vannacht

vannacht
heb ik mijn hartslag
in jouw adem gelegd
mijn fluisteren en schreeuwen
op jouw borst

heb mijn huid
de jouwe toevertrouwd
aangeraakt, gevoeld
eerst jou, dan mij

en op het einde
ons beiden
liefdevol verleid
*********************
sunset 01-03-2023


en als ik dan

heen en weer geroepen
tussen plicht en gevoel
verscheurd, verdreven,
opgejaagd, dag voor dag
doorheen alle uren

en al verstrijken
in het ritme van minuten
taai de seconden
toch loopt de tijd weg
in en naar het nergens
zoals sommige gedachten
en misschien zelf ikzelf

en ik loop en blijf lopen
ook al kom ik nergens aan
en als ik dan, ‘s avonds laat
en buiten adem
geloof in het niets te vallen

valt mijn dag in jouw ogen
en ik, liefdevol in je armen
*********************
sunset 02-03-2023


dagelijkse date

aan de einder
ontmoeten nacht en ochtend
elkaar in een date
met een tedere kus
zoals zij het altijd doen

de zon gaat op
om te vertellen over deze liefde
die zich telkens weer zoekt
zich altijd weer vindt
om zich dan toch weer te verliezen

‘s avonds raken zij elkaar weer
voor dat de nacht haar verlangen
in de stilte verstopt

ons bedekt met haar duister
*********************
sunset 03-03-2023


de avond zingt

mijn glimlach blijft
in moeheid
van het woud
dat ik zo lief

wild weidegras
legt zich bij mij
streelt zacht
mijn karig haar

adem gevangen
door een slaap
volgen mijn ogen
rustende stilte

de avond zingt
de nacht nabij
maan blaast
de wolken weg

zijn blik kleurt
het koude bleke
van je gelaat
schildert het goud
*********************
sunset 04-03-2023


grijs in grijs

de wind blaast koude, laat de twijgen beven
trekt aan broeken, sjaal en dikke jassen
bedekt met zout de lippen en de huid
in wil in vlagen zelfs mijn lijf nog pakken

de hemel voegt zich, grijs in grijs,
in windgezang die vormen laten dansen
alleen de zon staat als verstard
en lijkt als schijf in wolken ingevroren

het strand ligt leeg in eenzaamheid
en meeuwen schreeuwen schril hun leven
het schijnt alsof met vleugels, lam
zij aan onzichtbare draden zweven

toch adem ik de frisse lentegeur van jou
kan mijn verlangen naar jou niet verstoppen
jouw blik verraad mij lachend eendere zin
het trekt ons naar de dons van onze bedden
*********************
sunset 05-03-2023


ontwakende bloemen

de vluchtende nacht
verdrinkt in schijnsel
van het ochtendlicht

canon uit vogelkeeltjes
bibberend ademend
een eerste zucht warmte

ontwakende bloemen
openen hun blaadjes
de nieuwe morgen
*********************
sunset 05-03-2023


zomaar wat gedachten over ons

wanneer wind over het land blaast
zon haar stralen schenkt
lucht heel wonderbaarlijk geurt
dan ben jij bij mij

waar regen over het land valt
en grijze wolken trekken
een regenboog de einder siert
voel ik ons leven

en zie ik in het duister sterren
ergens aan een horizon
ondanks dat zij al lang niet meer bestaan
dan denk ik ons

want waar een wind samen met wolken
over de wereld gaat
zijn sterren altijd heel nabij
als wij ons lieven
*********************
sunset 06-03-2023


enkel slechts liefde

nog steeds verhalen wonden
over droefheid en eeuwigheid
over pijnvolle smarten en bloed

zij vertellen over geschonden velden
en taai vloeiende zeeën, schreeuwen
vandaag, morgen en altijd

vergeten is het land dat geniet
van het hemelblauw
zich nu vastklampt aan zuchtende stenen

gisteren hoorde ik de aarde nog schreeuwen
maar telkens als ik naast jouw wakker word
voel ik enkel slechts liefde
*********************
sunset 07-02-2023


in een heldere hemel

als ik onder bomen slaap
hun lover altijd opnieuw pluk
om het op de aarde te leggen
omdat ik niets anders kan doen

waar ik stenen vind
hen rondom bekijk
en hen streel
omdat ik niet anders kan

en waar ik sterren vind
in een oneindige universum
en mij bovenal verwonder
omdat het niet anders kan

tot ik uiteindelijk verdwijn
er ergens bomen groeien
stenen liggen
en sterren stralen

in een heldere hemel
*********************
sunset 08-03-2023


kleurendiepte

laat mij verdwijnen
in het avondrood
mij met hem versmelten

in zijn kleurendiepte
wil ik, met hart en ziel,
verzinken

wanneer wij ons daar
dan ontmoeten
is daar een bloedrode
pulserende hemel
die ons warm omhult

veraf van alle
twijfels en angsten
*********************
sunset 09-03-2023


wat blijft is hoop

(een venster, half open,
het regent piano-tonen]

‘k voel elke druppel
voel elke klank
open mijn ogen
ook al mijn poriën
wieg mij in ’t ritme
en ook in de wind

nog voel ik ketens
mijn ziel gebonden
doornen graven
zich diep in mij in
- hoe machtig de tonen
des levensmelodie

ik sta hier aan ’t venster
half open; bevroren
regen van maart
valt droef op de huid
- weer gaat een dag
in het grijze traag onder

wat blijft is hoop,
nimmer verloren
*********************
sunset 10-03-2023


na een winterse nacht

pastelkleurig jouw wezen
zo mooi en teer
spint warm zijn netten
om mijn hart, mijn ziel

het schemeren van dauw
na donkere koude nachten
- als draden geschroefd -

schenkt mij een schitteren
en wiegt mij het grauw
van een wereld, zo zwaar

en heelt mij in jouw kleuren
*********************
sunset 11-03-2023


net als mijn poëzie

jouw huid draagt reeds lentegeur
ook al dragen dagen nog grijze kleren
gaan zwijgend langs mij heen
alleen kinderen rapen kastanjes
en tussen huizenkloven spelen mussen

geduld kent blauwe randen
zeven mijlen ver vallen mijn woorden
stukgeslagen door de wind

jij bent één met het landschap
staat stevig als een rots
en wanneer jij praat
wortel jij je in mijn hart

net als mijn poëzie
*********************
sunset 13-03-2023


hand in hand

tegen schouders
jouw borst
mijn hoofd
met mijn adem
warm
op mijn huid

op die van jou
adem ik
diep in
voel je
geborgen
herboren
in mij

wij,
hand in hand
tot het einde
van het veld
daar,
waar de weide
groent
*********************
sunset 13-03-2023


latente droefheid

mijn eerstgeboren verdwaalde
al vroeg in mijn dromen
daar waar vergeet-mij-nietjes bloeien
bij het prikkeldaad voor de weiden

bij het plukken verwondde hij zijn vinger
- achter de weiden is alles onbegrensd
groeien paardenbloemen uit monden
van wildvreemde mensen

ik plaatste een springplank
voor de poort van de nacht
liet mijn wensen springen
- soms struikelen zij

 over één enkel woord
*********************
sunset 14-03-2023


pluk de dag

zie hoe hemel en water zich raken
de zon opgaat en eeuwigheid eindigt

de zee neemt dromen der nacht met zich mee
een zonnestraal verlicht mijn gemoed
meeuwen omzwermen het oord
ijverige drukte waarheen ik ook kijk

hé, benut jouw tijd, fluistert de morgen
en windstil bijna, toont zich de dag
helder mijn zicht, zonder nevel noch zorgen
*********************
sunset 14-03-2023


lichte lavendelgeur

zwaar drukt de lucht op mijn borst
met over mij een lichte geur lavendel
die traag aan mij voorbij zweeft
geloof aan heerlijkheid mij neemt

waar kaarsenlicht zwak schijnt
in stilte van donkere, angstige nachten
bewaakt door engelen gehuld in nevelsluiers
klinkt zacht een lied van vrede en smart

de sterrenloze hemel dekt de ellende toe
al lichten kinderogen helderder op dan maan
schrijft ergens een oude man zijn verzen
in het schijnsel van brandende kaarsen

ruik ik heel vaag lavendelgeur
*********************
sunset 15-03-2023


straatmadeliefjes

op façades van appartements-
gebouwen neonlicht van
letters in schreeuwend rood

liefdeseden spiegelen zich
in waterplassen op parkings
rimpelen tot stervende golven
in een staccato van hoge hakken

zelfs op de lak van de auto’s
pulseren druppels als harten
in een gekocht ritme van nacht
onder een glansloze hemel
*********************
sunset 15-03-2023