaam, wees stil

een uil spreidt zijn vleugels
vliegt in de nacht
die voor mijn raam wacht
*********************
sunset 19-09-2018


dat geen kracht mij verlaat

en dat geen kracht mij verlaat
als het zover is
ik de kruimels vind
voor mijn laatste honger

dat er nog een weinig verstand is
dat ik laat wankelen
wanneer ik mensen slechts indeel
in jij en mij

- de regen die neervalt
hebben wij laten verzuren
en vogels verstouwen de wind
onder hun vleugels

maar wanneer wij uitvaren
dat wij minstens een roer hebben
of een mast
waaraan ik mij kan vastbinden

[woorden borrelen omhoog
ooit hoop ik hen nog te schrijven
zolang mijn gevoel nog een vol vat is
dat ik eerst open
wanneer de tijd er rijp voor is]
*********************
sunset 20-09-2018


wandelen tussen de wijngaarden
(uit: vroeger)

er hangen veel druiven aan het hout
het donkere groeit naar het heldere
onder netten, de ranken opgebonden

hier en daar pikken vogels aan de druiven
grote zwarte sirenen die nooit zoveel slikken
dan dat wij later zullen drinken;
pitjes van tig honderd jaar liggen alom

de boeren praten over de paden heen
waardoor niets zich laat afschrikken
wij voelen hun ogen in onze nek branden
wanneer wij langzaam voorbij wandelen
*********************
sunset 20-09-2018


vermoeidheid die ‘t leven laat slapen

jouw inflatie-gereinigde ogen
alsof er niets onnatuurlijks is,
je lippen wanneer zij stamelen
in hun herinnering aan winter

een plotse welving, jouw borsten,
alsof je lijf niets anders meer wist;
en dan je dun donker haar
verzameling kleine verstrooidheden

jouw wang een gloeiende belofte
als enkel een online vermomming
wirwar van steelse bewegingen
van jouw strelende, plagende tong

in lucht, door mij niet meer draagbaar
rest slechts aanmatigend verwachten
van teamrijpe vingers en tenen,
al is dit niet mijn bestemming

vermoeidheid die ‘t leven laat slapen
*********************
sunset 21-09-2018


de anderen moesten nog komen (uit: gisteren)

dit vreemde land begint hier
waar raven, dat zwarte gebroed,
zich paren met meeuwen en vissen
in mijnen slechts één enkele toon
van een hoorn pratend in beelden:

hazen als bundels in grachten
duiven op takken van bomen
herten doorboord met wat hagel
een egel, een kater en later:
een straathond, klein en ook zwart
een vosmoeder met jong in haar buik

en ‘s avond wonen wij allen
samen met duizende kraaien
en kinderen die luieren aan borsten
zuigend en sabbelend op tepels,
niet te tellen insecten, pantser na pantser,
lichtzwermen van tig-tal miljoenen
en ik, alleen in dat stoeltje
mijn romp en mijn benen te dik
een peuter in typische Duitse kleren

[wij waren als welpen met drie:
ik, en twee broers van een andere vader
de zuster was achtergelaten
en d’ anderen moesten nog komen]
*********************
sunset 21-09-2018


wanneer ik
over liefde
voor jou
schrijf

grenzeloos
vrij
en hoe zij
in mij leeft

schenk jij mij dan
jouw ogen
oren
lippen
waaruit zij
opborrelt

en houd jij ook
de hand vast
die haar schrijft?
*********************
sunset 22-09-2018


liefde voor ‘t bestaan

en teder kus ik jou
gestreeld door de septemberzon
onder de koelte van de bomen
drink ‘k dorstig uit je mond
het zoete van ’t verlangen
en honger van elk uur

stil fluister ik jouw naam
luister naar ‘t zingen van je hart
wijl onze adem sterft
wanneer wij ver voorbij de hemel gaan
slechts nog als vlinders leven
de liefde van het zijn
*********************
sunset 22-09-2018


was er slechts maanlicht en de sterren

de zon gaat onder sinds een wijle
is de stonde koeler wanneer een avond
langs het gras op weide zinkt
en ‘t licht op oude sprieten langzaam sterft

hoe zou toch alles zijn zonder een hemel
een gouden middag, bloem en vrucht
- te weinig is slechts nacht
hongerige geesten en smachtende zielen
om ’t te verdragen

--- was er slechts maanlicht en de sterren,
ik zou heel simpel sterven
*********************
sunset 23-09-2018


de zon en ‘t leven

hoe lichtvoetig verend
jij over de wereld danst
elke ochtend ondiepten
kruist met vrije blik

en dan schrijf jij,
regel na regel hecht jij
blad na blad aan bomen

wind speelt in hun kronen
en tranen worden beekjes
- maan laat niets verdwijnen
*********************
sunset 23-09-2018te horen hoe de zachte wind
met wat gekleurde blaadjes speelt
om dan te voelen hoe hij teder stil
mijn huid beroert
te zien hoe hij twee bijen
dicht bij mijn luie stoel
tot ochtenddans verleidt

[en het geschiedt
dat ´t diepe zwijgen
mij een weldaad is]
*********************
sunset 25-09-2018


de herfst is begonnen

stijgt een waterige zon
op uit schuimende golven
verheffen zich nevels en ’t zeegras
schreeuwt met de meeuwen
over het strand en de lege duinen

pijlen van vogels vliegen richting zuiden
en duiven pikken naar vergeten kruimels
het op en neer der kopjes slaat
het ritme van herfstige dagen

valt de dag in de nacht
helpt bij het inslapen
lichtbanen te tellen
van eeuwig brandende vuurtorens
*********************
sunset 25-09-2018


in armen van eerste ogenblikken,
’s ochtends,
vloeien door het infuus
voorzichtige bevingsvrije grepen
van zachte geruststellende woorden

het leven wisselt in andere dimensies
opent in verlengde tijd nog deuren
ontsluiert het geheim van de eeuwigheid

ingebed in berustend aanvaarden
vertelt de hartslag van mijn adem
over de terugkeer naar mezelf
*********************
sunset 26-09-2018


niemand die het ziet

met de ijver van een rusteloze
kleur ik bijna onmerkbaar
een kleed van poëzie
liefdevol in taal en klank

als door meervoudig geslepen glas
bemerkt mijn innerlijk oog
bekoord door lievelijk stemmen
naasten in hun zieletinten

maar niemand ziet
de schaduw van schimmige beelden
omhuld door innerlijke droefheid
wanneer ik mezelf projecteer
*********************
sunset 26-09-2018


stilte voor de storm

herfstwinden, zij komen
jagen fluitend luid tegen de ramen
rammelen heftig met de deuren

blad na blad valt van de bomen
tot kale takken naar de hemel reiken
ook al is het nog warm

hoe vindingrijk de wind
die kust en trekt en likt de huid
als is hij onuitputtelijk hongerig

de hemel donker nu en bijna zwart
terwijl eekhoorntjes snel klimmend
verschrikt zich uit de voeten maken

stilte voor de storm
*********************
sunset 27-09-2018


elke nacht weer

jij slaapt, schamel bedekt
door gewaden van de nacht
uitgegoten tussen vouwen
van glimmend zwart satijn

mijn dwalende blikken
glijden telkens op en neer
over je zachte roomwitte huid

en wijl het ochtendlicht
sterren verjaagt
blijf jij die zoete wijn
die door de jaren heen
enkel alleen maar rijpt

elke nacht weer
*********************
sunset 27-09-2018rimpels van serene stilte

het park
waarin de avond uitrust
in ’t bonte lover

een vermoeide wind
speelt met bladeren
waait hen in portieken
als brieven uit het gisteren

‘waar wij zijn
is het altijd zomer’
fluister jij, en lacht;
‘waar wij zijn …’
begin ik

en zwijg wanneer sterren
zich neervlijen
en uit hun rimpels
van serene stilte
de maan opstijgt

teer geel licht
over herinneringen uitgiet

over ons, over het park
en over al onze jaren
*********************
sunset 28-09-2018


ik houd mij staande

dus houd ik mij staande
en open mijn hart
spreek het woord
dat niet geliefd is,
in deze dagen verbleekt
in getijden van tijd

en ik doorsta
eeuwen van ontkenning
heb slechts voor ogen
het uitbottend zaad

door jou geleid
tot aan de bron
omsluit mijn voel
opengebarsten wonden
opdat ingebedde kracht
vleugels ontvouwt
*********************
sunset 28-09-2018


jou, maar ook mij

letters dansen
op maagdelijk papier
branden beelden
in luisterende harten

bloed druppelt
met elk woord
in elke zin
zijn zoveel vragen

dit kind in mij
wil alles veranderen
hunkerend hopen
enkel liefde te voelen

kleine doden
lachen en wenen
reinigen mij
door hartstocht en verlangen

scheppen dromen
waar grenzen verdwijnen
helen misschien
jou, maar ook mij
*********************
sunset 29-09-2018


daarom!

jij bent
zo helder, rein
en toch
zo dikwijls al
geknakt
vertwijfeld

al ben je
hopeloos
lief ik toch
je rimpels
elke vouw
jouw ongelovig
vragen waarom

in al jouw tranen
valt het warme licht
breekt door
verborgen innerlijke
schoonheid

daarom!
*********************
sunset 29-09-2018


in ’t ritme van de harten

roep ik de sterrennacht
en weef haar in,
in ’t zilver van je haren

jouw naakte borsten, schoot
zij wachten mij
als zoete werkelijkheid

en ‘k pluk de eeuwigheid
die uit jouw ogen kijkt
en adem stil jouw adem

in ’t ritme van de harten
*********************
sunset 30-09-2018


vrouwe poëzie

zij draagt de ochtenddauw
onder haar voeten
naast vele regendagen
kijkt zij mij vrank en vrij
heel open aan
en aarzelt slechts
een fractie van seconde
waarin splinters van tijd
zich in het hart verschuilen

net als een zandloper
zijn zand afschudt
trekt zij zich langzaam uit
[haar borsten
’t rechter oog
waarna zij ’t naakte toont
van hagelwitte dijen
in het linker oog]

zet zich voorzichtig en zorgvuldig
op het witte maagdelijke blad
en baart zichzelf
*********************
sunset 30-09-2018