vleugellam, geknakt en gebroken


geknakte vogels maken golven
wijl ik wil rusten aan de kust
praat en zwijg in donkere uren
strand ik als gebroken vogel op de oever

worden uren gemaakt van glas
en is woede soms de enige vrede
vleugellamme vogels zijn puur verdriet

ik blik door het matte
naar waar de zon ondergaat
droeve woorden rusten op de kust
net zoals gebroken vogels
*********************
sunset 01-07-2023


sneeuwzacht en uitgeblust

slaapdronken vervaag je in mijn adem
en de zee ligt blauw en ver achter ons
stervend in de hitte van onze liefde

starend naar het plafond
pulseren we over een gestreepte hemel
met gloeiende handen en kloppende harten

sneeuwzacht en uitgeblust mompelend
schilderen wij zachtjes aderen op ons lijf
- jij glimlacht een halve maan
*********************
sunset 01-07-2023


ik neem je bij de hand

te vroeg valt altijd d’  avond
scheidt koren zich van ‘t kaf
en aren en de berken,
waaronder wij eens lagen, verbrand

het dorp zwijgt reeds zo lang
en weent niet meer om ons vergrijp
al ligt toch ogen droeve klacht
die nimmer goed te praten is

het spelen onzer jeugd eindigde daar
onder een deken van de tijd
zwijgend neem ‘k jou bij de hand
die jij mij nu ten afscheid reikt
*********************
sunset 02-07-2023


diep hangen grijze wolken
druppels vallen, vallen in de tijd

en ik sta in de regen
wordt doordrenkt
met duizend druppels geluk
*********************
sunset 03-07-2023


smeekbedes

de oude huizen
beschermen niet meer

wij zitten met vermalen harten
in het zand en tekenen
met kapotte vingers
het teken van oneindigheid

bloed regent smeekbedes
voor mededogen en vrede
*********************
sunset 03-07-2023


de nietigheid mens

gebroken uit de grote spiegel
is de mens slechts een scherf -
het is zijn levensweg
die hem leidt

in de catacomben onder zijn schaduw
trekt de stroom hem mee -
als een vlucht insecten
in een razende wind

en ook al bouwt hij bruggen
boven zijn hoofd
kunnen zelfs de hoogste
zijn levensstroom nauwelijks overspannen

werken tranen als kleine vergrootglazen
die, wat ze zien, vergroten -
begraafplaatsen vol bewoonde, krioelende graven
verpletterende steden van doden

rivieren vol gedachten snellen
op het ritme van hart en longen
- inademen, uitademen -
alsof een deel van de wereld
in zijn lijf in ballingschap wil
*********************
sunset 04-07-2023


misschien

je hoeft niet te begrijpen
wat tussen gisteren,
vandaag
en morgen gebeurt

alles heeft een reden
het verleden,
heden
en de toekomst

alles heeft zijn betekenis
zo niet nu
dan later;
misschien
*********************
sunset 05-07-2023


in regen en in koude

wanneer ‘k mij naakt
in regen en in koude vind
rest wat mij overblijft slechts rijp
dat in mijn poriën drijft
als vochtig sprietje gras
dat in de stilte schrijft

dan voel ik de nacht
waar rond ik mij
nog eenmaal wind
*********************
sunset 06-07-2023


de geur van bloemen en velden
‘t verlangen naar vrijheid
het heldere blauw van de lucht

levensblijheid
*********************
sunset 06-07-2023


de dag bij naam noemen

luister naar een kaars die brandt
neem haar was in beide handen
vorm haar geur durf het te weten
vernieuw kleur van alle muren
stol de perspectieven van nacht
schijn het kaarslicht op de velden
schaduw wallen van kantelen
droom geluiden van gebroken glas
fantaseer in tijd wat rimpels
verwar het midden van een drukte
laat spaghetti op de tegels kleven
liedjes neuriën in alle tonen
klaver trekt de bijen aan
en noem de  dag bij naam
*********************
sunset 07-07-2023


liefde zal geschreven staan

laat dauw oogleden natten
tot licht in kleuren breekt
ik mos in scheuren steek

nabijheid steelt elk zicht
waar haat door ogen spreekt
is het de spraak die steekt

draag het zijn als nobele zijde
dat beschermt tegen storm

zoals het zachte gras van weiden

waar over paden hoop mag gaan
is het de tijd die alles keert
zal liefde weer geschreven staan
*********************
sunset 07-07-2023


zomer ademen

wanneer de zon
in crescendo
gouden bloemen tekent
op naakte huid

adem ik zomer
*********************
sunset 07-07-2023


liefdevolle dagen

en dan is er alleen nog het trillen van je lip
terwijl de levenscarrousel niet stopt met draaien
kijk ik op je neer, jij zee en ik rif
en er is niets te zien behalve eindeloos blauw

en dan is er alleen nog het trillen van je oogleden
wijl eerste warmte reeds voelbaar is
word ik onder mijn ribben aangeraakt
en afgezien van paarsrood is er niets dat beweegt

en zo zal het immer zijn
terwijl jouw hand op de mijne ligt
sterft tussen helder witte muren
de nacht in de liefdevolle dag
*********************
sunset 08-07-2023


jij bent

jij bent mij lied
mijn symfonie
mijn dag die nooit
zoals een andere is

koele schoonheid, wintermooi
een warm hart en lentedroom,
zonnig gemoed en zomerschoon
bont lover in kleurrijke herfst

hoor ik je altijd diep in mij
zie je in mijn reflectie
waar ook voel ik je glimlach steeds
eender op welk moment

ben je mijn lied
mijn symfonie en woordgespeel
mijn leven dat
nimmer vervaagt
*********************
sunset 08-07-2023


over liefde, leven en lust

je licht
je huid
hoe zilver
glijdt
des nacht
jouw adem
over mij

met heel mijn voel
geef ik mezelf
aan jou
en alle zinnen
leven op
je mond

jouw liefde
bedriegt nooit,
mijn godin,
wanneer ik
telkens
voor je kniel
en eer betuig
*********************
sunset 09-07-2023


onweersdreiging

in een geluidloos spel
dansen glinsterende vonkjes
op de golven altijd weer
terug geworpen
op dromende oevers

het volle licht van maan
duwt schaduwen vooruit
in de slapende wereld
waar nevelen
gehuld in melkwitte gewaden
traag verder sluipen
trillend gras bedekken
met hun adem

riet buigt zich naar elkaar toe
golven fluisteren dreigend
kondigen gerommel aan
voordat haastige druppels
op gloeiende stenen vallen
fitsen van vuur de hemel doorboren
de dag zwart wordt als de nacht

- bang wachten mens en natuur
*********************
sunset 10-07-2023


muziek is ook poëzie

zo zeker als ABBA aan het begin en Zappa aan het einde
van de rekken, hebben Beatles en Stones er tussen
hun plaats en woont ook God op singles

Hij rockt af en toe jazz op Zijn gitaar
en als Hij country zingt draagt Hij meestal vinyl zwart
zwaai ik eerbiedig luisterend wierook over de groeven

de radio vandaag laat niet alleen
muziek van Janis, Amy, Jim of Jimi horen,
maar ook van andere legendes die te vroeg vertrokken
*********************
sunset 11-07-2023


in mijn gedroomd leven

dringen kalksteen en mergel de stad in
openen zinkgaten zich en sluiten opnieuw
zoals de adem van de leidingen onder de straten
en de pols van kabels en spoorlijnen hierboven
op weg naar een nieuw leven zie je een stukje verder
velden vallen in dagpauzes met onder je voeten
een gebergte naar de diepte
is het asfalt 's avonds een zachte vloeistof
zoals de grond, de heide waarin auto’s zwemmen
tel je de bomen tussen de huizen in het park
vogels en vlinders zie je nesten bouwen
daar waar tussen koraalbomen basaltstenen versmelten
sta je stil en draai jij je weer om naar schaduwen
die je volgen van straatlantaarn naar straatlantaarn
en stemmen die je roepen vanaf de overkant van de straat
klinkt metaalachtig de nacht onder de poolster
en dropt de Perseïden op je huid

een wijzer is afgebroken op de klok van de kerktoren
en hangt een verkeerde tijd boven de stad
ben ik wakker in mijn gedroomd leven
met boeken in alle eenzame huizen
*********************
sunset 12-07-2023


rare vogels kom je tegen

tot mijn verbazing
vond ik Nessie
op een dag in mijn bad
hij kon zelf spreken
kende mijn naam

‘dag Nessie’, zei ik
en hij, heel cool, ‘hi sunset’

ik nam mijn mobieltje
om een selfie te maken
die mislukte
door de waterdamp

‘je weet toch
dat ik niet besta’
zei hij
en ik knikte

‘geeft niet’
antwoordde ik
terwijl ik hem
onder zijn kin kroelde
‘ik ook niet’
*********************
sunset 12-07-2023


ach moeder

ach moeder,
stuur mij geen berichtjes meer
van waar je nu bent
geen lunchpakketjes
vanaf de bodem van de oceaan

ik wil eindelijk slapen
zwemmen door nachten
tussen vleugelslagen
verbergen zich droeve blikken
op ontboste heuvels

we zitten op een strand
zien de vissen, de stenen
hoe zij buik-boven
op het water drijven
ons met stomme mond aanklagen

amper herinner ik mij je stem nog
de tweede keus pralines op feestdagen
dansavonden in de Duitse club
[er was enkel muziek en wij]
- dat moeten wij niet te dikwijls herhalen

ach moeder, …
*********************
sunset 13-07-2023


rozen kun je niet stenigen

hun geur zal zich blijven verspreiden

vanaf kerkhoven over velden en steden

tot in de handen van de stenigers
*********************
sunset 13-07-2023


in schoenen van mijn jongste jaren

en je armen
vader,
die me nooit optilden
omhoog
de blauwe lucht in
waar zwaluwen vlogen
boven goudgele velden

nooit vloekte je mond eens
om wilde bessen te sappen
noch zag ik ooit je klaprozenrode lippen
stille liefdeswoorden vormen
ook al bleef ik je verschuldigd
wie ik ben

was ik niet je zoon
in jouw pupillen
je spiegelbeeld
en het hemelsblauw van luchten
die wij nooit samen zagen

vader,
*********************
sunset 14-07-2023


pas op het laatste moment

de trein spoort door het leven
en op de rails zitten
kleine insecten en hagedissen

als ze niet luisteren
vibreren de biels
beven door de reiszin

mensen zitten in de trein
inclusief de machinist en conducteur
en soms op de perrons

letten op het zingen
en pas op het laatste moment
hoor je het remmen
*********************
sunset 14-07-2023


de waanzin van een despoot

gespiegeld de landschappen en steden
echokamers voor stemmen en doden
enkel een lijst met namen
zonder graven noch grafstenen

ogen hebben arm
handen
reiken verder

op verlaten stranden
spoelt ooit zijn laatste speeksel
stinkt als rottend lijk in de geschiedenis

om te ontkomen
rest er slechts
vastberaden eensgezindheid
en onbaatzuchtige genegenheid
*********************
sunset 14-07-2023


Kiev, levendig en bruisend

het laatste licht van de avondhemel
doorsnijdt het geluid van huilende sirenes
op de straten rennen mensen
waarna enkel angstige stilte heerst

geluiden uit de hoogte klinken
als zingen tot diep in de nacht
het inslaan van raketten in huize
tot ‘s ochtend wanneer chaos uitsterft

de oorlogsgod persoonlijk smijt zijn hamers
- oorlog is de vader van alle dingen, zegt men
en verwekt kinderen met hatelijk gelaatstrekken
die lijken op het masker van de despoot

steden lopen snel leeg
hun bloed rent door straten, kolkt door goten
door de poorten op de lege velden
legt zich een hemel van schaduwen over het land

Kiev is nog steeds levendig en bruisend
*********************
sunset 15-07-2023


het ritme van leven

buizen om te horen leggen wij
in wijd vertakte uiteinden van bossen
aderen van hun wortels en bladeren
bewegen in groene ogen met herfstkleurige irissen
de pols onder hun schors klopt hars uit alle sneden

zoet geuren wonden bostranen
als kleine rivieren des doods
alles meesleurend wat niet vastgehouden wordt
door de poëzie van de nacht
mijn hart slaat het ritme van leven
*********************
sunset 16-07-2023


zoetzuur, bitter, genotvol

je stem schilt mij
uit de appel
snijdt tot diep in de kern

de tijd
zoetzuur, bitter
genotvol

je handen heffen de boog
je zijn muziek
als zoevende pijlen
die mijn hart treffen
*********************
sunset 16-07-2023


dicht bij hun doden

waarheen trekken dichters
als de bossen verdwijnen
wat zijn ze zonder bergen?

ze moeten mollen worden
en zich ingraven in de aarde
in het duister luisteren naar stappen
die over hen heen gaan
de grond omploegen
op zoek naar wormen

daar zingen de mollen,
wordt hen nageroepen,
maar zij horen het niet meer
in hun rijk
heel dicht bij hun doden
*********************
sunset 17-07-2023


waar wij ons lieven

wolven en reeën
slapen tot ver in de dag
tussen statige bomen
waar wij ons lieven

en onze adem waait
harmonieus met de wind
over een weidse zee
één met de golven

ik laat je los en luister
hoe je hart geheimen
uitwisselt met het mijne
*********************
sunset 18-07-2023


in de ochtend

regen spoelt straten weg
en de stad is een zee
bestaat uit stemmen licht
waaronder ook de jouwe

ik ben onderweg
in de nacht en stille
mensen, auto’s
klimmen uit schachten

met in de ochtend
overal vissen, dolfijnen
wijl ik traag ontwaak
tussen fleurige bloemen
*********************
sunset 18-07-2023


jouw liefde, mijn adem

nog is het bed warm van je lichaam
al weet ik dat je naar je werk bent
hoorde ik toch niet je voetstappen
je smaak ligt nog steeds
als een heilige zalving
op mijn gloeiende lippen

door de ramen stroomt het eerste licht
van de ochtendzon in de kamer
ontrafelt het mysterie van onze nacht
en al zie ik je nu niet
toch voel ik dat je er nog steeds bent

zonder jou ben ik een vreemdeling
want je lijf is mij zo vertrouwd
dat ik het met ogen dicht
kan zien, kan tekenen
zelfs je hart kan horen kloppen

jouw liefde, mijn adem van dit leven
*********************
sunset 18-07-2023


onder een hemel
over wolkenwoorden gaan
wachten
tot zij op mijn lippen regenen
*********************
sunset 18-07-2023


ruziënde eksters

letter na letter
oogst ik
de rivier van woorden
volgend
zin en onzin
dezer dagen

laat ontwaakt
de zon
ligt er schaduw
op mijn weg

hoog in de takken
ruziën eksters
over etensresten
gevallen van de tafel

van mijn gedachten
*********************
sunset 19-07-2023


ons beider zijn

ik kan niet zeggen
waar de lucht begint
of waar je wang stopt
wanneer je begonnen bent
in zinnen achter het licht
van vergeten dagen
mij te laten leven

ik kan niet zeggen
sinds wanneer je echt was
of wanneer enkel wens;
wel dat je geur
gevangen in liefde
tussen fragiele letters
en ons beider zijn
altijd blijft hangen

en dat je nooit weg bent
*********************
sunset 19-07-2023


thuis

tussen dennen en op heide
wonen herinneringen
aan kleine stappen
kinderlachen

op wandelingen
over grindpaadjes
onderweg
mieren en vlinders,
veel vlinders,
en heel soms
een specht

en altijd weer
dat gevoel van thuis
bij het zien van dennen
heide en vennen
*********************
sunset 20-07-2023


de weg naar huis

woorden leiden naar huis
en we verlaten de wind
hij is niet goed voor gedichten
wel voor sprookjes, misschien

onder vage witte wolken
een rivier van velden
daarna een dorp

uiteindelijk laat asfalt
ons de weg zien
waar zwaluwen op ons wachten
*********************
sunset 20-07-2023


alles wat blijft


wat ik zie
achter ramen
van dromen

nachtslapende gedachten
aan vroeger,
vroeger toen alles anders was

daar, voorbij de tijden
waarin de dagen
nog in dromen woonden
regen overleefden
lachend en vrij

als wat blijft
niets meer dan
een simpele droom
*********************
sunset 21-07-2023


onder de kersenboom

ik bestel me
in de dag
bouw me een bed
uit zon en het lied
van hommels

de hemel hangt
vol lippenrode kersen
en in jouw adem
woont mijn morgen
*********************
sunset 21-07-2023


lavendelblauw

ik verzamel woorden
als stenen
dwalen gedachten
met luipaard en
gazelle
over de horizon
wandelt mijn blik
ontmoet je adem
slapend
onder mijn kussen
glimlacht
lavendelblauw
blijft elke omarming
een ontmoeten
in tijd
*********************
sunset 22-07-2023


de huidige tijd

maar hoe
wanneer nacht
dagen drinkt

waaruit scheppen
als enkel lege woorden
mijn pad zomen

elke stap
mij slechts as
voor de voeten waait
*********************
sunset 22-07-2023


in grijs ontwaakt

in grijs ontwaakt de dag
verspreidt zijn karig licht
in eerste licht verkleurde takken

zoet en zwaar
de rijke geur van oogst
’s middags in de lucht

de avond eindelijk
zakt rood  in het glas
dompelt zich in lange nacht

voelt reeds nog verre herfst
*********************
sunset 23-07-2023


samen met jou

wanneer in de morgen
het licht open breekt
en ’s middags
de dag smaakt
naar rijke oogst
verzamel ik
wat mijn handen
vermogen te omvatten

elke bocht van de weg
een innerlijke rust
een versteld staan
over alle wonderen
die mij raken

ontwaken alle zinnen
door mijn verlangen
om samen met jou
dag en nacht
te leven en te lieven
*********************
sunset 23-07-2023


het regent, urenlang

in glijvlucht mezelf zien
leren hoe ik lig
tot ik snap
hopen is geopende vensters
zodat ik mezelf voel
in het nachtelijk luisteren
naar paarden drachtig worden
door de wind

wolken over wolken
als witte olifanten
die zweven door woestijnen
niet vergeten van waar zij komen
als ik in deze vlakte
weer naar het grijze buiten kijkt
verwonderd waar ik woon

heb ik mij
het centrum van de wereld gebouwd
ingepakt vastgebonden onder mijn bed
uit angst te moeten zwemmen
*********************
sunset 24-07-2024


vakantiegevoel

pijnbomen zomen
een kustweg
onder de zon

als op een schilderij
breekt licht ochtendnevel
wijl ik wacht

tot de dag
ochtendgezang van
de nachtegaal slikt
*********************
sunset 25-07-2023


en jij mij ook niet

stilte is een bed zonder woorden
terwijl een  mond scherven spreekt
ben ik dood en een wenende God
heeft Zijn naam vergeten

buiten schreeuwen trekvogels
schuiven hun klanken door luchten
al klinken de tonen nog jong en  vers
toch rieken zij naar oer en oud

de verte een oog op mosbegroeide zuilen
die draait op boomstronken tot hun ruggen
maanwit glanzen als placenta uit de aarde

soms schreeuwen kruimels smartelijk
ook al spreek jij niet de taal van de lijdende
was ik nooit het kalf van mijn moeder

stof legt zich op de schors van de aarde
haar schaduw grijnst geel
kent de kunst van het vergeten en weglachen

telkens heb ik het gevoel mijn naam te horen
al kan dat niet zolang ik mij nooit werkelijk ken
en jij mij ook niet
*********************
sunset 25-07-2023


bloeiende beloftes

een liefdeswoord
uit de toekomst kiezen
zeggen, wat moed
met zich meebrengt

over heuvels trekken
de wegen bewandelen
met hemel in je armen
en je blik in twijgen

bloeiend de beloftes
van tijdloze groei
en het ademen
tussen de lijnen
*********************
sunset 25-07-2023


namen doven uit

nu er nog namen zijn
zwaaien woorden door kamers
groeien geuren door poriën

verbinden zich met elkaar
en toornen zich tot wolken
tot het begint te regenen
op het onzegbare

wat voelen is
tastbaar wordt
een naam krijgt
een woord

waarover een grimlach
zich weerspiegelt
tussen het echte
en het bedrieglijke

en namen doven uit
*********************
sunset 26-07-2023


jouw boek van liefde

als je me leest
klinkt muziek in mij
speel je mij
oeroude
vergeten tonen
op vertrouwde manier

beweegt mijn innerlijke
dichter bij ons
wanneer je me omarmt

en dan,
dan schrijf je
heel mijn zijn
in het boek
van jouw liefde
*********************
sunset 26-07-2023mijn adem worstelt nog met rust

en hoe jouw dag dan in mij valt
alle nachten zich ontbladeren
voor jou en hoe je blik dan in mij dringt
en elke weerstand vallen laat

geen huid zo dicht gesponnen
uit tedere woorden die om mij werven
dat weerstand niet bevend
uit handen valt en liefdevolle lust
vol overgave zich in hitte nestelt

jij bent  geen droom in mijn armen
zo dicht lig jij bij afscheid nemen
al fluistert ons een zachte troost
van slaap reeds in de oren
en worstelt adem nog met rust
*********************
sunset 27-07-2023


in mij

in jouw tuin
leef je een stilte
waarin ik me nestel
in mezelf luister
naar zachte tonen
die in sterren leven

vind ik mij steeds weer
in een stil verwonderen
over jouw nabijheid

in mij
*********************
sunset 27-07-2023


bijna zonder het te weten

ik ben moe geworden
in al die jaren waarin
woorden zich verspraken
en ogen zwegen
hun blikken versliepen
maar mijn hart riepen
wijl ik hen ontwijk
wanneer zich in mijn nek
adem uitspreekt over huid
ik misschien met wimpers
het beeld ophef dat mij verbergt
hartslagen terug tel tot aan
de laatste bloeddruppel van
de stroom die binnen alles
regelt wat zich buiten
als lachen zwijgt en ik me
vraag waar het heen gaat
bijna alsof ik mijn passen
op de verkeerde plaats
rusten laat zonder te weten

waarom
*********************
sunset 28-07-2023


ik hou mijn dromen vast


er is geen waarheid waar leugens
naast elke boom worden geplant
het in mijn huis tocht door open ramen
en wind blij is mijn woorden mee te nemen

niets is nog puur en op zoek naar het echte
worden feiten in gaterige manden weggedragen
al leunt er ergens nog een ladder tegen een boom
die ik vergat in te graven om wortel te schieten

ik wil de hemel plukken en bewaren in een glas
waar ik hem kan ruiken, proeven hoe wolken smaken
tot ik terug kom om te luisteren naar de zon en de maan
al weet ik al eeuwig lang dat ik hen niet bereik

maar mijn dromen hou ik vast
en hang hen als sterren achter mijn ogen
*********************
sunset 28-07-2023


voor dat de dood mij noemt


weet de dag dat je hem zoekt
om jou (heel diep) in hem te vinden
en kent de nacht wat ik haar schenk
om jou aan haar (en mij) te binden

waar blijft de blik gericht naar binnen
in tijden die te leven schijnen
ik wil het met hen wagen
met jou en hen vereend

te zoeken naar wat eerder scheidt
van vooruit kijken in hoopvolle dagen
dat wat ons draagt eindigen met klagen
voor dat de dood mij noemt

en nacht ons kent
heeft toch de dag nog weet van mij
vlecht uit zijn licht een vreugdekrans
ons liefdevol te eren
*********************
sunset 29-07-2023


in het ochtend rood

en zo nabij de dag
die geurt naar anemonen
en proeft naar jou

de nacht reikt ver
en beeft in steunen
van de lijven
in kleine dood

en tijden later
moe voldaan
red ik mij
in het ochtendrood

wil altijd in jou blijven
*********************
sunset 30-07-2023


levend in geluk

strandzand en
de zomer gevangen
spring ik over plassen
dansen druppels
door dun glas

levend in geluk
en stil als liefde
die over blijft
*********************
sunset 30-07-2023


tussen de schaduwen

op de zolder
het dossier
van een droeve god
ik steek kaarsen aan
achter de ramen
doven en woorden uit

zwijgen in de dag
waarin de naad
tussen de zinnen
bijna houdt
het tijd is om de aarde
van handen te wassen

tussen de schaduwen
staat mijn spiegelbeeld
dat ik pas gisteren
uit glas gesneden heb
en ik leg mij
op mos en gras
die over gedichten groeien

net als over mijn graf
*********************
sunset 31-07-2023