moeilijker is het niet

[op de dag van het eerste licht
verklaarde het leven zich als onmisbaar]

voorbijgangers, helemaal vol van zichzelf
én dwaas
wandelen naar het geklater van een bron
fris als heerlijke meisjesgeuren
uit duizend en een nacht

de aarde, zegt men
beweegt zich om een enorme grote ster
die alles hier in evenwicht houdt:
voorbijgangers, de bron
én de vrouwen

zo eenvoudig is het allemaal
*********************
sunset 01-07-2018


telkens opnieuw vermoord

zij slepen hun leven
van grens naar grens
zijn zelfs geen nieuws meer
op beeldbuizen thuis

enkel de angst blijft
met of zonder asiel
is er nergens meer
een veilige plaats voor hen

enkele seconden verder
verscheuren hyena’s
doorheen prikkeldraad
dát wat er van hen rest
*********************
sunset 01-07-2018


wie klaagt er over zwaarmoedigheid

[een schrale wind waait door de kamer
uit de richting van de oude wonden
en angst bijt zich vast in de hersens;
als een schipbreukeling in een storm
duizelig struikelend
over blik en omhoogstekende wortels]

jaren liggen opgesloten in glazen opslagruimte
en meisjes dragen gordijnen als bruidskleden
kleine feeën zijn ziek en hoesten onophoudelijk
en vooraleer ik een woord kan zeggen
woekert er een vreemde vertrouwdheid in dit duister

braaf heb ik geboet om alles wat mij in leegte is ontvallen
al ben ik nog steeds verrast over het aantal zwemvesten
en daalt binnenkort de waterspiegel
- wie klaagt er over zwaarmoedigheid
*********************
sunset 02-07-2018


iets hijgt er in mijn nek

geluiden die in het traphuis hangen blijven
vrolijk kindergesnater
en de lievelingswoorden van jongeren
die negen, tien keer hetzelfde zeggen

tot ik aan de bushalte ben
en bijna ingestapt
- is regen echt zo gevaarlijk
zoals de meeste autobestuurders beweren?

snel op mijn bestemming komen
voor dat het echt donker wordt
met steeds dat hijgen in mijn nek
dat op een rare manier pijn doet
*********************
sunset 02-07-2018


stel je eens voor

het beste deel van mij,
verzonken in zoete wijn

wat is jeugd, wie vriend
wie vijand, waar oever
waar kern van dit zijn

en kijk, bewaterde ruimtes
hoe zij groeien
zich vermeerderen
moeizaam ontschepen uit getijden

waar goudregen
de één na de ander naam
uit het zwarte boek streept

onverwachts predikt het verstand
spreekt rustig verder
op zachte toon

maar niet het verwachten,
want elke mens is een naam

vergeefs hopend
niet op één van deze bladzijden te staan;
want stel je voor
dat ik gedachten ontblader
*********************
sunset 03-07-2018onschuld van onze pornografie

hese kreetjes in mijn oren
zandkorrels gevangen in vloed
wolken over groene bodem
een naakte voet in rode gloed

[twee seconden uit ons leven
en diepe slaap na ’t felle beven]

smart geboren uit de lust
bloeiende bomen in de herfst
een vuist die op jouw borsten rust
brekende muren die ik verf

[bevlekt met onze levenssappen
drie eeuwigheden onder ‘t laken]

over puntige stenen stappen
een hand die zich op ’t kussen legt
mijn hunkerend hoofd tussen jouw benen
een raaf die roerloos naar ons kijkt

[vier ogenblikken autofobie
onschuld van onze pornografie]
*********************
sunset 03-07-2018


zo maar wat overpeinzingen

dat ik en jij uit het water komen
water zijn en weer worden
of erover uitgestrooid
als as in een speltbrood

dat ik stof ben, sterrenstof
en van daar kom en weer naar toe ga
verbrand en verspreid door een hete luchtballon
dat ik het stof veeg en het ook zelf ben

als deel van het geheel
luister ik naar het lied van de koekoek
hou er rekening mee
omdat hij weet dat wij allen broeders zijn

in dit oneindige heelal
*********************
sunset 04-07-2018net als wij, vroeger (uit: gisteren)

wat zeg je als je thuis komt
en niets anders meer vindt
dan een stoel, een bed en wat papier

- een schoongeveegd huis
zonder vensters noch een deur
waardoor je kunt in en uit treden -

in welke hoek heeft hij gezeten
met welk water heeft hij zich gewassen
en dronk hij mijn wijn (als ik er niet was)

wat zeg je als je thuis komt
muziek enkel nog in je hoofd weerklinkt
van een melodie uit het verleden

je gaat uiteindelijk zingend verder
zó luid dat berken wankelen
laat je huis over aan anderen
die deuren en vensters plaatsen
en erin wonen

net als wij, vroeger
*********************
sunset 04-07-2018


over vandaag en gisteren, maar ook morgen

‘t was gisteren pas
dat nacht haar licht gekregen heeft
eerst gisteren dat
de zon de dag zijn frisheid nam
en dat de hemel
droge aarde zegende

vandaag nog brandt de zon
haar licht tot diep in avonduren
en warmt zij nog, zelfs in de nacht
vloeit breed de stroom
gespijsd door milde regen

wie weet hoe morgen is de nacht
en of dan nog
dezelfde zon aan hemel wacht
of er dan steeds
nog rijkelijk water stroomt in de rivieren
en of jouw liefde nog altijd naar mij lacht
*********************
sunset 05-07-2018


nu pas leer ik hun taal


in dagen, nachten en in fluisterende stemmen
blijf ik standvastig, ben steeds liefde;
verlaten vrouwen heel ontroerd mijn bedstee
wanneer zij liefde hebben ondervonden
die brandt en smart, soms ook ontiegelijk pijn doet

mij laat ‘t nooit los
en in mij schreeuwt het, krijst;
zwaar dragend als uit brons of marmer
zing ik mij diep in alle vrouwen
als heimelijke minnaar

en leer nu pas hun taal
*********************
sunset 05-07-2018


in de begrenzing van mijn armen


na zoveel jaren opent deze avond
nog een schacht neerwaarts en terug
vloeit er warmte dáár
waar wij soms geen meer vermoeden

bomen bewegen zich traag in een wind
uit tijden die restanten wegdragen
van verweerde haat, verwarring
en flarden van woorden

met opengesperde ogen, blind luisteren
naar het geluid van deuren die dichtslaan
en achter blijven contouren van liefdevolle
intimiteiten in een ontwakende ochtend

met ruggen naar het duister gekeerd
blijft er de wens om alles te begrijpen
al klaart het heel langzaam op
en drijven wolken traag weg

in de begrenzing van mijn armen
omhels ik jou zacht en teder
*********************
sunset 06-07-2018


ik spoed mij naar jouw bron


schakel alles uit: het licht, het leven
zelfs wat jij zo-even zei;
wij willen niet meer spreken

maar slechts blootsvoets over water gaan
en wel zo lang
tot onze zolen bloederig zijn

verstaan doen wij niets
en onderweg wordt de zon valer en valer
al straalt jouw glimmend voorhoofd

helderder dan ooit tevoren
en ook de tepels van jouw borsten
lichten als sterren fel op

tekenen zich af op jouw bruingebrand lijf;
ik spoed mij naar de bron
kom eindelijk tot stilstand en stroom
*********************
sunset 06-07-2018


begin van zomer komt reeds geel

begin van de zomer komt reeds het geel
van kersenboombladeren, daarna augurken en tomaten;
wij willen nog eenmaal slapen, samen
in onze oude caravan

in een leegte zeilen regenwolken tussen glasfaçades
en altijd weer die nieuwe jonge gezichten;
hooi is een zeldzaamheid in deze warme dagen

spreek toch met iedereen
zoals een koekoek die je ’s nachts niet hoort;
nooit weet je waar noch hoe, wanneer
een donder rolt over de daken

cimbalen, harpen, wind in bomen
brengen jou toch ergens verder met de reigers
onderweg over waterstraten
*********************
sunset 07-07-2018


en leef simpel wij


jij slaapt, ademt
het donker omzoomt jouw lijf
en mijn begeerte
die mij altijd nabij is

maar zulke woorden zwijg ik
nu het al laat is en jij afwezig;
zoals mijn poëzie
die jou nimmer vergeet,

adem ik in de duisternis
woorden als stofvonkjes
in het hart van jouw droom
slaap jij en zwijgt
legt woorden op de as van de dag

zou er enkel nacht zijn
schenk ik jou alle liefdeswoorden
overgebleven op het einde van de schemer
het grote beven door tederheid
de zoetste muziek

tegen liefde zijn wij machteloos
dus leg je bij mij
vergeet en vergeef
jezelf en elke andere

en leef simpel wij
*********************
sunset 07-07-2018


en ik jou adem en jij mij

ik rust in vrede aan jouw borsten
waar ik verwijl
- geprezen sappen van dees hete stonden -

beroert jouw kin mijn elleboog
die zich verandert in een porselein
beschildert met wat blauwe orchideeën

en wachtend tot jij alles laat ontwaken
leg ik mijn hoofd zacht op jouw buik
hoor hoe het bloed reeds zingt en ruist

dans onder vingertopjes
en jij kust heel intens en warm
de binnenzijde van mijn hand

die zweeft over door zweet geparelde huid
tot waar de koorts traag zakt
diep in jouw schoot

en ik jou adem en jij mij
*********************
sunset 08-07-2018

overstromingen in Japan (juli 2018)

in tijden van opstuwende gedichten
suizelt in wind
het lichte struikgewas

geketend aan een verlaten bank
een hond
huilend blaffend naar een zilveren maan

de slaap van een vrouw
druppelt door alle lagen
van het mannelijk lijf

de zee zingt
uit een houten mond
van een boot

en door water verwoeste dorpen
rijgen, woord na woord,
vernietiging aan elkaar
*********************
sunset 09-07-2018jouw naam, eindeloos als een psalm

met ontblote borsten
staand aan het vensterraam
kijk je neer op dat wat voorbij snelt
en dit jaargetijde kleurt jouw huid
laat hitte door jouw aderen stromen

zelf ontvlucht ik het drukke van licht en mensen
het eendere van huizen en straten
en alle lege blikken van de haastigen
verberg me achter bomen
en tel mijn vingers

[met mij erbij, kom ik tot elf
daarom tel ik jou erbij
tel elk getal op
en maneschijn
legt zich in mijn nek]

en jij komt mij nabij
nog steeds met ontblote borsten
trek jij elk pad, alle wegen
achter jou aan
vleit je neer op de bodem
en maneschijn kust jouw hals

vogelgezang weerklinkt bij zonsopgang
terwijl jij danst als een teer grassprietje
bewogen door een lichte windvlaag;
en kijk, nog zijn mijn vingers niet uitgespeeld
spel ik onze namen op jouw huid

jouw naam, eindeloos als een psalm
*********************
sunset 09-07-2018

 
dat laat ik nooit meer toe

ik droom over afwezige tijd
zoals een wolk die opstijgt
wanneer de dag overvol is
door een stralende zon

nimmer nog loop ik deze weg
die mij uitnodigt
hem eindeloos te volgen

verankerd aan de deur
die veiligheid biedt
zal ik nooit ophouden
te zijn wie ik ben

en ook al wil ik
mezelf soms ontvluchten
ik zal nooit meer toelaten
dat ik mijn zijn
ooit nog gevangen hou

of mezelf overweldig
*********************
sunset 10-07-2018


onbeheerst uitschreeuwen

herinneren heeft zo veel namen
die ik niet meer onthoud
en de nacht wordt telkenmale
donkerder en geheimzinniger

in dichte wierookgeur
ontbladerde bloemen
uitgeputte pupillen
levende schilderijen

van verschrikkelijke beelden
van onderworpen mensen
en achteloos weggeworpen
lijven in massagraven

mijn onbeheerst uitschreeuwen
van mijn onmacht
dit ooit te vergeten
*********************
sunset 10-07-2018


tot jij er weer bent

steeds weer val je in mijn vergeten
verlies ik mij ook al ontbrand ik door jou
en bekijk ik al jouw betoveringen
toch ligt verwachten altijd in hinderlaag

geknoopte touwen evenals het lot volg ik
in al hun wendingen en zelfs de lucht,
waaiend uit het zuiden tot in onze wouden
die niets vermoedend hun kleuren wisselen

dromen worden vooraf ingekleurd
ook al zoek ik hier en daar en overal
net als een zoektocht naar bosbessen,
doelloos maar wel gedreven

tot jij er weer bent en ik terugkeer
naar de tijd dat kersenbomen bloeien
in lichtroze pracht
om volop dieprode vruchten te dragen
*********************
sunset 11-07-2018


je moet eerst oud worden
om al jouw rimpels te kunnen tellen
- ik hou de spiegel zo in mijn hand
dat de zon zich erin reflecteert

’s ochtends wens ik mij sneeuwwitjes
en de zeven dwergen aan het ontbijt
ook al ontbreekt er een stoel

verhalen vertel ik dagelijks anders
wil de werkelijkheid dragelijk blijven
*********************
sunset 11-07-2018weet jij nog

toen wij in het prille lenteleven
zweefden over het zachte mos
en ik tussen liefd’ en sterven
naakt jou in mijn armen nam

weet je nog, mijn allerliefste
toen de dag voor d’ avond week
en wij wolken konden lezen
ik jouw jou en jij mijn ik

tot het avondrood vervloeide
ons verlangen hartstocht werd
ik jou als mijn bloem herkende
vlinderend naar jouw nectar vloog
*********************
sunset 12-07-2018


 
blij dat ik leef

jij kind met wie ik spelen wil
springend lachen in een huppelende zon
tot de gele bal uit de hemel valt

en droom, ik ben het, slapende
door nacht gehuld in ’t donkere kleed
kom jij tot mij, levend in mijn ademteugen

en luchtbel jij, die gisteren voor mij zweefde
een wonderbaar mooi speeltje jij
uit zeep en water, lucht

steeds maakt mij ’t leven blij
*********************
sunset 12-07-2018nooit meer verdwalen

dat ik blind word
heb ik pas vastgesteld
toen ik jouw adem
niet meer kon zien
noch in jouw herinneringen
mij terugvond

de spiegels
waarlangs jij voorbij gaat
kan ik niet meer lezen
en ook het gefluister
van jouw schaduw
is niet meer te verstaan

ik betrap mij erop dat ik,
telkens weer,
het geheim van jouw zomersproeten
probeer te ontcijferen
de oorsprong van jouw levenslijnen
met mijn vingers wil ontdekken

omcirkel met mijn tong
elk klein donshaartje van jouw lijf
waarop ik een spoor van kussen leg
en weet dat ik in jouw nabijheid
nooit meer verdwaal
*********************
sunset 13-07-2018


daar (uit: gisteren)

daar kraait geen haan meer
naar de smaak van gisteren
en knarsen woorden
tussen onze tanden

liggen enkel nog resten
van ons liefdevol spreken
in vermoeide monden
die niemand meer kussen

daar vertrouw ik al lang niet meer
mijn schreden te plaatsen
vinden zich nergens nog
voetstappen van ons samen
*********************
sunset 13-07-2018


helende stilte

ooit is elk woord een gedachte
die de ziel en hemel rood laat worden;
ik vraag naar de tijd in het avondland
die ik tel in minuten, seconden

hectiek en ook het huidige snelle
verstopt mij mijn oren
al zijn pollenstormen
poëzie op onze tongen

de sirenen horen wij niet
daar aan die kalk-grijze branding
gevangenen in donder en bliksem
van onze stormachtige liefde

nu, in de zomer
trekken bergen zich terug
naar eeuwig witte hoogten
waar winden liederen fluiten

wouden fluisteren zacht
in het ritselen van onze schreden
blijft de beek gewoon in beweging
tot hij zich vermoeid in een zee legt

en elke stilte
- wind oor schelp -
is ons helend
in zijn geruis
*********************
sunset 14-07-2018
 

liefdesdronken en fanatiek

vraag de stad gerust naar stilte
maar verwacht van haar geen antwoord
beter kun je kapellen en kloosters bezoeken
en na het overschrijden van hun dorpels
proeven welke vruchten
zij in zich dragen

mijn en dijn als een gedreven koorts
in de pols onder onze huid
een hongerende onrust
wanneer licht en duisternis
begeerte verkondigen

ogen in ochtendgloren ontwaken
en wij simpel proberen
wildheid te meten, te scheppen;
liefdesdronken en fanatiek
*********************
sunset 14-07-2018


voor Sarah (mijn jongste, 04-07-1988)

jouw blik trekt dromend
langs de hemelwolken
via hier tot aan de kim
jouw morgen tegemoet

want wij zijn nooit
slechts uitloper en loot
in onze tijden
enkel heuvelland
in onze jeugd
vulkanisch stroomgebied
en soms als neerslag, ergens

zijn wij als reizende in nevel
al keer jij mij je rug
vind ik jou weer
met slechts een enkel woord
vloeit onze liefde
eeuwig in beweging

als kind was jij de revolutie
ik de verslagene
zoals jij dikwijls dacht
en daarna ’t fluisteren
ook het zwijgen
te luide emancipatie
voor mijn oren

toch ben en was jij steeds
mijn zon
die eeuwig voor mij lacht
*********************
sunset 14-07-2018


vroege zomerochtend

God ademt uit
en nevel glijdt
over het land
radiaal uitbreidend
zijn grauw zilver

gladde schaduwen
beginnen de rand
rond te vloeien
hun eigen sporen
te verdelgen

schaduw ruilt schaduw
nevel bladert om nevel
het lichte groen
verzinkt in de omgeving

reeds dooit
de laatste laag
toont het gezicht
van zon

gedichten spiegelen het leven
*********************
sunset 15-07-2018
 

heeft ook iets vertrouwd

’s nachts naar jou,
naar mij tasten
zoals naar mijn bril
- zo eentje uit draad
rond en te groot,
een ziekenkasbrilletje
die ik vroeger
gedragen heb

ik grabbel in lakenvouwen
naar bouwpakketten
voor benen, armen,
schouderbladen en billen

misschien dat ik hen
ooit eens anders samenstel
of dat ik de handleiding
ondersteboven houd,

die in het Chinees neem
en ons dan rangschik
naar grootte, kleur
naar vorm of …

ach, weet je
ondanks dat ik oud word
laat ik alles
zoals het is

heeft ook iets vertrouwd
*********************
sunset 16-07-2018


zomer 2018

waar weken geleden
nog sappige groene weiden lagen
waait nu onbarmhartig
een constante zomerbries

koeien zoeken vermoeid
naar mogelijke schaduwplaatsen
en kauwen verveeld
ob verdord gras

ook vandaag belooft de zon
weer eindeloos te schijnen
al smeekt mens en dier
om wat verkwikkend nat
*********************
sunset 16-07-2018


wanneer komt er eindelijk wat regen

misschien ben ik zonder vaderland, hier
waar ik begrijp wat het betekent
om op zijn islamitisch te bidden
te vluchten wanneer marmeren engelen
enkel mild lachen en zwijgen

maar nu is het gelukkig zomer
schenken de halmen op velden
ons schilderdoeken van Monet
wijl ik een zomerkleed in jou dicht,
wit en onbevlekt

je zo wil conserveren tussen regels
uit koolzaad en lavendel als glimlach
terwijl een zonnegod ons groet en verbrandt
met een onbegrepen liefde

wanneer komt er eindelijk wat regen
*********************
sunset 17-07-2018

 
de hemel beslist

zo snel verbloeien
gedachten tot woorden,
woorden tot gevoelens,
gevoelens tot poëzie

een brandgat van bomen
als herdenkingsmonument
voor ontboste wouden

alles is veel minder dan het lijkt
´s ochtends wanneer wij ontwaken
uit te warme nacht

liggen vijvers en meren
aan de rand van uren
dansen de daken met wolkjes

stemmen van vogels
zuigen liefdesliedjes
uit onze oren en wij,

wij blijven reizende
naar sterren die ons zoeken
als hun kinderen

in ons enkel een hemel
die beslist
of het dag is of nacht
*********************
sunset 17-07-2018te zijn wie ik ben

vage memories vreten aan de kusten
en in martelende dagen hitte
zonder enige mazzel op regen
strek ik mij uit
op uitgedroogde duinen
geef mij over aan stranden
die wolken terughalen
en denk er geen moment bij na

mijn woorden als schepen op geslepen vloed
paden die zich door het groen slingeren
veerboten naar de eeuwigheid
en ik vraag niets noch twijfel ik of dwaal
onder krachten als zweepslagen
die elk verval weren
het ontbondene weer verenen

verloren gezichten duiken op
net als het vergeten gisteren
niet te bevatten geschenken
zonder wie ik niet kan zijn wie ik ben
*********************
sunset 18-07-2018

 

wijl ik mezelf verlies

het is de zinderende hitte
die deze dagen traag laat verstrijken
en mij verdrinkt in ‘t lome

de zon heeft mij mijn tijd genomen
en al wat ‘k kon verwachten
meer dan alleen maar ingevuld

een gouden glans omrandt het nietsdoen
terwijl ik leef in hitteflauwte
porren getijden aan mijn deur
samen met hen, ijl ik mezelf voorbij

gevoel verrijkt zich met het wenden
van deze aarde die mij gedoogt
vroege herinneringen
begeleiden mij niet meer

ik kijk naar het verdorde gras
de zee neemt golvend mij nu op
en ‘k hoor het schreeuwend krijsen
van over water scherende meeuwen

nog is het licht scharlakenrood
wijl ik mezelf verlies aan ‘t leven
*********************
sunset 19-07-2018


I.M. Pierre Marechal (14-02-1946 / 19-07-2018)

nog iets wil ik zeggen
waarna ik zwijg
hoogstens nog wat fluister
te luid voor dit verdwijnen
in oren als amforen
kwetsbaar en mooi

toch kan ik woorden duiden
die uit de hemel waaien
elke letter een toon
als weefsel, geschenk
ongebonden en vrij
de taal van die zwerver
die naar mij roept

nog hoor ik zijn stem
en het kinderlijke
in moederlijke nacht
het ontbreken van bedden
dat ik nu naam geef:
vlieg albatros, vlieg
en zing tegen stenen en zand
wijl reeds knoken in ons rammelen
wij met roemers en goden dansen
met nooit genoeg poëzie
*********************
sunset 23-07-2018
zonder enige reden

ik ben sporten van ladders
gemorste wijn op daken
de wedergeboren feniks;
zonder enige reden
voor al wat mij drijft

gevoelens en talen, verwoord
in eeuwige lopende zanduren
blijf ik altijd een reizende
door de sterren gezocht
*********************
sunset 24-07-2018

 

mensen heb ik niet gezien

steeds maar de sporen volgend
tot ik de uitgang niet meer vind
vecht maanlicht tegen mijn vergeten
- mijn adem stokt en het duister

ruikt naar mens wijl al mijn schreden,
wortel zwaar, het woud verraden
wind angstig spreekt met vreemde tongen;
hij deelt het lover op

ver van het bos bespeuren vogels
andere goden en nevel zweeft
over open plaatsen; iets gromt
al heb ik mensen niet gezien
*********************
sunset 24-07-2018namen in het zand

wat, wanneer ik terugkeer
naar het uitzicht van het venster van mijn jeugd
zonder enig herinneren
wijl ik samenvloei met het water
van alleen maar vreemde zeeën
die ik hoop en liefde doop

wanneer het zout tussen mijn ogen
dromen conserveert
ik opnieuw ontsta
ligt er in de tijd
altijd een verlangen te eindigen en opnieuw te beginnen
zelfs in de herfst van mijn jaren

eens lopen wij samen terug
naar stromen die ons verbinden
telkens weer opnieuw laten ontstaan
stenen fluisteren onze namen in het zand
tot het water hen opneemt
alles wegzwemt

en al scheiden ons oevers
toch ben ik eeuwig jouw echo
*********************
sunset 25-07-2018


steeds is het leeg (groeipijn)

dagelijks duik ik in het water
filter de zee door mijn vingers
en hoop zo mezelf te vinden

dus zoek ik overal naar mezelf
omdat ik zeker wil zijn
uiteindelijk compleet te worden

de zeebodem trekt aan mij
verblindt mij met miljoenen schelpen
die allemaal op elkaar lijken

hoe vaak ga ik, kordaat
naar eentje toe, denkende:
dat ben ik!

alleen, wanneer het zich opent
is het nog altijd leeg
   
*********************
sunset 25-07-2018


een simpel liefdeslied

[liefde is wanneer je lieft
wolken verschuift
en alles, werkelijk alles
de andere geeft]

liefde is een regenboog
die zich over ons spant
wanneer wij walsen
samen door de tijd
het grote lot getrokken,
in loges zitten
van een hemel in eeuwigheid

[liefde is wanneer je lieft
je overgeeft aan wolken
in nachten samen ligt
om vurig te verbranden]

jij bent mijn hemel, zon en maan
elk ogenschouw door jou
is steeds voor mij het wonder
- toen ik je zocht
werd ik door jou gevonden -
waarin zich hemel neigt
en alles stil wordt, zwijgt

[liefde is wanneer je lieft
steeds in een hemel leeft
op amors wolken
de andere werkelijk alles geeft]
*********************
sunset 26-07-2018


een beetje dit en een beetje dat (gisteren, vandaag, morgen,)

Ideeën leven door het denken
formeren zich, spuiten als geisers
schuim dat sterft op enkele stenen
doven dan uit
’t verhaal is eindelijk geschreven

vandaag was gisteren en
het gedachte morgen
waar beelden mij omranden
nodig als een grens
waarin zij zich ontwikkelen
in tijdverhalen van ‘t moment

morgen zullen zij lelijk zijnen ongeschreven
al blijft er steeds een zweem van fictie
in dieptes van de iintuïtie
en is het bijna om te huilen;
gedachte ideeën horen toe aan overmorgen
tenzij de inspiratie ’t hart doet breken
*********************
sunset 26-07-2018
afscheid nemen

tranen ontglippen ogen
verdrinken in smart van een pijn
magisch wordt schemer geboren

in tijd die jou laat herleven
en wij, voor eeuwig verbonden
leggen woorden zacht op de lippen
ik kus een gedicht in jouw mond

tederheid ligt in dit spreken
verlies en droefheid voorbij
muziek vult de leegte van ‘t missen

en ‘k blik zonder vrees naar de ochtend
door liefde heel veilig omarmd
helend en troostend bij ’t wandelen
neem jij mij vertrouwd bij de hand
*********************
sunset 27-07-2018bij een crematie

zwak
is het hart
als tranen vloeien
onzichtbaar stof
in d’ ogen
laten sporen na

parels licht
rijker dan beloofd
in tijden die
geen enkele betekenis
meer hebben
en jij
zo ver, zo ver
dat ‘t mij
de spraak verslaat

mijn hoofd
beweegt
dit hart
dat doffer klopt
en nergens is
nog rede zichtbaar
*********************
sunset 27-07-2018


land van stilte

zou ik ‘t niet beter weten
vermoedde ik een hart
in elke borst
daarin slechts poëzie
die gaat of blijft
[zijn of niet zijn,
een raadsel voor ons allen]

toch zal ik nimmer
versleuteld schrijven
zelfs als ’t gedicht
geen beelden kent
alleen wat tonen
woorden, lange zinnen
over enkel maar de liefde

ik weet niet beter
dan dat ‘t geen kunst is
opstandig met geweld
stilzwijgen te verbreken
in ’t land van stilte
wel om alleen en eenzaam
hier te zijn
*********************
sunset 28-07-2018


wolkeloos geluk

kom, zeg iets liefs
één enkele zin
die ´t leed van deze wereld
vergeten laat
de nacht ver van ons blaast
met elke zoen, elke gedachte

jouw melodie
brengt licht in mijn bestaan
dus wees niet bang
ik zal niet slapen
omdat gesloten ogen
mij simpel gek zouden maken

ik schrijf
bij kaarslicht en tot diep in d´ ochtend
gedichten over liefde
laat zien wat waar is, werkelijkheid
vertel over die stonden
aan oevers van een rimpelloze zee
waar wij heel simpel
wolkeloos gelukkig zijn
*********************
sunset 28-07-2018


al nevelen soms in vroege luchten
tig droevige herinneringen

ligt in de geur van zomerochtend
toch nog ‘t geluk uit vroegste jeugd
*********************
sunset 29-07-2018verschroeid door hitte

in vensters verdampt traag
verhitte lucht en buiten sterft
langzaam de zon; wij waken
en wachten verkoeling
nergens hoor je een wind
zelfs sterren zwijgen verstard

het aflezen begint boven twintig
nu het gras niet meer groen is
en mijn hand loom reikt naar jou
- elke beweging is eentje te veel

en het zoutige zweet parelt huid
wijl jouw borst op en neer ademt
lig ik roerloos in de nacht
vel plakt aan mij als een hemd
en alles lijkt stilstaand te slapen
door de hitte geveld
*********************
sunset 29-07-2018
 

klagend vliegen meeuwen

ik vermoed uren
waarin opkomende zon
jonge maagden kust
ofschoon zij reeds lang
vrouwen genoemd worden

wijl de rusteloze zee
na voldane liefdesnacht
aan mijn voeten ligt
rusten mijn ogen teder
op de volle welvingen
van jouw naakte lijf

- meeuwen vliegen klagend
over lege vanggronden
*********************
sunset 30-07-2018
 

wij, constant befluisterd

tussen deemstering en nachten
bouwen wij voor harten volières
tenen en veren gespreid -
wanneer torenvalken komen
wennen wij eerst langzaam
aan deze bijna onzichtbare
zekerheid met als naam vertrouwen

misschien tot in tropennachten:
onze handen in elkaar als palmbladeren
beide polsen nagenoeg onscheidbaar
alsof wij één armband dragen -
wij, constant befluisterd
door onmetelijke liefde
*********************
sunset 30-07-2018
liefde kan niet anders

wij ontmoeten ons
in velden, op wegen
ruiken, proeven ons

leven is
respectvol geven en nemen
ook al durven velen dat niet

ik werp eenvoudig
een simpel net van woorden
laat eenieder de ruimte

omdat liefde niet anders kan
*********************
sunset 31-07-2018zomer(vrede)

vele oorlogen heb ik geteld
in al die eeuwen dat ik sliep
want dat verraden granaat-
appelpitten die jouw vingers
bloedrood hebben geverfd
de kommen overvol gevuld

ik sterf de dood
van jouw afwezigheid
elk moment weer
dat jij er niet bent
en telkens heb ik
dode karkassen omarmd
die op regenachtige dagen
plots opdoken

maar nu is het zomer
en loeiheet de dagen
- voor het strijden te warm
*********************
sunset 31-07-2018