vannacht

vannacht
heb ik mijn hartslag
in jouw adem gelegd
mijn fluisteren en schreeuwen
op jouw borst

heb mijn huid
de jouwe toevertrouwd
aangeraakt, gevoeld
eerst jou, dan mij

en op het einde
ons beiden
liefdevol verleid
*********************
sunset 01-03-2023


en als ik dan

heen en weer geroepen
tussen plicht en gevoel
verscheurd, verdreven,
opgejaagd, dag voor dag
doorheen alle uren

en al verstrijken
in het ritme van minuten
taai de seconden
toch loopt de tijd weg
in en naar het nergens
zoals sommige gedachten
en misschien zelf ikzelf

en ik loop en blijf lopen
ook al kom ik nergens aan
en als ik dan, ‘s avonds laat
en buiten adem
geloof in het niets te vallen

valt mijn dag in jouw ogen
en ik, liefdevol in je armen
*********************
sunset 02-03-2023


dagelijkse date

aan de einder
ontmoeten nacht en ochtend
elkaar in een date
met een tedere kus
zoals zij het altijd doen

de zon gaat op
om te vertellen over deze liefde
die zich telkens weer zoekt
zich altijd weer vindt
om zich dan toch weer te verliezen

‘s avonds raken zij elkaar weer
voor dat de nacht haar verlangen
in de stilte verstopt

ons bedekt met haar duister
*********************
sunset 03-03-2023


de avond zingt

mijn glimlach blijft
in moeheid
van het woud
dat ik zo lief

wild weidegras
legt zich bij mij
streelt zacht
mijn karig haar

adem gevangen
door een slaap
volgen mijn ogen
rustende stilte

de avond zingt
de nacht nabij
maan blaast
de wolken weg

zijn blik kleurt
het koude bleke
van je gelaat
schildert het goud
*********************
sunset 04-03-2023


grijs in grijs

de wind blaast koude, laat de twijgen beven
trekt aan broeken, sjaal en dikke jassen
bedekt met zout de lippen en de huid
in wil in vlagen zelfs mijn lijf nog pakken

de hemel voegt zich, grijs in grijs,
in windgezang die vormen laten dansen
alleen de zon staat als verstard
en lijkt als schijf in wolken ingevroren

het strand ligt leeg in eenzaamheid
en meeuwen schreeuwen schril hun leven
het schijnt alsof met vleugels, lam
zij aan onzichtbare draden zweven

toch adem ik de frisse lentegeur van jou
kan mijn verlangen naar jou niet verstoppen
jouw blik verraad mij lachend eendere zin
het trekt ons naar de dons van onze bedden
*********************
sunset 05-03-2023


ontwakende bloemen

de vluchtende nacht
verdrinkt in schijnsel
van het ochtendlicht

canon uit vogelkeeltjes
bibberend ademend
een eerste zucht warmte

ontwakende bloemen
openen hun blaadjes
de nieuwe morgen
*********************
sunset 05-03-2023


zomaar wat gedachten over ons

wanneer wind over het land blaast
zon haar stralen schenkt
lucht heel wonderbaarlijk geurt
dan ben jij bij mij

waar regen over het land valt
en grijze wolken trekken
een regenboog de einder siert
voel ik ons leven

en zie ik in het duister sterren
ergens aan een horizon
ondanks dat zij al lang niet meer bestaan
dan denk ik ons

want waar een wind samen met wolken
over de wereld gaat
zijn sterren altijd heel nabij
als wij ons lieven
*********************
sunset 06-03-2023


enkel slechts liefde

nog steeds verhalen wonden
over droefheid en eeuwigheid
over pijnvolle smarten en bloed

zij vertellen over geschonden velden
en taai vloeiende zeeën, schreeuwen
vandaag, morgen en altijd

vergeten is het land dat geniet
van het hemelblauw
zich nu vastklampt aan zuchtende stenen

gisteren hoorde ik de aarde nog schreeuwen
maar telkens als ik naast jouw wakker word
voel ik enkel slechts liefde
*********************
sunset 07-02-2023


in een heldere hemel

als ik onder bomen slaap
hun lover altijd opnieuw pluk
om het op de aarde te leggen
omdat ik niets anders kan doen

waar ik stenen vind
hen rondom bekijk
en hen streel
omdat ik niet anders kan

en waar ik sterren vind
in een oneindige universum
en mij bovenal verwonder
omdat het niet anders kan

tot ik uiteindelijk verdwijn
er ergens bomen groeien
stenen liggen
en sterren stralen

in een heldere hemel
*********************
sunset 08-03-2023


kleurendiepte

laat mij verdwijnen
in het avondrood
mij met hem versmelten

in zijn kleurendiepte
wil ik, met hart en ziel,
verzinken

wanneer wij ons daar
dan ontmoeten
is daar een bloedrode
pulserende hemel
die ons warm omhult

veraf van alle
twijfels en angsten
*********************
sunset 09-03-2023


wat blijft is hoop

(een venster, half open,
het regent piano-tonen]

‘k voel elke druppel
voel elke klank
open mijn ogen
ook al mijn poriën
wieg mij in ’t ritme
en ook in de wind

nog voel ik ketens
mijn ziel gebonden
doornen graven
zich diep in mij in
- hoe machtig de tonen
des levensmelodie

ik sta hier aan ’t venster
half open; bevroren
regen van maart
valt droef op de huid
- weer gaat een dag
in het grijze traag onder

wat blijft is hoop,
nimmer verloren
*********************
sunset 10-03-2023


na een winterse nacht

pastelkleurig jouw wezen
zo mooi en teer
spint warm zijn netten
om mijn hart, mijn ziel

het schemeren van dauw
na donkere koude nachten
- als draden geschroefd -

schenkt mij een schitteren
en wiegt mij het grauw
van een wereld, zo zwaar

en heelt mij in jouw kleuren
*********************
sunset 11-03-2023


net als mijn poëzie

jouw huid draagt reeds lentegeur
ook al dragen dagen nog grijze kleren
gaan zwijgend langs mij heen
alleen kinderen rapen kastanjes
en tussen huizenkloven spelen mussen

geduld kent blauwe randen
zeven mijlen ver vallen mijn woorden
stukgeslagen door de wind

jij bent één met het landschap
staat stevig als een rots
en wanneer jij praat
wortel jij je in mijn hart

net als mijn poëzie
*********************
sunset 13-03-2023


hand in hand

tegen schouders
jouw borst
mijn hoofd
met mijn adem
warm
op mijn huid

op die van jou
adem ik
diep in
voel je
geborgen
herboren
in mij

wij,
hand in hand
tot het einde
van het veld
daar,
waar de weide
groent
*********************
sunset 13-03-2023


latente droefheid

mijn eerstgeboren verdwaalde
al vroeg in mijn dromen
daar waar vergeet-mij-nietjes bloeien
bij het prikkeldaad voor de weiden

bij het plukken verwondde hij zijn vinger
- achter de weiden is alles onbegrensd
groeien paardenbloemen uit monden
van wildvreemde mensen

ik plaatste een springplank
voor de poort van de nacht
liet mijn wensen springen
- soms struikelen zij

 over één enkel woord
*********************
sunset 14-03-2023


pluk de dag

zie hoe hemel en water zich raken
de zon opgaat en eeuwigheid eindigt

de zee neemt dromen der nacht met zich mee
een zonnestraal verlicht mijn gemoed
meeuwen omzwermen het oord
ijverige drukte waarheen ik ook kijk

hé, benut jouw tijd, fluistert de morgen
en windstil bijna, toont zich de dag
helder mijn zicht, zonder nevel noch zorgen
*********************
sunset 14-03-2023


lichte lavendelgeur

zwaar drukt de lucht op mijn borst
met over mij een lichte geur lavendel
die traag aan mij voorbij zweeft
geloof aan heerlijkheid mij neemt

waar kaarsenlicht zwak schijnt
in stilte van donkere, angstige nachten
bewaakt door engelen gehuld in nevelsluiers
klinkt zacht een lied van vrede en smart

de sterrenloze hemel dekt de ellende toe
al lichten kinderogen helderder op dan maan
schrijft ergens een oude man zijn verzen
in het schijnsel van brandende kaarsen

ruik ik heel vaag lavendelgeur
*********************
sunset 15-03-2023


straatmadeliefjes

op façades van appartements-
gebouwen neonlicht van
letters in schreeuwend rood

liefdeseden spiegelen zich
in waterplassen op parkings
rimpelen tot stervende golven
in een staccato van hoge hakken

zelfs op de lak van de auto’s
pulseren druppels als harten
in een gekocht ritme van nacht
onder een glansloze hemel
*********************
sunset 15-03-2023


onvermijdelijk

schuine momenten
verdelen het landschap
opgelost in loensende
blik naar zoete huid
heimelijk bewaard

lust uit het keldergat
als ongezien kreunen
en ongekende kreetjes
geborgen in geurende
beloftes van een kleine dood

op niveau van het voetpad
een vleugje onderwereld
op een oude matras: wij
innig diep verstrengeld
in een verterende hitte

en mijn eigen gewicht
hangend aan een vensterkruis,
onvermijdelijk, zelfs in je jeugd
een verslappende genot
*********************
sunset 16-03-2023


hoop in late winterdag

het liefdeslied van de merel
van de lente van verleden jaar
strooi ik als bewaarde rest
over vorst en verse sneeuw

en op mijn dakterras
toont de bottende blauwe regen
dat we toch al mogen
in deze late winterdagen
hoop leven te schenken
*********************
sunset 16-03-2023


dauwdruppels

vannacht betrapten wij ons
tijdens het samen dromen
en plots hingen diamanten
dauwdruppels aan twijgen
van struiken en bomen

nog niet ontbotte knoppen
versierden de grijze maart
*********************
sunset 17-03-2023


nachtelijke maan

voorzichtig kust de maan
de toppen van nog kale bomen
gehuld in ochtendlijke nevel

zij spreekt van eeuwigheid
van het bijna voorbije
van koude winteravonden
en ongrijpbaar verlangen

van vriezend zoeken
naar vervulling
van reeds voelbare lente

kijkt, alsof zij het niet weet
het haar niet aangaat
- haar licht schijnt altijd mild
en in de kou vol warmte
*********************
sunset 17-03-2023lente in ons lied

veelkleurige ochtendlucht
in je gezang
de verte en hemel
In je schaduw

op ons dakterras
fladderstrepen
van twijgen in de wind
en onze stappen

gehuld in wolken
kunstmatig groen
de straat
neemt ons mee

deuren gaan niet dicht
en vanuit het bos
klinkt de lente
in ons lied
*********************
sunset 18-03-2023


wel tevree

ik wil de merel nog een keertje horen
regen die zacht murmelt in de zomer
meiklokjes om me te betoveren
wind die de wolken voor me waait

en mocht geen van dees wonderen mij bekoren
zelfs niet een zwanenzang op spiegelgladde zee
laat dan een briesje witte duiven vouwen
mij leven laten in een wel tevree
*********************
sunset 19-03-2023


jaren zonder licht

[de schaduw van een man
ligt als vervormd beeld
gevouwen in eeuwig durende tijd

uitdovend tussen sterren
breken woorden, drijven een wig
tussen tong en keel]

gisteren probeerde ik
de wereld te begrijpen
vandaag mezelf
op zoek naar de juiste weg

afleren wil ik
wie ik ben geworden
wat men mij leerde te zijn

vanuit ogen adem ik nevels
waarachter schemering ontwaakt
net als nieuw geschapen zonnen
na jaren zonder enig licht
*********************
sunset 20-03-2023


Stiemerbeek

herinnering aan nat groene randen
baant zich een weg
door bos en struikgewas
tot aan de watermolen

ik zoek de bast met de wonde
van een inschrift uit zomerdagen
eens traag in mijn in gesijpeld

blootsvoets door modderige zand
water in mijn ogen en zakken vol beelden
draag ik vragen op mijn voorhoofd

als kerf tussen toen en vandaag
plaats jij jouw antwoord in mijn hart
en onbaatzuchtige liefde in mijn leven
*********************
sunset 21-03-2022


terug naar het gedicht


het huis wacht
met wijd openen ramen
mussen die de hemel delen
katten die door het struikgewas sluipen
en over de stenen tot aan de kerk
waar graven zich verdringen
zoals onvervulde beloftes

stuk voor stuk een vaarwel
elk een verzoek
niet van ons af te nemen
waarvan wij houden
- woorden gesproken in een wind
die door het huis zweeft
fluisterend in elke kamer

tot onder het dak fluisterend
in het oor van de dichter
die kijkt naar de verte
het uitzicht doorzoekt
terug naar de geschiedenis
die langzaam in hem groeit
en waarvan hij vrienden verwelkomt

mussen delen de hemel
katten sluipen door struikgewas
en over stenen tot aan de kerk
terug naar het gedicht
zoeken toevlucht in de stilte
van poëtische woorden
*********************
sunset 21-03-2023


zon en lenteblauw

wij ademen grijze wolken
zwijgen de hele lange winter
ochtenden tegemoet
zolang rijm huid bedekt

de eerste warmte trekt aan het verlangen
terwijl jij nog spreekt over sneeuw
verbrand ik reeds mijn ogen
aan zon en stralend lenteblauw
*********************
sunset 22-03-2023


het omslagpunt voorbij

de wind fluistert je naam
strooit hem uit over velden en bossen
in mijn missende woorden

stenen ademen lente
tot voorbij het omslagpunt
waar koude verdreven is

wij tellen slechts warme dagen
*********************
sunset 22-03-2023


vanaf lente tot eerste sneeuw

ik voel me niet meer
geworteld in water

met mijn handen
graaf ik naar de aders
naar de hars van je bast

doe je oude cicadehuid af
en wordt ochtenddauw,
mijn adem

vanaf de lente
tot de eerste sneeuw
*********************
sunset 23-03-2023


mijn hart en verlangen

voor de ochtend aanbreekt
wil ik slaperig wegzinken
in je schors
als dauw na een vorst

ik ben jouw onweer
jouw duidelijk fluisteren
in boomtoppen
leef in de regen
en breng jou bloesems

onder jouw bast
slaan mijn hart en verlangen
*********************
sunset 23-03-2023


op zoute dagen

op zoute dagen
breekt de zee
op mijn raam
smaken nachten
naar wier en zout

door mijn mond
stroomt de deining
van getijden
als ogen
vormt een rif
voor koralen
van botten en adem
zwart als de diepte
van de zee

met kalk in handen
zand tussen de aderen
en fjorden in het hart
drijf ik doorheen de seizoen
mijn blik gericht op de horizon

op zoute dagen
heb ik meer dorst
*********************
sunset 24-03-2023


zij leven nog steeds

in regenuren pluk ik
herinneringen
uit een zee van kleuren
- tussen lelies en tulpen
ligt de tijd begraven
wortelt in het verleden
schildert bloemen
tussen mijn zinnen

zij spreken een milde taal
bijna een fluistering
en vallen als bloesems
uit je haren
zoals stilte en schoonheid
schemerend onder
het water ligt

zij leven nog steeds
in mijn gedichten
*********************
sunset 24-03-2023


tijd heeft geen enkele betekenis

terug naar broedplaatsen van reigers
naar het begin in het oeverriet
waar wij ons vergeten en terugvinden
in strelende aanrakingen

tijd geen enkele betekenis heeft
wij ons het zoetwater herinneren
wijl wij voedsel zoekend huiswaarts keren
dennenappels rapend van de bodem
nesten in boomkronen bouwend
en jaren achterna jagen
*********************
sunset 25-03-2023wolken en regen
jij verkoopt mij de lente
in licht van de maan
*********************
sunset 25-03-2023


scharlakenrood

een felle wind
vult de straten
blaast pleinen
nieuw leven in

nachten stralen
scharlakenrood
in vroege lente
*********************
sunset 26-03-2023


mijn zonnevlecht

mijn zonnevlecht
heeft mij verlaten
hij vertrok bij valavond
als een beschaamde gast

windhonden vervolgden hem
door de sneeuw van maart
maar verloren hem aan de kust
want hij stopte niet

nu drijft hij op golven
ook al ligt zijn gloed
dagenlang over daken
van de ontwaakte stad
*********************
sunset 27-03-2023


een verre weg

wat trekt aan het gewaad van deze wereld
heel schuchter, als een roep van ver
als licht dat door een deurkier valt
edoch des ‘s nachts als schitterende ster
mijn ogen een getuigenis geeft
van wat nog veel verborgen is
in ‘t licht net als in schaduw

ligt waarheid in een schemerende ochtend
blik ik de wereld moedig in ’t gezicht
hoor liefelijke tussentonen klinken
en trekken aan ‘t gewaad van deze wereld
die mij omgeeft en veilig mij bedekt
- het is een verre weg van held
tot mens die voor ‘t gevoel ook leeft
*********************
sunset 27-03-2023


geniet je leven

drink je glas, drink het
tot zomerse wolken zich weerspiegelen
en water vloeit; een stromen

gaat door al je jaren heen:
groen het meer, groene ziel
dus vrees niet meer

zomerwolken worden weerspiegeld
op een rivier, een  meer in groen licht;
drink uit je glas, drink het tot de bodem leeg
*********************
sunset 28-03-2023


ik droom nog steeds

ik voel de lentezon in deze ochtend
zij werpt grillige schaduwen in de kamer
stofkorreltjes glinsteren in de lucht
en met nog half slaapdronken ogen
strompel ik naar de keuken
zet alles klaar voor het ontbijt
- enkel wat condensstrepen in de hemel

die eindeloos voelt
en ik hoor stil praten, lachen
sproeiers die het laten regenen op vers gras
en kijk in het helder blauw
het fluistert van later
en van eerbiedige dankbaarheid

ik droom nog steeds van nu en gisteren
denk aan zwembaddagen en lauwwarm water
ons in shorts en met weinig anders aan
een rosa luchtmatras tussen jouw lijf en de aarde
- ik zou niet anders willen leven
*********************
sunset 28-03-2023


liefdevol warm

laat me wandelen
door het avondrood
mij met hem versmelten

in zijn kleurendiepte
wil ik mijn hart
en mijn ziel jou schenken

wanneer ik je ontmoet
is daar die bloedrode hemel
die ons pulserend omhult

en liefdevol warm omarmt
*********************
sunset 29-03-2023


onmogelijk om te (over)leven

jaren kijken door ramen
in ruimtes van vroege kinderjaren
waarvan de gordijnen,
geweefd uit herinneringen,
dichtgetrokken zijn

tijd en ervaringen
gezoomd met muziek
vreugde en pijn
en bedrukt met mensen
- wel zijn er nog enkele spleten

in een onzichtbare muur
ontbreken stenen
en de gordijnen
zijn gemaakt van banen

door openingen schijnt
een zon van luchthartigheid
- zonder dat
zou het onmogelijk geweest zijn
om te (over)leven
*********************
sunset 29-03-2023