Ik reik je de hand

wij fluisteren ons terug
in de avonden
die licht laten knipogen
terwijl blikken over velden groeien

jij springt in het nu of nooit
wanneer ik je de hand reik
ligt er direct naast de deur
een stukje dag
met gerafelde einden

en ik stuur woordjes
over tussentonen;
herinneringen vliegen
van boom naar boom
*********************
sunset 01-04-2022


jouw huid

jouw huid
is nog steeds
een landkaart
van oude dagen

ik neem mijn weg
naar de stroom
wandel met vissen

een kind zit
in het gras
en vlecht korven
van riet

daarin draagt het
uren naar huis
wanneer zij bloeien
*********************
sunset 01-04-2022


nu

smelten minuten in regen uren
dagen verlopen eenvoudig in elkaar
de hemel schijnt ongrijpbaar
en terzelfdertijd zo diep
alsof hij zich naar beneden trekken laat
tot aan de randen van water-lachen
op het asfalt drijven olieresten

oud-kleurend als geschilderde regenbogen
tekenen zij een verscheurd beeld van groen
dat ik nog nooit zo nabij was
dan zo-even
*********************
sunset 01-04-2022


vannacht

vannacht blijf ik dagenlang wakker
leun mij tegen een huid
van dagelijkse dromen
kruip in gaten van het herinneren
pluk de resten van de dag
en werp hen terug

hier strekt zich een oord uit
tot op het puntje van mijn tong
en in mijn longen
ballen zich liefelijke tonen samen

vannacht ben ik woestijnzand
heel traag door de wind verwaait
zó dat ik mij nooit meer vind
*********************
sunset 02-04-2022


ik vlecht mij een gedachtenstreng
uit het laatste licht van maart
en uit zwaluwengezang

jij trekt hem mij uit mijn hand
hangt er zeeën, bossen en velden aan
en dagheldere klanken
*********************
sunset 02-04-2022


enkel door liefde

jij leest mijn gedachten
wind doorbladert hen
als een spel met het lover
in het ritme van schreden

ik werp een bede naar jou
in het zand op het strand
waar een lenterige maart
in een helder hemel
de komende zomer oefent

vanavond sterven monsters
aan droefheid en falen
krassen kraaien hun roep
en klinkt jouw stem zo ijl
dat ik er doorheen kijk

enkel door liefde
verliezen schaduwen
hun groteske vormen
*********************
sunset 03-04-2022


schaduwen vernevelen in zand
het gat in mij heb ik met mortel gevuld
en toch, in mijn leven
valt het blauw uit de hemel

ik trek verbindings-
streepjes tussen jou en mij
en alle dagen
die rotsvast in de bodem
verankerd liggen

soms zweef ik weg
met de wind
*********************
sunset 04-04-2022


liefdeswoorden strelen

in de ochtend blust regen
grenzen in onze hoofden
mijn haar is verweesd
en wij zitten op stoelen
nemen ons de wind uit de zeilen

nog altijd klinkt herinnering
uit de waterval van mijn woorden
midden tussen vers schuim
strelen liefdeswoorden ons
als opgejaagde dieren
hun vel
*********************
sunset 04-04-2022


motregen, sneeuw en koude

motregen hoeft voor mij niet echt
en sneeuw al helemaal niet
terwijl het vroege schemeren
mij  ruw op mijn dak valt

motregen, sneeuw en bevroren bloesems
nodigen niet echt uit om naar buiten te gaan
en eigenlijk is het, met dit weer
thuis binnen ook  wel het fijnste

ik rust nu liever
dan mij opnieuw
tegen koude te harden
*********************
sunset 04-04-2022


moeder, ach moeder

zwaluwen trekken
over het ontwakend land
en de hemel ademt luider
ik verzamel vragen
die het water dieper spoelt
als jouw woorden

achter de einder
ligt het verlangen
en de grassen zwijgen
- jouw foto staat
nog steeds
op het nachtkastje
naast mijn bed
*********************
sunset 05-04-2022


hemel en zee

deel de tijd
tot een wind
mij uren van
lippen waait

kiezels rollen
doorheen dagen

nog brandt vuur
in komende jaren
volg ik liefde
die ons leidt

op mijn hoofd
draag ik de hemel
en in mijn ogen
de zee
*********************
sunset 05-04-2022


soms grijp ik er naar

nog hangen dromen
aan berkentwijgen
aan de zomerzijde
loop jij blootsvoets,
werpt zich een lachen
in jouw stem

woorden vertellen
van een streepje blauw
dat zich oogstrijp
in jouw handen buigt

soms grijp ik er naar
voor dat een herfst
door de nachten blaast
*********************
sunset 06-04-2022


in alle begonnen uren

wanneer onze voeten
onze taal niet meer verstaan
eindigt de wereld op de dorpel

achter de ramen
woont dan het vreemde
in het weidse van de hemel
[en onder het asfalt]

herinnering:
een ver land met aardverschuivingen
en opengescheurde heuvels

in haar hoeken jaren, dagen
die hun echo werpen
in alle begonnen uren
*********************
sunset 06-04-2022


enkel mezelf

ik ben verandering;
wat ik gisteren was
ben ik niet meer
en wat ik morgen zijn zal,
nog niet

vandaag transformeer ik
het gisteren tot morgen
elke dag anders
elk uur verschillend
aan het vorige
elk moment opnieuw

ik ben een verrassing
want ik, ik ben enkel mezelf
*********************
sunset 06-04-2022


in nawinter

verlangen klinkt
in mijn sten
wanneer ik ’s nachts
over de zomer praat
wijl donkere tonen
aan het venster hangen

jij kleedt je reeds
in schaduw van
wat oude dromen
legt mij gedachten
op het kussen

al blijft in ’t maanlicht
toch het hunkeren
dat ons in nawinter
hartwarm zingt
*********************
sunset 07-04-2022


leven wil ik [Oekraïne]

dit wegstromen
tussen uren
tot in een eeuwigheid
als gebeden
in een geopende hand

[morgen rol ik de jaren op
én het grote verdriet]

leven wil ik
zeg ik tot jou,
steeds weer,
en werp een steen
- de eerste de beste -
onderweg
naar de nieuwe tijd
*********************
sunset 07-04-2022


doorheen jaren
is het hout vermolmd
de schommel leeg;
in het gras zit de kindertijd
en draagt as in het haar

soms vloei ik mij
uit mijn slapen
in haar open hand
*********************
sunset 07-04-2022


één enkel woord

tegenhouden de wimperslag
op mijn huid
de wijzers van de klok
terwijl jij lacht

het antwoord op de vraag
naar het waarom
en dan gewoon verder trekken
in het ons leven

langs oevers van rivieren
tegen de stroom in
met zonnebril en hoed
en één enkel woord
in ons hart
*********************
sunset 08-04-2022


tot in ‘t weidse hemelrijk

grasgefluister en een schim
van wat zilverkleurige forellen
dragen wiegend mij alleen
door de uren van een schemer

sterren met niet heel veel tijd
wensen nu mijn sterke vleugels
die ik uit mij trek in pijn
ook al schijnen zij van verre

tonen glinsterend mij een ladder
tot in ‘t weidse hemelrijk
fluistert zacht heel stil het meer
‘k lief je met mijn hele zijn
*********************
sunset 08-04-2022


tussentijden

stil is het
en de avond ligt
als een oud boek
op mijn schoot

als toverij
legt zich maanstof
op porselein
en schommelstoel

door het sleutelgat
kruipt wit licht
een zwaluwvleugel
streelt mijn hart

de tijd vervalt
en traag zacht
pendelt de slinger
zijn seconden
*********************
sunset 09-04-2022


liefdesvonkjes stromen

golven dansen
en wind draagt warmte
hand in hand

de stappen op het pad
ademen in

en onverhoopt
heel plots
je lippen op mijn wang

liefdesvonkjes stromen
vanuit je lachen
diep in mijn hart
*********************
sunset 09-04-2022


amper een vermoeden

stil zwijgt de nacht
in het licht van de maan
fonkelen sterren

door duister omarmd
vlucht de angst
in een moment vrede

een hartslag slechts
kun je het voelen
amper een vermoeden

van de eeuwigheid
*********************
sunset 10-04-2022


gelijk ochtenddauw

induikend in blauw
spiegelt zich mijn verlangen

jouw liefdesbron spijst mij
met tederheid vol hartstocht

de melodie van je woorden
dringt in mijn hart en betovert mij

gelijk ochtenddauw parelt de liefde
*********************
sunset 10-04-2022


ik hou van jou

ik luister je woorden
die zich als parels
aan elkaar rijgen

elk van je zoenen
zijn mij kostbaarder
dan eender welke diamant

jouw gefluisterd
ik hou van jou
laat mijn hart jubelen

jij bent puur geluk
mijn rijkdom
mijn tevredenheid

in jou vind ik
dat missend stukje
van mijn ziel
*********************
sunset 11-04-2022


jou horen wil ik altijd

een stad uit ijs
bouw ik jou, mocht jij gaan
en ik achterblijven

stilte vind je overal
ik verzamel haar
voor de te luide dagen

opdat ik je altijd kan horen
*********************
sunset 11-04-2022


Ik geef mij over

teder je zacht strelen
van alle zenuwen en zinnen
duikend in een onstuimige branding

gloeiend bedekken mij
verlangende zoenen
als antwoord op onze liefde

ik geef mij over
aan de golvende hartstocht
in momenten wij
*********************
sunset 12-04-2022


jij bent

jij bent als water
draagt en houdt mij
streelt elke porie van mijn huid

bent als de zon
warmt en kust met jouw stralen
elke millimeter van mijn lijf

jij bent als de lucht
overal rondom mij en laat mij leven
elke seconde dat ik adem

bent als de aarde
vast, een fundament
onder elk van mijn schreden

jij bent simpelweg liefde
waarachtig en rijk makend
elke dag ietsje meer

jij bent jij
uniek
en toch telkens weer nieuw
*********************
sunset 12-04-2022


jij mede – mens

wanneer mijn blik in ogen kijkt
herken ik trekken, mij vertrouwd
kijk naar mijn beeld in alle kleuren
en zie de wonden en de littekens

jij bent mij eender en toch verschillend
gaat op mijn wegen die ik heb gemeden
in de spiegel is rechts wat links
als tere vleugels van de vlinders
*********************
sunset 12-03-2022


moeder, ach moeder

lang geleden at een egel
stukjes van haar
terwijl ik gisteren nog
mijn hart met pijnmiddelen
streelde

ik las een pauze in
voor een leegte
die ik aswoorden voer
en abstracte beelden

liefde tikt onder haar urne
*********************
sunset 13-04-2022


ik ben het zand
van vele duinen
jij hoopte mij op

ik groeide
tot een heuvel
werd een berg

ik ben een eiland
geworteld in de bodem
jij bent de bagger
en ook het schip
*********************
sunset 13-04-2022


tulpen in de kamer
kraaien hun stuifmeel
lentebegin in stilte

tot zij bloemen afwerpen
blad na blad na blad
*********************
sunset 14-04-2022
 

onze liefde

jouw liefde in mij
mijn liefde in jou
- onze liefde

vervuld en durend
en toch steeds vernieuwend
door verlangen gegroeid
en gevoed door overgave
sterrenstof en maangoud
verwarmd door zonlicht
dronken door bloesemgeur
dansend door dit universum

zoekt tevergeefs haar gelijke
*********************
sunset 14-04-2022


verheft zich luid lachend
het vreselijk oorlogsmonster
in hoofd en in buik
zullen wonden weldra
tot nieuwe littekens leiden
die wij onze kinderen
en kleinkinderen vererven
*********************
sunset 15-05-2022


vrijheid te zijn

nog ligt
een klein
stukje winter
op de weiden
rottende bladeren
die zich onttrekken
aan de zon
en tussen
de zinnen
hopen op
een wonder
de vrijheid
in de zomer
te bloeien
*********************
sunset 15-04-2022


opgedragen aan kinderen van een oorlog

het ligt in je armen
een bundeltje onschuld
ligt daar en slaapt
en lacht heel stil

alsof hij van zijn vader droomt
die achterbleef om te beschermen
wat jullie thuis is; bleef
in de armen van de oorlog

slaapt het kind, de zoon
en zal weldra te snel
volwassen moeten zijn
*********************
sunset 15-04-2022


de aarde kan wachten

balancerend op een draad
volgen wij de stroom
die zich door onze aanwezigheid spant
slingeren wij ons niet steeds
van de ene mast naar de nadere
weer en verder:
een wens, een droom, een hart
haltes van onze kabelbanen

wij hangen aan elkaar
zoals druiventrossen, ’s nachts
tussen wijnstokken uit staal en beton
ween niet, in ons enkel zoete intensiviteit
die soms dronken maakt
en in je geluk fluister jij:
wij aarden opnieuw

wees niet bang
duizelig te zijn
ik hou je stevig vast

de aarde kan wachten
*********************
sunset 16-02-2022


natuur laat zich niet temmen

tijdens de laatste storm
vielen, nog zonder enig blad,
bomen stervend op de grond

vier trouwe engelen
wachtend in mijn dromen
schrapen van stammen
hun gerimpelde schors

huizen zijn bescherming
voor woedende stormwinden
handen smeken om hulp

natuur laat zich niet temmen
*********************
sunset 16-04-2022


ook een paasgedicht

je bent vredig in slaap
zeggen zij
al is je lichaam verbrand
jouw urne bijgezet
toch adem je verder
tussen boeken en chaos
van de dagen
en in heldere kamers
geurend naar koffie
en ingewreven hout

jij ademt heel zacht
en ik hoor je fluisteren:
ik ben niet verder
dan hiernaast
*********************
sunset 16-04-2022


granaten gevallen
onmiddellijk ontploft

wat blijft is enkel
rook in de ogen
en as in het hart
*********************
sunset 16-04-2022


met blote voeten in het gras
mijn hoofd in de wolken
verzamel ik witte veertjes
raap afgevallen verzen op
naakte woorden als takjes

misschien een gedicht
*********************
sunset 17-04-2022


wij zijn wij

wij reizen door wolken
elkaar omarmend
wind is onze vriend

wij zijn holenkinderen
die elkaar verwarmen
schaduwen dansen laten

wij zijn zee en zout en horizon
wanneer wij de hemel raken
zijn wij, zeg jij, wij
*********************
sunset 18-04-2022


eindelijk:
onverzadigbare zon
en een hemel
in helder blauw

rokjes komen
weer tevoorschijn
en op terrassen
een vrolijk gelach

lente!
*********************
sunset 18-04-2022


een te lange winter

een zachte wind
waait reeds sinds dagen
om het huis
en legt mij uur na uur
een bloeiend tapijt uit tuinen
voor mijn deur

[de eerste spreeuwen zijn terug]

’s ochtends zitten
drie van hen
stil en  zonder te bewegen
in een boom
hun zang verloren
in een te lange winter

slechts eentje laat zich horen
in de nieuwe dag
en zoekt opgewonden
onder het oude lover
de zon

misschien was hij nooit weg
*********************
sunset 19-04-2022


de zee

ik ben hier
en golven spelen
om mijn naakte voeten

jij wilt altijd graag
naar de bergen
zegt dat de zee
als de dood is

op deze zonnige maandag
ligt het water
stil en nog steeds koud
voor ons

en ja,
misschien heeft zij nu
wel iets weg van de dood
*********************
sunset 19-04-2022


het meest vergankelijke

een vrouw weent
haar tranen lopen
als witte parels
door de leiding
die haar droom
met de mijne verbindt

jeugd is de gelukkigste aller leeftijden
al doet iedereen
alsof zij ook het meest bestendige is
toch is zij het meest vergankelijke

een oude man
kijkt naar een vlinder
tot deze opvliegt
het kind doet dat ook
*********************
sunset 20-04-2022


sneeuw in april

als sneeuwballen uit ijs
vallen smaragdvlokken onder de huid
krokussen vleien zich tegen het blauw
alleen de natuur en ik zijn hier

boven rusten engelen als bij een stopplaats
zij en mijn dromen verlaten mij nooit
nutteloze avonturen laat ik vertrekken
wijl ik trots op de brugleuning zit

onder het beluisteren van zachte muziek
kijken wij ons aan
ik en mijn spiegel: een waterbeeld
omringd door sneeuw in april
*********************
sunset 20-04-2022


de natuur is mijn kerk

ik lig onder bomen
bid tot de bloemen
mijn hart loopt over

ik ben vijfenzeventig

sta onder een waterval
die alles weg wast
het willen, het geloven

zelfs mijn eigen ik

wat blijft is God
die onder alle lagen vuil
in mijn ziel leeft

als een parelbewoonde schelp
op de bodem van
een spiegelgladde zee
*********************
sunset 21-04-2022

 

stil

ik kom stil
in de nachten
als de wind luid
schudt aan mijn woorden

jij kunt je
uit het wit van je slaap
schrikken
bladeren en twijgen
op jouw kussen

wees niet bevreesd
mijn adem blaast
heel zacht
over je heen
*********************
sunset 21-04-2022


onderweg [symboliek in beelden]

afgestroopt babyvel, glasogen
uit een groene fles
groeien handen tot in ingewanden
het rookt uit de zoutwatertrog
de opengebarsten huid zwemt
tot op de bodem
als glans van de maan, als
slangenhuid van witte
dood brengende slangen
*********************
sunset 22-04-2022


tussen jou en mij

tussen jou en mij
rilt bevend het gras
in avondwind

wees niet bang
voor datgene
wat misschien nooit zal zijn

onze blikken kruisen elkaar
en jij zegt: ik heb geen dromen
speelt dat je geen hart hebt
toch kunnen wij veel verliezen

wij weten te veel van deze wereld
en omdat de tijd snel vergaat
en met haar de dagen, het leven
wik ik je zeggen
waarvoor geen woorden zijn:

tussen jou en mij
rilt bevend het gras
in avondlijke wind
*********************
sunset 22-04-2022


door sluiers gekeken

een Venetiaans masker,
soms een gezicht
- er bestaan rozen
die twee keer bloeien
ik heb hen nog nooit gezien

de hemel is grijs blauw
met sterren bezaaid
en uit mijn vingers
ontspruiten bloemen

uit de hemel stromen tranen
door het grauwe verstuurd
blauwe zijde
bezaaid met sterren

ik heb door sluiers gekeken
*********************
sunset 23-04-2022


sommige wel, andere niet

nacht ontwaakt nu
uit de dagen
die stil geworden
met vreemde kleuren
slapen in het schemerlicht

water spiegelt zich
onder de hemel
stijgt en zwijgt
laat zich niet smeken

tussen vele stemmen
vertrouwen zich sommige
en andere niet
*********************
sunset 23-04-2022


memories

geboren in slapeloze dromen
een bed tussen wankele boekentorens
wensen in een te eng lijf
gevangen in vermoedens en stof

daarna woorden, woorden, woorden
de eigen zinnen nooit mogen zeggen
altijd weer opnieuw oplossende oorden vinden

heimelijke verwachtingen: het goede of slechte chaos
en vragen, vragen dragen
een openbarsten van dikke stapels gedichten
soms met bladzijden angst

en op een dag diepe stille leegte
een verweren op blanco vellen
gebleekt de nabijheid en kilte, woede en liefde
gebleven alle onzekerheden
van een leven
*********************
sunset 24-04-2022


‘s ochtends tot in avondschemering

’s ochtends klopt het op vensters
zingt het weekend op het dakterras
tot warmte elke zang de mond snoert

ligstoelen zwijgen en onder zonneschermen
slapen schaduwdieren; vermoeid glijdt
de Luikerweg onder mij voorbij

in schemering vreet de aarde liters water
en om acht uur zijn armen nog bloot
vinden woorden zich in glazen wijn
*********************
sunset 24-04-2022


elke dag

plots is elke dag
een juiste dag
met ’s morgens
’s middags
een lange avond
die uit mij wegvloeit

in schemer
bloei ik
nieuwe uren tijd
in tussenruimtes
van mijn gevoelens
*********************
sunset 25-04-2022


zo licht ben ik


altijd nog en weer
komen tranen
vanuit de zee
die voor mij ligt
golven slaan
hoog over mij heen
likken het zout
van mijn lippen

rondom mij kruipt
het dagelijks grauw
duwt mij steeds
over vochtige klippen

zo licht ben ik
als een zoutkorrel op lippen
met daaronder
het luide kloppen
van mijn hart
in deze stille tijden
waarin ik ween
*********************
sunset 25-04-2022


niet het aards paradijs

aarde is niet de heilige graal noch het paradijs
ook al bezweren wij dit met psychedelische gitaarakkoorden
blijft het verre oneindig en de hemel stil

slapend liggen wij naast elkaar in schemer van de nacht
bekijk ik het rijzen en dalen van je borst en weet
dat de dag komt dat één van ons zijn laatste reis begint

maar waar ook de vleugels van de ziel ons dragen
in het groene vlammen van het noorderlicht
of het rood van een zomerse zonsondergang

zullen wij altijd op onze hereniging wachten
*********************
sunset 26-04-2022


zuchten klagen niet

steeds een stap terug
voelt zich mijn gaan
met verweesde schreden

stoot ik mij aan,
aan dichtende gedachten
uit een dankend land
waar zuchten niet klagen
maar zingen over
een sterk verlangen

invoelend wiegt de wereld mij
lieft mij zonder enige restrictie
waar ik zoekende be

verspreid ik mij
doorheen de tijd
pluk woorden
van levenloze struiken
doffe zinnen
versta ik niet

waarom is alles zo luid
nu het rondom mij
zo verschrikkelijk stil is
*********************
sunset 26-04-2022


mij leggen in het wonder

kijk je mij aan
vragen stil
jouw novemberogen
roepend mijn luide zomer

lig jij met mij
zacht tastend
in langzaam ademende nachten
vind ik ons plots in helder daglicht

ontwaakt je lachen
in de koelte
van een nieuwe ochtend
leeft in mij
reeds een warme namiddag
waarin jij je verstopt

wit en steels
in sneeuw eenzame gedachten
gooit zich de hele zomer op mij
schier kleurloos, heet-koud
en nooit ontdooiend
tussen het alles en niets

hunkerend verwacht ik
steeds zoekend
slechts jou
*********************
sunset 27-04-2022


jij vindt mij

geluk danst rondom ons heen
omarmt ook mij in alle poriën
van jou heerlijke aanwezigheid

sneeuw buigt zich
uit een andere wereld
over dit vlakke leven
laat ons fonkelend stralen

ik zoek het oneindige
in jouw liefdesgezicht
ergens, ooit voor ik ga

en jij mij vindt in het waaien
van een zoete lentewind
*********************
sunset 28-04-2022


oorlog in Oekraïne

een nevelige zon wankelt
door horizonten vol tanks
in ruïnes slapen doden
radio’s zingen leugens
over zelfbenoemde overwinnaars

[eigenlijk is het land totaal vernield
en heeft er niemand gewonnen]

blauw zijn de bloesems
over mijnen en graven
geel schijnt het licht
in de schuilkelders
nooit wordt de hemel
nog zoals hij ooit was

en dát is de waarheid
*********************
sunset 28-04-2022


nog geen houvast

als bladeren terug
aan de takken sluipen,
zich schamen voor
hun eerder vallen
in de herfstwinden,
steels zich opmaken
om de winter af te dekken,
zich overgeven
aan warme zonnedagen
te helder voor de lente

wordt het verlangen
groot in vergelijking
met de hoop,
de lucht te koud
om haar te vertrouwen,
geven uren van de dag
het lijf nog geen houvast

en klamp ik mij vast
aan jouw adem
*********************
sunset 29-04-2022


avondlijke mijmering

in het venster
van mijn jeugd
de aanwezigheid
van stilte voelen

luide maanstralen
kietelen oogleden
uit hun lichte slaap

druppel na druppel
valt een hemel
traag in de nacht
*********************
sunset 29-04-2022


ik ren, ren

zilverige nacht
slaapt met een rode zon
aan de voet van dansende bergen
betovert mij het woud

ik ren met broeder wind
in het land van verloren wolven
en mijn dromen lachen
met de zielen van vergeten kinderen

daar, aan naakte rotsen van moeder stroom
stil, heel stil
hoor ik het zachte roepen van het gras
in hun spel met de sterren

en ik ren, ren
over oneindige verten
van de steppe
*********************
sunset 30-04-2022


de weg van mijn hart

als ik angst voel
schrijf ik in kleuren
bouw met woorden
een muur omheen
mijn kwetsbaarheid

soms, op zoek
naar vertrouwen
dicht bij onzekerheid
in stille dagen
van mijn hoop
lacht voor mij
tussen punt en komma
de zin van gedichten

dan vlekt de inkt
mijn gedachten
op wit papier
en kleurige beelden
tussen de regels
tonen mij
heel simpel
de weg
van mijn hart
*********************
sunset 30-04-2022