veranderen zal ik nooit


jij moogt gerust weten, moeder
dat ik het leven lief
het niet verspillen wil

dag na dag was ik mijn ogen met nevel
dragen mijn voetzolen, nog steeds
littekens van scherpe stenen
van stromen die ik heb doorwaad

toch zal ik eeuwig kind blijven
in deze maagdelijke wereld
een reiziger,
zonder enig besef van grenzen

veranderen zal ik nooit
*********************
sunset 01-05-2018

 

negen verdiepingen zijn slecht te verteren

de mogelijkheden van deze dag
hangen als rijpe appels
in de horizon

vandaag wil ik echter
geen broek dragen
zelfs op twee benen lopen
is mij reeds teveel

bij ‘t kijken in de spiegel
zie ik slechts gapende leegte
mijn evenbeeld
ligt beslist nog in bed

neem ik nu mijn ontbijt
schrijf ik eerst een gedicht
of spring ik misschien wel
van mijn balkon …

negen verdiepingen
zijn slecht te verteren
*********************
sunset 01-05-2018
enkel nog stinkend vuil

ik leef te midden van bomen
en bomen leven bij mij
- overdag loop ik door de straten
waar ik ’s nachts in mijn bed slaap

afgevallen bladeren van oude berken
voelen koel en zacht aan
knisteren onder mijn voetzolen
hun wortels voel ik niet

ik ben jonger nog en leef aan vennen
wenk mijn vrienden op andere oevers toe
zij zwaaien terug want wij kennen onze lijven
zonder naar lichaam noch geest ooit onrein te zijn

woorden van mijn hart klinken barbaars
en volwassenen willen ze niet verstaan
hun gezichten, ernstig en liefdeloos
feesten het leven zonder vreugde

nooit zag ik iemand nog bidden
- het lijkt alsof zij de bomen haten
omdat zij groter zijn en anders leven
zelfs vogels hoor ik hier niet meer

niets is gebleven, zelfs niet de maan
ik vind slechts een schub van een dode vis
door het water in het riool gespoeld
en enkel stinkend vuil aan de hemel
*********************
sunset 02-05-2018
 

 
ik weet …

het is beter om iedereen de hand te reiken
en blij met hen een rondedans uit te voeren
[ terwijl ik dikwijls het liefst
toch de meesten van jullie
onder hun kont wil schoppen]

wanneer ik jullie zo hoor praten
verlies ikzelf elk plezier in het spreken
jullie doen namelijk alsof elke wijze van converseren
terzelfdertijd een sollicitatiegesprek is
en geen oproep tot verbale sterilisatie

[ik wil tongen aan elkaar knopen
en zwijggeloftes afleggen
want het ruisen van de wind
heeft meer te vertellen dan wij]

kunnen wij ons niet eenvoudig bezatten
om in stilte naar de sterren te luisteren? 
*********************
sunset 02-05-2018jij bent mijn haven, thuis

[het kunnen slechts de goden zijn
die mij weer elke dag opnieuw
in liefdevolle armen drijven]

hofmakerij is niet veel waard, is wat je zei,
wel dat de winden gunstig moeten staan
ook al vermoed jij niets van wilde zeeën
of stormen die door al mijn zinnen gaan

ik volg slechts mijn bestemming, niet jouw raad
die jij me met jouw blikken blijken laat
ook al werpt branding toch in elke nacht
mij hopeloos terug op rots en strand

welk nut heeft het verstand als ‘t harte heerst
mijn anker breekt en ik de stroom slechts volg?
zeven maal zevenenzeventig jaar blijf ik bij jou
jij bent mijn haven, thuis; jij bent mijn vrouw
********************* 
sunset 03-05-2018
in tedere zorgzaamheid

nacht na nacht
ontmoeten wij ons
in tussenruimtes
van eindeloze
zwijgende tijden

tussen dromen
van uit elkaar liggende
werkelijkheid vliegen
als zijn wij onderweg
naar een door harten
gebaande eeuwigheid

sterren in ’t blauw
schitteren dansend
in wijd geopende ogen
de maan echter
dien je te voelen

wetend dat zij ons toelacht
liggen wij warm in onze armen
en lieven ons

in tedere zorgzaamheid
********************* 
sunset 03-05-2018nog zie ik niets

in het duister schemeren wolken
als in was gegoten
door licht van de nabije stad

een wolfsgebit uit sparrentoppen
scheurt zwarte littekens in het grauwe
en afgezoomd erover trekt de regen
met laagjes stof uit een woestijn

van stilte van het water
als een oase heilige rust
zie ik nog altijd niets
*********************
sunset 04-05-2018
winderig en fris

die plaats in ons hoofd
waar wij onze knieën buigen
en ons honderdvoudig opdrukken
tot wij ons stoten aan het plafond
en zwevend strompelend,
door het venster naar buiten gaan
met een mes in de hand
en een wit paard uit de wolken snijden
dat wild galoppeert in een wind

die de hemel ons om de oren blaast

sunset 04-05-2018knoppen ontbotten

wolken vertellen aarde over regen
wanneer hun stembanden scheuren
gaat het sneeuwen

knoppen van jonge bomen
ontspringen in licht en zachte woorden
vinden zich terug

in de stem die hen verraadt
hoe liefelijk zij zijn
- in het zuiden kruipen bergen in de hemel

aan hun toppen stroopt hij de huid af
die hij over de dalen spant
waar vogels zich in grote schare verzamelen

geknakte twijgen van dennen
hangen over het rimpelloos water van vijvers
die zich spiegelen in jouw ogen

hoe licht, zeg jij, zijn wij op het einde
van de dag wanneer nachtegalen hun liederen vinden
de wind in het stormglas staat

knoppen zelfs een tweede maal ontbotten
*********************
sunset 05-05-2018
neuriënd ga ik verder

de weg dezelfde
nog liggen tot aan de horizon
velden in het geschitter
van een zonnige lente

neuriënd ga ik
verder met gesloten ogen
tel ik de stenen
niet meer

achter oogleden
zoek ik wouden
en het geloof aan zeven zonnen
in de hemel

en ook
de geur van anjers
op eender welke plaats
die mij verwelkomt

want niets houdt
mijn schaduw achter mij
op dit pad
weet ik waarheen het leidt
********************* 
sunset 05-05-2018


armageddon (wir haben es nicht gewusst)

op bergen brandt de sneeuw
en aarde beeft, de lucht vergloeit
het vuur dat raast maar door

gelukkig hij die nooit geleefd
nu gif uit alle wolken valt
en ’t gras, verdord, is geel

het einde van het zijn nabij
waarvan de schrift vertelt
uit Abrahams en Jacobs stam
leeft er nu niemand meer

dood is de aarde, de tijd voorbij
en wat er nu nog blijft:
een stille woestenij
********************* 
sunset 06-05-2018lenteochtend in mei

lenteochtend in mei
wandelen, helder licht
en een stralende zon

als in slow motion
alles vertraagd
en de tijd weifelt
over weide en water

oneindigheid
eindeloze pracht van de aarde
de eeuwigheid
staat er loodrecht op
*********************
sunset 06-05-2018hoe erg moet het zijn

in oorlogen
draagt men hoofddoeken
tegen de koude in Siberië
de brandende zon van de woestijn

met blinddoeken (voor Auschwitz)
laat men spraak verstommen
verzwijgt men gifgas
sterft aan massamoord
in ovens van de nazi’s

in wouden en velden
blijven miljoenen doden achter
alsof het enig zin heeft
stiefkind te zijn
van het ontstaan van vrede (op papier)

lieve God
hoe erg moet het voor je zijn
om steeds maar te zwijgen
*********************
sunset 07-05-2018
altijd maar weer

hoe ik je ken uit woud in woud
uit geurende bloemen in mei
en hoe jouw hartslag zich versnelt
in opgewonden toestand

oeverloze weiden zijn daar
en achter de duinen
emotievolle gedichten
waarin wij liefde beschrijven

en steeds weer zondags
probeer ik te achterhalen
welke bloem jij bent
een heldere rode roos
of toch een hagelwitte lelie
dansend in een lauwe wind

maar altijd weer
kom ik slechts uit bij jou
*********************
sunset 07-05-2018


mijn dag

mijn dag groeit door partikels
uit een hemel, zo zacht
als het hinniken van een schuchter paard
druilt op wat zinnen
die mijn vormloze taalbeweging maakt

overal alleen
enkel nog ogen zonder blik
verdoofd door vreemde woorden

ontvouwt mijn dag zich snel
met vleugels zonder vlucht
en ‘t innerlijke staalt
de jacht naar nieuwe beelden
*********************
sunset 08-05-2018
soldaten-blues

diep wil zich hemel neigen
zwaar door een sterrenlast
waar lichtspoorkogels stijgen
hoog in het blauw-damast

rugwaarts voel ik mij glijden
op ‘t zand een schoudergeweer
het lijkt niet te vermijden
dat ‘k sterf aan hartezeer

schoten vallen tussen bomen
in mijn hand voelt koele wind
door dromen meegenomen
tot waar ik vrede vind
*********************
sunset 08-05-2018
richting nieuwe dag

mijn buurvrouw
die mij nog mee in de lift laat
maakt een beweging
alsof zij daarmee niet alleen mij versnelt
maar ook toestemming geeft

de ochtendlijke straten zijn nat
zonder dat het regent
en auto’s rollen eindeloos
zonder ooit enige twijfeling
richting nieuwe dag
*********************
sunset 09-05-2018


waarheid

geloof triomfeert over het weten
- groen of blauw wanneer je het zo wilt
al zal menigeen beweren
dat groen in werkelijkheid geel is
en blauw in feite grauw

waarheid ligt niet ergens daar buiten
of zelfs niet ergens in het midden;
zij is daar begraven
waar immer jij bloemen
voor haar neerleggen wilt
*********************
sunset 09-05-2018alles wat ik wil

als goud schitteren wij
zwellen op, zelfs in een leegte
zuchten laten ons in luchten stijgen
en d’ allerkleinste traan
die aan de wimpers hangen blijft
weegt meer dan wij

het maakt niets uit
of het de hemel is
of zelfs de oceaan
of wolken die mij raken,
zo licht ben ik
dat ik, nog slechts een droom
niets anders wil
dan steeds weer in jou eindigen
*********************
sunset 10-05-2018tot de volgende golf

de huidige tijden zijn deprimerend
zonder enige rustpauzes
kraakt de radio tijdens het nieuws
want ik vermijd ontvangst

vraag mij naar de waarheid
van een begonnen dag
en ik zal je vragen: welke?

die, die ik verdring tussen ogen
tussen oren
tussen schouderbladen
in mijn hart?

erosie kondigt zich aan
raakt het herinneren
van het collectief geheugen

en ik zit in stroperige lucht
als een verstomde vogel
een plaats-bewaarder
als een geest

- in maagdelijk zand
een parelsnoer uit kraaienpoten
als monument voor de natuur

tot de volgende golf
*********************
sunset 10-05-2018wanneer ik dan ontwaak

hoe ik de zon aan hemel lief
mij door haar warmte laat wiegen
de maan die mij steeds dromen laat
nimmer tijd laat verliezen

sterren in ontelbaarheid
hun licht zo stralend helder
en stilte nu, zo wonderbaar
geluiden die lang zwijgen

en ik dank groetend ieder uur
wanneer ik weer ontwaak
glorieert de hemel boven mij
die over mij steeds waakt
*********************
sunset 11-05-2018golven rekken
halzen
tot zij breken
terug vloeien
in het oneindige

misschien dat daarom
de zee
steeds aan mij trekt
*********************
sunset 11-05-2018


liefde is wat ons draagt

wij slapen achter doodgezwegen façades
dromen van onkruid op de stoepen

terwijl jij mijn sokken wast
schrijf ik gedichten
die ik in vreemde brievenbussen deponeer
zodra daglicht zijn melkkleur verliest

’s ochtends vroeg schuif jij voorzichtig uit het bed
schuift jouw lijf, dat mij zo vertrouwd is
en waartegen ik steeds zoekend lig
stilletjes van mij af

jij wilt steels ons huis verlaten
wilt in een ontwakende ochtend gaan dwalen
maar ik vraag je: kun je jouw hand niet iets lager schuiven
op plaatsen die jij door en door kent

liefde is toch wat ons eeuwig draagt
*********************
sunset 12-05-2018


zelfs nu ik stram ben

wij zien onze passen niet meer voor ons
ook al dragen wij blauwe aarde in onze handen
zoetheid van wijn in tedere vertrouwdheid
zal ons, ons kleding zijn

wanneer wij ons in het water storen
ook al is het midden mei en nog fris
het einde van de nacht blijft liefdevol

nog steeds niet echt afgekoeld
tasten mijn handen zonder verpozen
naar de intiemste delen van jouw lijf
zelfs nu ik stram ben

en reeds ver in de tijd
*********************
sunset 13-05-2018


meimaand, moederdag

vlinders in ’t lijf en een melancholie
in de zinnen van dode moeders
als namen in het midden van een woud, gevangen,
maar ook het lam Gods, vurige tover, tussen Haar en ons
al geef ik toe de antwoorden te kennen
en dat handen om bang van te worden zijn

elk lichaam een woord dat ’s nachts
nog alleen in de geest en het hart woont;
tot het water wit is waardoor elk verhaal
stroomopwaarts wordt gestuwd
door stomme fantomen met de kop van leeuwen
en waar ik schrijf, sluipen er dieren in

het gebed wanneer de bossen verstommen
door het geweeklaag van vrouwen en mannen
en ook de hemel wonderbaarlijk stil is
wanneer ik het Ave Maria neerpen met mijn mond

en niet alleen maar een wees gegroet
*********************
sunset 13-05-2018

warm, liefdevol en steeds weer hongerend

in zand geschreven dat niet kan lezen,
zelfs de zee is daarvoor te moe
- dan gaan we toch gewoon inkopen doen
zeg jij en neemt mij bij de hand

en begint winkelbriefjes te schrijven -
ons enthousiasme overtreft de aanbiedingen
wanneer wij dit fietspad volgen

tot wij bijna volledig uitgeput zijn
eenvoudig liggen blijven
ook al zouden wij gewoon kunnen opstaan
maar waarom – op deze vrije namiddag

golft de lust door ons lijf als de zee:
warm, liefdevol en steeds weer hongerend
*********************
sunset 14-05-2018


over depressies, fobieën e.d.

gepieker stopt niet
bij een ontkurkte fles
noch met welke pillen ook

op eender welk niveau
gebroken de kracht
in doodse gezichten

[reeds van in de reiswieg
vanaf je geboortedag
de bijtende honden]

en wat het je kost
om te weten wie je bent
in de zondvloed van tijd

elke gesloten geest
spreekt met een stem
als die van een machine
strompelt wil- en doelloos
door ongekend leven
*********************
sunset 14-05-2018


zelfs maar voor even

een eeuwig kabbelen
in ritme van somberheid
asfalteert mijn stemming

ik ontkelder het venster,
waag een blik
in het grijze buiten
huiver
in frisse lucht
- het regent

opkomende droefheid
stilte
en innerlijke onrust

en altijd jij
als een gedachte
dat immer knagend zeuren
in mijn hoofd

en toch niet meer
dan alles wat ik simpelweg mis
als jij maar even weg bent
*********************
sunset 15-04-2018


soms tegen beter weten in

wanneer vensters openen
strekt een wereld zijn handen
en een boom zijn twijgen uit

bloemen kennen hun eigen plekje
onder de zon heeft elke mens
zijn droom en is er steeds weer
een hemel die zich helend
over alle wonden legt

ik draag het boodschappenlijstje
van een zonnige lente,
soms tegen beter weten in,
toch altijd in mijn zak
*********************
sunset 15-05-2018


verward

spies mij op,
op dorens uit ’t verleden
ben ik een warwinkel
op eigen weg

door ’t onderhout
op oude levenspaden
in richting hemel
verlies ik elke
oriëntering
*********************
sunset 16-05-2018


hulpeloos

wat doe ik
in het moment
dat taal
ontoereikend is
woord na woord
mij ontglipt
en uitglijdt
betekenissen
verdwijnen

ik schrijf;
iets;

zoals beloofd
*********************
sunset 16-05-2018warme lippen
waarvan twijfels
simpel wegwaaien
zoals zaadpluisjes
in ochtendwinden

ongeleide gevoelens
naar wazige verten
*********************
sunset 17-05-2018


een kind…; een kind? (uit: vroeger)

vertrouwd de omgeving
in het midden een huis
leeg en vervallen

enkel een weerhaan
draaiend in de wind
die waait over het ven

op de andere over
verliest zich elk spoor
in ’t mul droge zand

dit nu vreemde land
met in het midden een boom
waaraan een schommel

een kind …

een kind?
*********************
sunset 17-05-2018


omdat het eindelijk lente is

eerst nog dicht bij elkaar liggend
in ellipsvormige lijnen de knoppen
rijmrijp bedreigd op twijgen
als witte tot rooskleurige uitstulpingen
trapsgewijs om de vrucht

naar buiten openvouwend
als fonkelende weerschijn
van vallende sterren
bij het binnendringen in de atmosfeer
de vorm van kimono’s tonend

in prachtige kleurnuances
zoals tussen klimop en jouw garderobe
die ik, zoals steeds, in mijn handen begraaf
lijkt het alsof dor borstelig stadsgroen
zich snel iets vrolijks overgooit

omdat het eindelijk lente is
en heel uitbundig leven in de harten
*********************
sunset 18-05-2018


wie?

het ooginnerlijk
dat openstaat
als een krop sla
met bladerige lagen

wie grijpt er naar
wie zag of zaaide
keek

en wie begrijpt
waartoe het weke
het verborgen zachte
in staat is

liggend, wachtend
op overwonnen tegenstand
van de buitenste laag

jij misschien?
of ik?
*********************
sunset 18-05-2018


 ik lief het leven (1)

regendruppels die ik
met vingertopjes
vanaf bloemblaadjes pluk
verraden mij hun naam

de muren van huizen
omarmen zich in schaduwen
hun gezichten glanzen

nog voor dat gras
op mijn leden groeit
open ik mijn ogen
ben een sprietje
dat de wind
van woorden voelt

vlecht mij uit zonnestralen
een gouden armband
bind alle herinneringen
tot een bundel
en breng hen naar de zolder
om te drogen

ik lief het leven
*********************
sunset 19-05-2018

ik lief het leven (2)      

woorden uit huid en haar
breekbaar na een lenteregen
in de lucht geschreven
proeverij van poëzie
in de mond
met daartussen
blinde momenten
die naar mij ruiken
      

geluk en warmte
waar schaduwen
in het licht rukken
rust de tong
op witte plaatsen
een bijna niets
als een blad papier
een dunne draad
van pure liefde
       

drijfhout zorgt
voor avondlijke stilte
waarin geruchten
slaapliederen zingen
tussen klanken
graaien en neuzen
in zilte tranen

muren rijten open
wanneer schaduwen
op hen stuk breken
ik licht verzamel
en stofpartikels
houtsplinters
die ik verjaag
dicht plak
toeknoop
tot ik weer thuis kom
en het leven lief
*********************
sunset 19-05-2018
 

in het diepste van ons zijn

steeds opnieuw drinken wij liefde
zijn aan haar voor eeuwig verslaafd
sinds haar intrede in ons leven
al was zij ons eerst onbekend
en haar taal ons vreemd

nu staan zelfs ´s winters
vensters wagenwijd open
en de slaap van lange machten
legt dromen in de ruimten
die uit een hemel komen

mijn pols slaat op hol
en hitte jaagt door mijn bloed
nu niemand ons meer kan scheiden
ik koortsig jouw lijf laat ontbranden
dat ik in alle poriën ken

naar mij opkijkend
voel jij hoe de aarde draait
proeven wij de ziltheid van zweet
als een warme zomerregen
die het ochtendzand uit onze ogen wegspoelt

niet mijn ouderdom verwens ik
wanneer mijn liefkozen
jouw adem, hortend en stotend,
laat versnellen en jouw tederheid
mijn zwaarte opheft

slechts de veel te korte tijdspanne
van elk moment
dat wij elkaar ontmoeten
in het diepste van dit zijn
*********************
sunset 20-05-2018

 
hoe ik jou als kind al miste moeder

moeder was geen moeder
al liep haar borstspleet verbluffend door
tot diepten die wij niet kenden

en liefdevolle aanrakingen
waren als contant geld:
zeldzaam en raar

wanneer het kouder werd
droeg zij dikke pullovers
om het warm te krijgen

vluchtte naar de foto
van haar opgebaarde zoon
door Spaanse griep geveld

en alle kinderen hadden angst
voor elke terugkeer
van haar naar ons

ik nog het meest
*********************
sunset 20-05-2018pure poëzie


op het vlakke land
uitlopend naar de zee
verzilt de lucht
- daar leerde ik zwemmen

met in mijn oor
de echo van bergen
en eeuwige sneeuw
tot ver in de zomer

en onder mijn huid
resten van een jeugd:
gletsjertongen van leven
als diepe dalen, toen

in de nachten
dicht bij de vorst
beefde ’t verlangen
naar ’t zout van dat water

met op het strand
voorbijsnellende schaduwen
pure poëzie
uit wind en zand
*********************
sunset 21-05-2018lange intieme avonden

in glazen sprankelt zoete witte wijn
en één plaid is niet voldoende
voor ons beiden
- daarom dat wij dicht
tegen elkaar liggen

koude koffie smaakt bitterzoet
plekt aan het gehemelte
en terwijl je praat
tekenen jouw vingers
groteske figuren in de lucht

wanneer je mij kust
smelten alle gedachten
weg op mijn tong
begint mijn hart
altijd weer een liefdesreis

in onze plaid mee ingehuld
opkomende hete koorts
die door alle poriën jaagt

steeds weer terugkomt
*********************
sunset 22-05-2018ik wacht en groei

boven ons en tussen ons
licht van sterren, maan
glas, en een kaars
die van mij naar jou brandt

men zegt
dat jij mij niet lezen kunt
of dat ik geen onrust verdraag

ik echter wacht
en groei
tot ver boven het gras
*********************
sunset 22-05-2018tulpenbomen bloeien in april

wat is ooit de as geweest
waaruit wij opgestegen zijn
met onze blikken over zee
[of was het over het beton van steden?]

vergeten en [onze] verantwoording:
je zou kunnen zeggen
dat beiden bij elkaar horen
en wel helemaal

tulpenbomen bloeien in april
al is dát ook weer-
afhankelijk
en van waar zij staan
*********************
sunset 23-05-2018


wat ik zou willen weten

[stil als het water
vuurschuw als hout
onder harde korsten
blijf ik verstopt
in mijn diepste kern]

in de kloof van wonden
ben ik naakt
geschild door het mes
van tijdgezangen
en elk woord
is als een moedproef
elke blik
verdacht in hun ogen

en al boeien zij mijn handen
naaien mij de mond toe
toch zal dit hart,
dat slaat op verzwegen golven,
nooit zwijgen

[iets echter is er
wat ik dolgraag weten wil:
wie heeft die verrotte tak
als eerste op de levensboom geënt
dat massieve rotsblok
in de bron van ’t leven geworpen

wie heeft het alles noodzakelijk water
als eerste vervuild]
*********************
sunset 23-05-2018hoe snel vergeten wij

onvoorzichtige dagen
snijden in vingers
laten in droom
nog steeds doodse schrift
in ogen van
dat jongetje zien
dat mij de zee,
schouderophalend
voor mijn voeten legt
*********************
sunset 24-05-2018


waaronder levenspaden groeien

in deze wortels wonen ruimtes
waarin opnieuw geworteld dromen
als klanken die toch nimmer stoppen

maar indien toch, verzamelen zij
in ‘t zaad, de pollen of zelfs ‘t licht
die deeltjes die reeds in het gisteren
traag naar ’t vandaag al groeien
[nadat het lang op daken heeft gelegen
als twee, misschien zelfs vier
dakvensters die zich openen]

met in hun zicht het al vertrouwde
als blik die eeuwig in de verte reikt
naar waar zelfs tijd er blij van wordt
geen angst kent voor zichzelf
zich enkel uitbreidt zonder haast

zo draagt hij jeugd altijd als eerste
springt met hen over schreden
waaronder levenspaden groeien

tot in het diepste van de levenswinter
*********************
sunset 24-05-2018wij zijn niet bijzonder

wij zijn er, zijn niets bijzonders
bewonen het asfalt, de stedendagen
waar zolen het onkruid kauwen
aan de rand van onze paden

reeds bij het eerste licht van de reclame
zie ik tussen bier en sigaretten
de beëindigde vlucht van een wildgans

zij alleen hoort het geritsel van zijde
onder de geur van dure parfums
ligt haar afgehakte kop bij het vuil

zonder enig commentaar
*********************
sunset 25-05-2018stilstaande beelden

elk gedicht is een bebossen
woorden nodigen uit tot stilte
verdonkeren woud en lucht
meanderen over velden
laten vogels verstommen

[net als ons]

stilstaande beelden:
boomtoppen geworteld in water
waar wolken vloeien
tot het einde van tijd
warmt zich aarde aan liefdesvuur

stilte omhelst elke schaduw
*********************
sunset 25-05-2018daarom

omdat zijn nerveus kronkelig geschrift
willekeurig over ruiten van treinen glijdt
en als een half doorzichtige sluier
van de loodrechte lichtzee
van appartementen zweeft

omdat hij om steden weent
over iets wat dat zelfs ik ben vergeten
en zijn haiku´s op de vooruit van mijn auto druppelt
zelfs als zij onmiddellijk worden uitgewist

omdat het een weldaad is
om bij zijn onophoudelijk gezang
zacht in slaap te vallen
en avontuurlijk in het duister te ontwaken
wanneer hij op daken roffelt

omdat hij hemel en aarde verbindt
in een mysterieus sacrament
en de mooiste vrouwen nog mooier worden
wanneer hij hun haren streelt

omdat zijn wegvloeiend licht
op zwart asfalt
het enige negatieve in dit gedicht is;
daarom hou ik van lenteregen
*********************
sunset 26-05-2018


      

spechten en haviken

jij hebt het lijden
op mijn tong gebrand
de geur van rozen
tegen kruit ingewisseld

ik draag de doden
op mierenschouders
naar de offerberg
laat hen brandend
in de stroom rollen

tegen de zwijgmuur geleund
kijk ik naar spechten
die oogsten
wat zij nooit gezaaid hebben

en zie de haviken
die enkel oorlog prediken
*********************
sunset 26-05-2018vooraleer het vonnis wordt geveld

de hemel discuteert met wolken
om een teken van de onderliggende werelden
en om de betekenis nu er donder rolt

het lachen van winden in scheurende wolken
die steeds weer scheppen, levenbrengende regen schenken
anders dan handen graaiend n bloed en modder
harten uitrukken door blinde haat

één enkel teken is al voldoende:
één simpele blijk van liefde
één zaadje medeleven
om de wereld te redden
*********************
sunset 26-05-2018
’s ochtends vroeg in mei

‘s ochtends vroeg in mei in ’t park
iemand zegt goedemorgen
ligt in een vale deken op het gras
overgebleven van de rest van het feest
denk ik, en uit een radio klinkt zacht
melancholische muziek
alsof het reeds volop midzomer is

en ‘k voel mij in een film over Nice
of ook Parijs, in elk geval meer zuidelijk
en aan een haven op de kade
komt mij een meisje tegemoet
en zegt: salut, ça va?;
wij kennen ons, misschien van vroeger
misschien van ’t eerder zoenen
geloven beiden niet aan toeval

en kussen ons; op ’t einde van een dag
kijk ‘k dromerig uit over het water
- ik wil zo graag en heb toch niet
alsof ‘k mijn eigen vers ben in ’t gedicht -
en groet terug, zeg goedemorgen
al is zij mij niet echt bekend en reeds verdwenen
terwijl ik ‘t niet eens heb gezien

’s ochtends vroeg in mei in ’t park
*********************
sunset 27-05-2018na meer dan 33 jaar

in ’t zoute water zweven
zinnen als navelsnoeren
die voor elkaar vluchten
door wier weer aaneen geknoopt

als delen van een gezamenlijk
verhaal drijven wij in de zee
tot geluid verstomt
wij ons woordeloos verstaan

en niets lokt een storm
in onze baai
niets scheidt de lettergrepen
waarop de golven breken

en je hoort sterren fluisteren:
zwem! Streel de ouderdom
uit je gezicht en herinner je
jouw eenzaamheid

als een reeds lang vergeten lied
*********************
sunset 28-05-2018een stroom van warme liefde

ik leef en kijk en drink en dicht
zet het op maagdelijk papier
en streel met woorden ’t blad
met beide handen
teder, zacht
bedekt het zwart het wit
maakt zichtbaar en verlijmd
het leven met de letters
van ‘t gevoel dat druppelt, trippelt
tot het vliegt en wervelt,
zich tot zinnen voegt

ik laat het klinken, dreunen
tot de kritiek verstomt
er niets meer anders is
dan dit gedicht vanuit mijn hart
die als een vochtige mond
jou zoent
in ‘t blauw van hemel
van een stroom
warme liefde
die ons versmacht
*********************
sunset 28-05-2018

lente in Normandië

daar waar mensen crepeerden
meer dan zevenhonderd duizend
wandel ik door begroeide granaatkraters

waarheen ik ook kijk
vredig groene littekens
van een moordende tijd

nog steeds verbergt de aarde
ongeveer tachtigduizend doden
een kerkhof zonder kruizen

zonder te spreken
over twintig miljoen granaten
verstopt in de velden

bomen dragen nieuw blad
en helder twitteren vogels
in de beklemmende stilte
*********************
sunset 29-05-2018

en een gevoelloos hart

een gezicht, stofbedekt
kijkt in nietszeggende gezichten
honger staat in ogen geschreven
in de ene, in anderen enkel slechts nijd

beiden vreten elkaar op
staan onder dezelfde hemel
en dezelfde wind ontvlamt hun ogen
- woorden dragen geen goud

de lijven veranderen hun kleuren
dragen kruiden die geuren
naar vroegere herinneringen
en naar de vloek van hun geloof

iets trekt traag voorbij
misschien wel de wolken
en een hand grijpt naar stenen
een andere naar zijn hoofd

zwevend in vreemde zeeën
een dood gelaat zonder leven
- zonder te zien is er slechts leegte
en een gevoelloos hart
*********************
sunset 29-05-2018

scheur mijn huid
van jouw lijf

pel jouw zoenen
uit mijn mond

wis je naam
uit mijn bloed

duik met mij
in jouw diepste kern

maar zeg mij
wie ik ben

anders dan in jou
*********************
sunset 30-05-2018zo lang de liefde duurt

r
auw opeten zal ik jou
en niet alleen met huid en haar
zweetdruppels tongen
slurpen van je vel

aan lusten sterven
om dan heel diep
in dat oneindige van jou
te vallen

zo lang de liefde duurt
*********************
sunset 30-05-2018


getijden van het water en de wind

wind waait door mij heen
vormt het zand om mij
neemt mijn dromen mee
een vormt hen om tot water
dat land en heuvels overstroomt

‘t verlaten eiland, als een landschap
de zeebodem in mijn schaduw:
al dit ligt ver verwijdert in de tijd
in stemmen en in poëzie
en in hun klank, hun vorm
alles nog immer naamloos

ik tel de dagen tussen ademteugen
en zoek het leven zonder zijn verleden
dat zich beweegt tot ik uiteindelijk vergeet
wat woorden ooit voor mij betekenen
en ik mijn spraak verlies
aan de getijden van het water en de wind
*********************
sunset 31-05-2018uit stof, verleden en ook hopen puin (uit: gisteren)

’s ochtends schreed ik midden door wat wolken
stof, verleden en ook hopen puin
een bagger groef zich als een keverhorde
luidruchtig door het steen van alle huizen

een bard zong luid een ode aan de mensen
de meute bleef verveeld aan stoeprand staan
en been na been zonk ras in modderpoelen
het heden was als gisteren in vandaag

mannen dronken bier op de terrassen
totdat de maan elke taverne sloot
en in de verte hoorde je explosies
waar steden onder vuur zich snel vervormden

schuifelden bagermuilen door kadavers
hun bakken vol van reeds stinkend mensenvlees
nog stremde ’t bloed zich voor de dijken
alsof er nimmer oorlog was geweest
*********************
sunset 31-05-2018