opnieuw onderweg naar 01 november


 
 
bloeiende chrysanten
 kondigen reeds
 november aan
 
 ogen treuren de nacht
 overleven of
 
 als een vogel
 door hemelen vliegen
 en nergens een spoor vinden
 
 aankomen
 in eenzaamheid
 *********************
 sunset 10-10-2013

 
 

 
 terwijl het hart
 alsmaar kleiner wordt
 in het lezen van gisteren
 
 [hoe zou vandaag er uitzien?]
 
 drukken bange ogen
 zich tegen
 vensterruiten
 
 tranen druppelen uit ogen
 
 de jonge vrucht
 vlucht de boom
 en vliegt, vliegt
 
 en vingers van je hand
 reiken zoals steeds
 naar het vervaagde leven
 *********************
 sunset 10-10-2013

 
 

 
 hoe snood het hopend denken
 dat aardemond zich opent om te zoenen
 als in dit park zelfs bomen vluchten
 enkel de geest die dwaalt nog fluistert
 
 en wij, die snel bergafwaarts lopen
 blind door de tranen die steeds stromen
 reiken in 't smeken handen naar omhoog
 waar sterren schitteren in 't verblinden
 
 en ‘t donderen tijdens bliksemschichten
 is als de stem van de Almachtige
 die in Haar liefde zich laat horen
 al kan dit nooit de pijn verzachten
 
 wij zijn al stervende geboren
 *********************
 sunset 11-10-2013

 
 

 
 hoor mijn klagen hemel
 en weet dat ik niet ben
 als in dat ander jaargetijde
 waar jij je adem blies
 
 nu 't hout be-engt
 en op chrysanten nooit
 eens witte vlinders rusten
 
 verscheuren dagen tussen tijden
 enkel dit hart en liefde
 voelt nooit droever
 dan eeuwige zielenpijn
 *********************
 sunset 11-10-2013

 
 

 
 jaren die mij belagen:
 
 jouw wenkbrauwen
 die bloemen worden
 het gras groeiend
 uit jouw darmen
 
 een golvende lijn
 van bevende lippen
 omzoomt mijn mond
 en zwijgt het amen
 *********************
 sunset 12-10-2013

 


 

 
 tenslotte wil je het weten
 zelfs wanneer je niets vraagt
 - of juist wel, door je zwijgen -
 
 na jaren afzijdig staan
 branden ogen in mijne
 die zich met tranen vullen
 voel ik diep in mijn hart
 het vergevend aanvaarden
 
 leg met ietwat angst mijn hand
 in de jouwe – hoe kan ik reiken
 naar engelen? – al blijft verdriet
 om het nooit vergeten gisteren
 *********************
 sunset 13-10-2013

 
 

 
 waar is de tijd dat ik, dicht bij mijn kind
 geoogste stenen in de aarde laat verzinken
 waar vogelzang klinkt als begrafenismuziek
 
 [nú is toch altijd weer het verst]
 
 jouw sterven is als 't stilstaan van een leven
 alsof een waanzin 't harte eenzaam vult
 met koude marmerwitte huid
 
 [sneeuwwit is ook een gif]
 
 zo leef ik nachtmerries lang mijn dagen
 en zonlicht stilt mij niet waar ogen, dichtgevallen
 een werkelijkheid nog altijd duister zien
 *********************
 sunset 13-10-2013

 
 

 
 nu rolt de mist zich uit
 en ben ik een vergeten ding
 dat leven in de weg staat
 - tussen naakte voeten ligt altijd wat:
 een kruimel uitgevallen wimpers
 opgerolde sokken op natte tegels
 
 ik hoor het bonzen van mijn hart
 vlij mij in wijd geopende handen
 en ween mij in de dag
 
 niets gebeurt wijl 'k drijf in tranen
 draagt mij een gordel zwemvliezen
 die jij bekijkt wanneer je zoekt
 naar ogen, mond, in hagelbuien
 alles weer inpakt en onder het laken
 marcheren wij naar liefde, altijd
 
 wanneer ‘t gevaarlijk wordt
 hoor ik een nevelhoorn
 al voel ‘k mij bij jou wel veilig
 *********************
 sunset 15-10-2013

 
 

 
 [emmers vol tranen en een zee
 gevouwen uit geruit papier]
 
 de dood ligt als een vuist
 rond jouw hart en ik zoek God
 leef liefde tegen pijn zoals
 mijn medemensen ademen
 
 vanuit de hemel zijn dodenakkers vlak
 de verse aardeheuvels tafels van satan
 waarvan raven rijkelijk voedsel stelen
 in de voorbije meer dan veertig jaren
 
 ooit komt de laatste dag
 *********************
 sunset 16-10-2013

 
 

 
 ‘s avonds wandel ik naar de rivier
 en daal de treden af van d’ oever
 tot aan het stromend water
 dat klotsend gorgelend vertelt
 in monologen over ingeloste schuld
 
 in ‘t nachtelijk schemerlicht
 vloeien nog steeds mijn tranen
 vertroebelen het zicht
 al klinkt vanop de andere oever
 zacht engelengezang
 
 regenbogen hernieuwen het beloofde
 en stromen ruisen onder stromen
 vrede ligt achter de stilte
 *********************
 sunset 17-10-2013

 
 

 
 ik ween je naam
 al wil ik ‘t liefst niet weten
 hoe golven smart je kennen
 het leven slechts
 je kort in d’ armen droeg
 
 [hoe simpel is het zwemmen
 in 't zoute water
 waarin je snel verdrinkt
 
 ik smeekte hemel
 om adem jou te zenden]
 
 als messen die
 eeuwige wonden snijden
 vergaat de tijd
 en blijven tranen droog
 
 en toch …
 
 zó dikwijls voel ik nog ons beiden
 *********************
 sunset 18-10-2013

 
 

 
 loslaten
 de ogen
 hemelwaarts
 
 nooit ver
 in tijd
 jouw einde
 
 jij, ik
 het boek
 niet gelezen
 
 en toch,
 nimmer
 weggelegd
 *********************
 sunset 19-10-2013

 
 

 
 as strooi ik op mijn hoofd
 en de guillotine doet haar best
 lucht, geur en smart te scheiden
 
 ik verstop mij in mijn lijf
 wacht tot poëzie van 't leven
 ogen weer laat glanzen
 
 rood vloeit het bloed
 bij geboorte en dood eindigen
 de stromen tranen niet
 *********************
 sunset 21-10-2013

 
 

 
 dat kleine hart staat stil en roerloos
 verzamel ik je lijf en ook de vloeistof
 van mijn tranen weeg ik in al die jaren af
 
 in alles wat ik wou bewaren: jij
 adembeslagen en hartbewegend
 maar ook een weten van jouw graf
 
 - al is het nooit meer, meer geworden
 dan drie-dagen-leven en de stank
 van dood in stille eeuwige smart
 
 en wat grotesk getekende contouren
 *********************
 sunset 22-10-2013

 
 

 
 mijn zoon,
 in sluimerslaap
 daar in jouw kist,
 ontwaak en kom
 
 [zwart is nog steeds
 de eindeloze nacht]
 
 zoem verder kind
 vertel wat niemand weet
 spreid en toon mij
 je engelenvleugels
 
 en laat mij eindelijk
 horen hoe jij zingt
 *********************
 sunset 23-10-2013
 
 
 
)
 
 als warme zachte net afgelegde huid
 glij je in zonnig oktoberdagen over mij
 neemt me op en met mij heel de wereld
 lichamen vervagen, verdwijnen uit het licht
 
 nog draag ik jou voor altijd met me mee
 al ben je mij zonder je lijf niet zichtbaar
 toch breng jij mij heel veilig thuis
 *********************
 sunset 24-10-2013

 

 
 laat ons samen
 dagen tellen
 jij de jouwe
 bij d' engelen
 die jij elk
 als glinsterende ster
 een naam geeft
 
 en ik de dagen
 die ik ken
 fluisterend schrijf
 liggend in 't gras
 hen dicht
 in woorden
 die wij beiden wenen
 *********************
 sunset 25-10-2013

 
 

 
 sta midden in de nacht op
 en volg de avondster
 ga mijn weg in nevelig
 vaal licht van een maan
 
 onder laatste fluisterende
 bladeren van bomen
 met rechts doden en
 links de levenden
 wandel ik, eindeloos
 
 tot mijn hele lijf smart
 *********************
 sunset 27-10-2013

 
 
 

 - slechts weinig woorden
 neem je mee naar stilte -
 
 waar schelpen knarsen
 aan het strand hoor je
 aan de rand van de weg
 zelfs bladeren vallen
 
 sluit maar je ogen
 dromend verdwijnt pijn
 ook al zegt hij nooit
 mama of papa 
 
 - ssst, stil, wees toch stil
 voor ’t kind dat slapen wil -
 *********************
 sunset 28-10-2013

 
 

 
 in uren van uitdijende stilte
 vliegen trekvogels door de lucht
 glijdt tijd wachtend door handen
 
 licht brengt mij naar het duister
 en nergens hoor ik nog muziek
 om op te dansen; het weten kwelt
 
 sluipt door de dag op loden benen
 en luistert, hoort het innerlijk
 vergeten vuur dat zich niet loont
 
 en ook voor tranen in de ogen
 geen echte reden, slechts angst
 in nachten die zich slapeloos woelen
 
 en toch, hoe zacht en zijig was je huid
 die ik mij nu nog steeds herinner
 *********************

 

 
 een dag, een jaar
 ver in het gisteren
 waar licht zo vreemd,
 stof dat bevroren was
 
 uit diepten van een zee
 springen de vissen
 op de straten
 schuimen ‘t asfalt
 
 tranen drogen niet
 in wind die zingt
 over sterrenzielen
 
 zout brengt leven
 toch nooit terug
 *********************
 sunset 30-10-2013

 
 

 
 ik kom niet weg uit dit gevoel
 en met een slagboom voor mijn hart
 kan ik mij niet echt buigen
 
 al lief 'k de doden, ben hun mond
 en spreek voor hen net als de lucht
 met bomen praat, in tweemaal tijden
 
 - tussen de eerste januari
 en ook de laatste van december -
 dagen die na al die jaren droef zijn
 en mij nog steeds doen lijden
 *********************
 sunset 31-10-2013

 
 

 
 01 november
 
 november -
 dat is natkoud huiveren
 vochtige grafstenen
 geur van verrot lover
 ‘s morgens donkere straten
 
 Allerheiligen, Allerzielen
 neveldagen, zon zonder hoop
 glibberige zwarte bomen
 en zwaarmoedige lege weiden
 
 dat zijn laatste asters
 eerste rijm en
 openhaardvuur, lange avonden
 tijd van levend dood
 *********************
 sunset 01-11-2013
 **********