zoenen aaneen rijgen
(uit: Bodensee)

in dalen fonkelt heldere hemel
waar zwaar ‘t gezoen van wegen weegt
openen op bergen waterkranen
over handen met verder reikende signalen
dan kletterende regen als jubelende massa

wij kijken dagelijks door beukentwijgen
in hoekige boerderijhoven als theaterpodia
tijdens voorbereidingen op ons ontbijt
wanneer wij dicht bij elkaar zitten
en elk woord te luid is voor de rust van dit leven

vieren wij elk samenzijn als feest
voor alle vervulde liefdes
die wij licht op onze schouders dragen
wanneer wij elke schaamte wegdrukken
en ons bekleden met nieuwe lijven

zoenen aaneen rijgen
tot vurige kettingen
*********************
sunset 02-06-2019onderweg
(uit: Bodensee)

vandaag weer eens
de veldweg geprobeerd
tot op de helft
waar alles blank stond

het regende aanhoudend
water dat door verleden zomer werd verzuimd
toch is het de moeite waard
want men beleeft altijd wel iets

niet alleen zwijgende bomen
maar ook:
het plotse zingen van een vogel
de zon die heel de wereld
schildert in haar goud
*********************
sunset 02-06-2019


liefdevol naast en in elkaar [uit: Bodensee]

in een handvol schuim
lees ik hoe het roept en gilt
aan de rand van verzen
waar alle letters
in elkaar glijden
en tot besluit
traag mijn hand schudden

en daar het mij omgaf
heb ik uit het volle geput
en dat meermaals
ofschoon al mijn gedachten
in de golven verzinken
en het meer
het begin en het einde is

oren lezen mijn keel
waar ik ga en sta
en ogen horen
vanaf mijn voorhoofd
slechts woord- ver weg
het zacht eeuwig kabbelen
waarlangs ik lichtvoetig wandel

water, drijfhout of zand;
ergens bouw ik gedichten
als Picasso aan het water
voel hoe zij pulseren
diep in mijn borst
waar enkel licht woont
en ik valkuilen ontwijk

liefdevol leven
naast en in elkaar
samen
*********************
sunset 03-06-2019 


alleen maar liefde

eens te meer
red ik mijn leven
uit de slaap

heb me behoedzaam opgeraapt
voorzichtig bij de hand genomen
mijn hart heel zacht
tegen mijn oor gelegd
en ernaar geluisterd

niet langer dan
één enkele hartslag
één simpele ademteug

en ik hoorde slechts
alleen maar liefde
*********************
sunset 03-06-2019


Mainau in mei [uit: Bodensee)

straten zingen verdroomd
een lied van stappende voeten
de late lantaarn dooft stil

ergens ontmoeten zich oren
in velden vol bloemen en licht
blij zijn wij hier thuis gekomen
en delen ons in dit gezicht

steegjes eindigen vertakt
aan eeuwen oude gebouwen
op dorpels verbleekt door de tijd

volgen het druppelen van sporen
die eindigen in wit rode wijn
waar stilte opnieuw wordt geboren
verdwijnt zelfs de aloude pijn
*********************
sunset 04-06-2019


middag, diep tot in de nacht [uit: Bodensee]

’s ochtends rammelt het aan vensters
zingt de dag reeds op de hangen
tot de warmte van de zon
elk rumoer verstommen laat

onder zonneschermen slapen
schaduwdieren en vermoeid
denderen treinen over sporen
doezelend traag het meer voorbij

schemering eet stil de aarde
armen naakt tot ver na negen
krolse katten die zich bijten
tedere woorden bij de wijnen

in de kamers schijnt in ’t duister
zoals immer weer een maan
bedden zijn met lichte lakens
en met hete zwoele dromen
steeds te haastig opgemaakt

in zomerse lentedagen
blijft het simpelweg steeds ‘s middags
diep, tot in de warme nacht
*********************
sunset 04-06-2019


het zwijgen als taal

ik verstof

of is het slechts mijn beeld
dat eindigt als stof

spraak is een niet begrepen schreeuw
wanneer je niets zuiver zegt
is enkel stilte waarheid

want het mooiste gebrek aan woorden is
dat niemand nog leugens praat
zelfs niet spreken kan

of is taal in wezen zwijgen

wij verstoffen

al is het ons beeld misschien
dat stof wordt
*********************
sunset 05-06-2019


I had a dream

zie hoe soms tranen verbleken
als blues van een melancholie
geen woord de zinnen kan smeken
waar jij tracht smart te doorbreken
en voor deze storm wilt vluchten
in windlied van disharmonie

vraag waarom dromen ook sterven
slechts blijven als zucht van het zijn
waar ’t rijp en de meeldauw zich werven
als deken van eeuwige pijn
het slot enkel tranen kan fluisteren
van niemand tot jou en tot mij
*********************
sunset 05-06-2019


zij zegt

jij zegt:
laat ons, ons dromen
jij in jouw nacht
ik in de mijne

en ons ontmoeten
bij de derde ster
links
om nieuwe werelden te ontdekken

want dromen wij ons
wordt iets onmogelijk mogelijk
iets onwaarschijnlijk waarschijnlijk

jij zegt:
laten wij samen ’s nachts
intergalactische avonturen beleven
verstopt achter de grote wagen

zij zegt:
laten wij het erop wagen
ons te dromen;
samen
*********************
sunset 06-06-2019


Normandië, 06 juni

op de velden
tussen de graven
groeit nu lavendel
zuigen lavendelbloesems
jullie bloed
op uit de grond
en bijen schenken ons
zoete lavendelhoning

voor in de thee
*********************
sunset 06-06-2019


doorheen de eeuwen

droge lover wordt in storm
slechts zand op weg naar zee
en sterrenhagel zwelt aan
waar uit pupillen ontpopt
libellen lelies in groene vijvers strelen
op hun geboortedag tevens sterven

[geborgen verblind verborgen]

drenkt rode wol weke motten
en eten verbrande leeuwenkoppen
waar zure regendruppels
het gras op stenen kleeft
ligt het kalk-wit stof
van gekartelde eierschalen

longen afgelegd als onnuttig
ligt huid tegen huid als lege holle hulzen
gevlochten koorden
houden de knoken amper samen
en spieren verlangen de wind
net als raven het vlees

verscheurende snavels
trekken de lippen en ogen
van de rottende karkassen
wijl zachte brede vleugels
traag glijden door het blauw

in het begin schiep God
de hemel en de aarde
- nog zonder mens -
en God zag dat het goed was
*********************
sunset 07-06-2019


allemaal mensen

hij hengelt naar vrede
heeft een brief geschreven
naar de machthebbers
wenst dat hij een hond is
door iedereen geaaid

hier vallen minigranaten
samen met de regen
verbindt men de gewonden
in de straten
en zoek je lang naar huizen

in de nacht valt het zwaar
lichten te duiden
terwijl hij op wacht staat
en op antwoord wacht

steeds de vinger aan de trekker
*********************
sunset 07-06-2019


liefde (nog maar eens)

als ik je zie
valt het soms zwaar
je te herkennen

‘’k zie je gezicht
mij zo vertrouwd
jouw ogen
twee geliefde sterren
je handen
’t warme bed
van onze harten

zie ik je niet
herken ik jou
toch steeds opnieuw

jij straalt in mij
en uit mij uit
en ‘k kan jouw licht
toch nimmer houden
want als een vloed
neemt het de pijnen mee
van ’t stand van onze zielen

vervloei ik in
een zee van liefde
verzink voor altijd
in jouw wezen
jouw gezicht
jouw ogen
de sporen van

ons beider leven
*********************
sunset 08-06-2019


alles wordt egaler, eender

monden vormen woorden,
woorden;
de wereld brandt
in een aanhoudend vuur

ik distantieer me van mezelf
en uit mijn wonden groeien
bonte zomerbloemen
ik adem enkel nog slechts in en uit

[en ondertussen expandeert
het universum alsmaar verder
alles wordt egaler, eender
en Einstein is nog altijd dood]
*********************
sunset 08-06-2019


inspiratie

wervelende golven
die uit hun bekken klotsen
en met gloed-hete vingers
vuurstromen naar het zwart brengen
in het duister naar licht reiken

oeroude inspiraties
die in alle vezels wonen
graven zich een weg
naar harten van
nog niet gekende generaties

de enige opgave voor ons
is enkel kelk te zijn
zonder beperking, mateloos
beelden te verzamelen
en hen te dichten

tot de mist optrekt
en wij een stukje nader komen
tot wat werkelijk belangrijk is
- want inspiratie is dat
wat in ieder van ons woont
*********************
sunset 09-06-2019


leven, leven

aan ’t strand van mijn ik:
voor mij stralend licht
achter mij slechts ‘t gele zand
en elke korrel is gekend

wind noch water
kunnen duinen dragen
zij zijn en waren
sinds het begin der tijd

en diep in ’t water
een smalle steiger
waarvan ik spring
in banen gouden zonnestralen

eindelijk begint mijn val
vier ik mijn sprong
en vraag niet naar
de zekerheid, de zin

leven, leven
is enkel wat ik wil
leven betekent
dat ik mijn eigen
antwoord ben
*********************
sunset 09-06-2019


toch verlies ik mezelf

het leven legt mij
een bewegwijzering
in mijn mond

toch verlies mezelf
in de schaduw
van het woud

een trekkende wolf
vraag ik de weg
en samen met mij
springt hij over de stroom

later, als ik gevonden word
is niemand verwonderd
over de pluk haar onder mijn nagels

noch over flarden huid
*********************
sunset 10-06-2019


ik was dood
en zal weer dood zijn

en in de tussen-tijd
schrijf ik gedichten

over leven en liefde
*********************
sunset 10-06-2019


hoe mijn gedichten geboren worden

mijn voelen borrelt als een bron
onvermoeibaar uit mijn innerlijk
vanuit mijn pen op het papier

ik probeer woorden te vatten
om deze onstuitbare vloed
vast te houden voor dat zij
klaterend voorbij stromen

zij zijn als uit steen gehouwen
beelden in ruwe vorm
waarin je edoch reeds herkennen kunt
wat zij uiteindelijk zullen worden
en waarbij meestal
slechts een weinig fijn-slijperij ontbreekt
om hen aan de wereld te tonen

zij zijn fragmenten, eerste aanzet, notities
en belangrijker dan een fouten-vrije overbrenging
is mij het gevoel dat ik geven wil
al blijft elke suggestie welkom
en ook elke poging om de tekst te verbeteren

mij echter ontbreekt het
aan tijd en geduld
want mijn hart stroomt
onophoudelijk over
*********************
sunset 11-06-2019onweders vullen ’t avondlijke duister

in ’t helder licht van bliksem schokt de stad
verstommen stemmen die in dag hier wonen
verweesd de omnivoren dertig-zone
een ijzeren hek telt traag de hagelstenen

de opgeruwde lucht verbleekt het peinzen
en donder wrijft de huizen in de grond
afvoerputjes gorgelen enkel blazen
en honden zoeken dekking achter bloemenbont

een late thuiskomer schuilt onder luifels
gooit zich uiteindelijk manmoedig in de wind
- de dingen zijn zoals ze zijn

al is de straat een weerwolf uit bitumen
die nooit iets doet, niet speelt enkel slechts kijkt
de donder rolt en is rumoerig, de bliksem stil

terwijl hij heimelijk vuur-sproeiend bijt
*********************
sunset 12-06-2019in de stilte van de nacht
vertelt mijn gevoel verhalen
schildert droombeelden
en krijgen mensen vleugels

in de vroege ochtend
vervaagt alles
in stralend gouden licht
*********************
Sevilla, 14-06-2019
sunsetbrandt zich de lucht

de eerste voet geheven,
vooruitgeschoven
de tweede volgt

beiden op pad
steeds d' ene schoenmaat
na de andere

fixeert het oog
't patroon van tegels
zoekt uitgedord zijn grip

in stilte van de middaghitte
brandt zich de lucht
als handen op mijn schouder

beklemt de borst
- een uit elkander drijven
is niet mogelijk

toch niet vandaag
*********************
Sevilla, 14-06-2019
sunsetde lafenis die ik mijn hele leven zoek

ik lief de warmte van dit leven
die mij langs vele gisterenpaden voert
en toch schijnt in dit welkom trage heden
nog steeds dezelfde goede oude zon

hier leven moren, joden en ook christenen
al is hun tijd nu jammerlijk voorbij
stenen verhalen zwijgend dat verleden
en dit verscheiden maakt niet werkelijk blij

toch voel ik mij een dartele vlinder
drenk mijn ziel met elke nieuwe bloem
waar alles liefde ademt voor het mooie
in beeld, op doek, en ook in het geschrevene

is het de lafenis die ik mijn hele leven zoek
*********************
Sevilla, 15-.06-2019
sunsetzoenen verboden

in dit moment
is er alleen nog maar
slechts jij en ik
- jouw linker wenkbrauw
opgetrokken richting hemel

net nu ik een gedicht schrijf
reken ik daar niet echt op
al kom jij, muze, mij
steeds als geroepen

zoenen is echter verboden,
fluister ik hees,
terwijl zich onze lippen traag
op mondhoogte reeds raken
*********************
Sevilla, 15-06-2019
sunsetfragmenten huizenrijen
slaap- en andere kamers
nog in embryonale rust

over de kerken en straten
klimmen langzaam stralen
en 't zingen van vogels
klinkt uit de bomen

alles hult zich in 's zondags zwijgen
al kent mijn oog
reeds 't verlangen naar dag
*********************
Sevilla, 16-06-2019
sunset's anderendaags


niets dat blijft:
de kathedraal
overwoekert
de moskee

duizende stemmen
krioelen
zoals eens Moren
langs pilaren en altaren

een lachen nu
overstemt strijd
- handenvol
uitgestrooid geluk

en 's anderendaags, 
het woord waarvan
*********************
Córdoba, 16-06-2019
sunsetmisschien dat jij dan verdwijnt

woorden staan hier
zelfs wanneer niemand ze leest
dus sluit je ogen
misschien dat jij dan verdwijnt
en samen met jou
ook de wereld


alles wat is
duurt hoogstens een seconde
en wat niet is
net zo lang

woorden zijn te horen
ook wanneer ze niet gesproken worden
dus sluit je ogen
misschien verdwijn je dan zelf
en met jou
de hele wereld
*********************
Andújar 16-06-2019
sunsetachter gesloten vensters

argumenten liggen
als aangeschoten wild
in het stof
en woorden sijpelen
als donkerrood bloed
uit hun wonden

angstig haasten zich
meningen over de straat
en verdwijnen ijlings
in de schaduw
- wetende ogen
verstoppen zich

achter gesloten vensters
*********************
Andújar, 16-06-2019
sunset


voor jou

spraakverloren
stormgebonden
leg ik mij willig
in jouw handen

jouw leven klopt
mij in mijn borst
en jij hebt mij
in goud gegoten
tot jouw beeld

mijn hart bloeit
als een sterrenwoud

voor jou
*********************
Granada, 17-06-2019
sunsetom winden te voelen
moeten muren breken
helende tranen verdampen
en koele palmbladeren
in rook opgaan

aan de rand van paleizen
gaat elk blikveld verder
en laat de glazen vloer
in stukjes uit elkaar vallen

reeds hoor je het knarsen
onder het eeuwige ritme
van duizende voeten
*********************
Granada, 17-06-2019
sunsetde fantasie verlaat me nooit
mijn bron is 't echte leven
ik schrijf, herhaal mij, selecteer
en steeds opnieuw
wordt mij 't gedicht gegeven
*********************
Granada, 18-06-2019
sunset de fantasie verlaat me nooit
mijn bron is 't echte leven
ik schrijf, herhaal mij, selecteer
en steeds opnieuw
wordt mij 't gedicht gegeven
*********************
Granada, 18-06-2019
sunset 


Alhambra / Granada

vulkanen van stemmen
sterven heel traag uit
in een aandachtig bewonderen...
- enkel Chinezen zijn vol van zichzelf

waar vroegere werelden op oude voeten
en het herinneren van doden
de begeestering langs muren schuurt
vouwen afgebroken elementen
honderdvoudig het licht

de oude stoel in gene hoek
blijft onbezet
wacht op zijn uiteindelijk verval
en over alles zweeft
de miskraam van 't verleden
*********************
Granada, 18-06-2019
sunsetdoor geschreven gedachten
tem ik demonen
uit de onderwereld
doodsengelen
die zich op mij storten

begraaf hen
ontelbare malen
op het veld van poëzie
en voel liever
liefde en leven
*********************
Granada, 19-06-2019
sunset
bloed is altijd rood

doorheen de huidige werkelijkheid
vallen druppels van gisteren
- niemand wil zich echt herinneren

enkel vergoten bloed
schrijft zijn weeklagen
triomferend op de muren

zij hebben
duizend keer duizendvoudig
de liefde verbroken

op het veld van eer
is niets zwart - wit
enkel vergoten bloed

en dat is altijd rood
*********************
Andalusië, 19-06-2019
sunsetde tijd stroomt vloeiend door mijn hoofd
als golven die het strand afbreken
en in het diepst van de nacht
ontvlucht ik dat, wat anderen leven heten

voor mij is 't echter nooit genoeg
zoals 'k mezelf ook nooit genoeg ben
*********************
Granada, 19-06-2019
sunsetwij zijn niet eeuwig

wij zijn niet eeuwig
wel een steeds weerkerend afscheid
een immer traag adieu

dagelijks zijn wij minder
en ergens, ooit
zijn wij uiteindelijk minder wij

langzaam sterven wij ons afscheid in
tot wij ook op 't eind onszelf verliezen

wij zijn niet eeuwig
ook al zijn wij niet eindig
*********************
Granada, 20-06-2019
sunsethet blauw van hemel
kleedt zich uit
legt zich bij mij op bed

kom laten wij vanaf 't balkon
samen naar de wereld kijken
niet te geloven hoe mooi zij is
in 't schemerend avondlicht

silhouetten grenzend aan gas
zilverstrepen aan de horizon
liefde, haat: dansers uit glas
toon na toon in feeërieke klank

kom neem mij in je armen
je weet maar half
hoe mooi de wereld is
als droom in 't diffuus avondlicht
*********************
Mijas, 20-06-2019
sunsetsoms zijn mij ogen blind
zie ik niet hoe mooi alles is
vertel het moment
niets over het uniek zijn
gebed in het rad van de tijd

schaduwen stelen het licht
hoewel het mooie
steeds weer
de afgrond van het duister
overwint
*********************
Mijas, 22-06-2019
sunset


verder is er niets

jouw gezicht teken ik
met donkere aarde en witte klei
zó dat je uitziet als een koningin
van een oude stam

ronde stenen leg ik in je handen
opdat jij hen warmt
en op mijn oogleden legt
mij van jou steeds dromen laat

rondom jouw gezicht
niets dan blauwe lucht
waarin meeuwen
en ik, zonder naam

onder een immer goudgele zon
is er verder niets te zien
dan enkel alleen maar liefde
dé voorwaarde voor menselijke geluk
*********************
sunset 24-06-2019


hoeveel hand

het luisteren naar de wereld
in het benatten onzer ogen
vertoeft jouw oor op mijn borst
schilderen regendruppels
zich op bloempotten

doordrongen van het wonder
verbazen mijn ogen zich
over hoeveel roos jij bent
en hoeveel van mijn hand
verlangend naar jou reikt
*********************
sunset 25-06-2019opgedragen aan Trump, president of de USA

haat drijft in hemelsferen
waar wij liefde honen
en orkanen planten

omdat wij storm begeren
bouwen wij een toren
die tot ver voorbij de sterren reikt

brengen ons die wanen
eeuwig hier te zijn
glimlachend zelf ten val
*********************
sunset 25-06-2019leef het licht

zonlicht stroomt over de dag
neemt je op en verheft je
in de glans van mijn ogen

en ik zing een lied
leef het licht
onder het groen van bomen
waar jouw stem
mijn naam laat vloeien
liefdevoller dan ooit iemand anders
hem heeft uitgesproken
*********************
sunset 26-06-2019ochtendstemming

traag klopt mijn hart
pendelt
in het zoeken naar aankomst

mijn ogen nog gebed
in de laatste schemer van nacht
graven blind naar bloesemweiden

de tijd verloopt zacht
met jou naast mij,
antwoord op al mijn vragen

ik vind mij in jou
*********************
sunset 26-06-2019het was hoe het was

’s avonds
hing de geur
van rozen in de lucht

jij zat aan je Singer
wijl ik wieldraaiend
woorden naaide
tot hele volzinnen


in het bloemetjespatroon
van jouw schort
verdorde de tijd
van mijn jeugd

ik mis jou liefde,
nog
*********************
sunset 27-06-2019hoe oneindig groot liefde is

af en toe
probeer ik me voor te stellen
hoe oneindig groot liefde is

bedenk,
dat er genoeg ruimte voor moet zijn
en ook genoeg nacht,
beslist

zacht streel ik door je haar
val jou niet lastig
met mijn overpeinzingen

reeds het zien van een grashalm
die zich traag opricht
in de schemering
nadat wij voorbij gegaan zijn
is reeds te groot

en terwijl ik daarover nadenk
weet, voel ik
dat jij, samen met mij
door dit leven wandelt

en zacht mijn haar streelt
*********************
sunset 27-06-2019al dat ben ik en is leven

alles in mij wil ik accepteren
het heldere als ook mijn duister
het hete en het slapende
en ook de stilte en mijn zwijgen

al het bonte in mij
verlangt leven
elke kleur kent zijn plaats
en elk gevoel
hunkert naar begrijpen

al het aanrakende
betekent mijn uniek zijn
elke vreugde en geluk, elk streven
maar ook mijn angsten, smarten
de gezichten van mijn droefheid

al dat ben ik, is mijn wezen
*********************
sunset 28-06-2019de mantel van gisteren
heb ik afgelegd
en luchtig, licht
ontvangt mij het nieuwe
het nu

vreugdevol legt zich
de schemer van morgen
op mijn gezicht

en ik omarm mij
met beide handen
*********************
sunset 28-06-2019


hitte in junidagen

rozen bloeien lang
en op de stenen
ligt nog, verwelkt
overdadig de bloesem

vanuit het venster
is er het uitzicht
over het lege park
en kruipen mieren
tussen klimop en eiken
geen wind streelt

de bladeren
stil zwijgt de tuin
en wacht op leven

van achter het glas
zoek ik verkoeling
nu zelfs de vogels
zwijgen in de twijgen

reeds brandt de zon
*********************
sunset 29-06-2019


die droom van jou en van mij

wat ik zie
achter vensters
wanneer ik droom

zijn nacht-slapende
gedachten aan vroeger
waar alles anders was

gisteren was vóór hemelse tijd
waarin dromen dagen beleven
regen doorstaan, lachend en vrij

alles wat blijft
van alle geleden pijn
is die simpele droom

van jou en van mij
*********************
sunset 30-06-2019


hoe en waaruit?

hoe echter,
wanneer de nacht
dagen drinkt
tot zij zich neigen

en waaruit putten
wanneer lege woorden
wegen afbakenen

elke stap mij het stof
voor mijn voeten waait
*********************
sunset 30-06-2019