en jij lacht

deze winter is anders
dan die uit onze jeugd
hij is dichter bij de lente
dichter aan het einde
van onze tijd

jouw hand beeft in de mijne
wij zijn oud geworden
maar in al onze dromen
vliegen nog altijd vlinders

en jij lacht in je slaap
*********************
sunset 01-02-2022


een immer wandelen

golven van de zee
zijn niet bang om te sterven
tegen de klippen

blauw in het venster
is geen hemel
die op iemand wacht

leven is een immer wandelen
door parken en tuinen
waar bloesems stralen
*********************
sunset 01-02-2022


jouw lachen

in het voorbijgaan
verzamelen herinneringen
slechts enkele woorden
die geel als volle maan fluisteren
in een taal die wij verstaan
blauw is bescheiden als de nacht

ooit wil ik ook
vreemde talen leren spreken
en dan mijn memoires schrijven
– jouw lachen op bladzijde zeven
zal ik beslist niet vergeten
*********************
sunset 02-02-2022


in zonnegeel

papieren bootjes
dragen woorden over het leven

aan de klippen
ontmoeten zich lippen en huid

inktblauw hecht zich
aan het begin van een naam
die niemand meer roept

schrift verbleekt in zonnegeel
*********************
sunset 03-02-2022


weerzien

ergens zien wij ons terug
achter donkere dagen
van deze winter

zullen wij weer op het terras zitten
dromen van het leven
bladeren fluisteren in een warme lentewind
die ons winter vergeten laat

- hier schreef ik voor jou
mijn mooiste gedicht
wist dat het een afscheid was

maar ergens zien wij ons terug
*********************
sunset 03-02-2022


daar is iets

daar is iets wat mij aantrekt
iets dat mij heel diep raakt
in jouw blik wiegt een meer
dat mij golvend liefkozend streelt

daar is iets wat mij opneemt
iets wat mij stil ontroert
in jouw lachen rust een lust
van liefdevolle aanvaarding

daar is iets wat mij ontspant
iets dat mijn innerlijk stilt
in jou bloeien weiden
waarvan ik niet weet of zij ooit eindigen

daar is iets dat mij ontwaakt
iets dan mijn vuur ontbrandt
in jouw woorden heerst liefde
die mij bedoelt, en jou altijd mee
*********************
sunset 03-02-2022


een mond ontwaakt
lost zich van de ogen
tot het blauw luistert
alles verstaat

je mond beweegt zich
naar een nieuwe horizon
legt zich dan tussen dijen
waakt en groeit
*********************
sunset 03-02-2022


rustig ademend


wanneer de roes eindigt
vind ik op onze lijven
duidelijk tekens
van vreugde, liefde en lust

rustig ademend
beschermt ons nu
een gelukzalige glimlach
en nog een vleug warmte

ontmoeten zich
wetende blikken
die heel nabij zijn
*********************
sunset 04-02-2022


ergens breken
eerste bloesems open
van de forsythia
zij ontroeren mij
omdat het als
vanzelfsprekend gebeurt

de zon zinkt weg
in de einder
zacht zucht een nachtwind
en  niemand lost het raadsel op
voor wie zij nu reeds bloeien
*********************
sunset 04-02-2022


de hemel in onze ogen

stralend legt zich liefde
zoals een sterrenhemel
beschermend over ons

woorden paarlen glanzend
als zijn het de sleutels
tot de kern van ons zijn

de jaren bloeien geurend
wanneer jij de hemel
uit onze ogen plukt
*********************
sunset 04-01-2022


door intens verlangen

het is als hebben wij elkaar
de poorten tot het verborgene
met lachen open geduwd

als draagt jouw huid het lied
dat ik reeds heb geneuried
lang voor dat ik je kende

als verzinken jouw blikken
in elk van mijn poriën
met verlangen gevuld
*********************
sunset 05-02-2022


meer hoef ik niet

regen op mijn huid
in het bos loeren vossen
sporen van snelle passen
en jou heel zacht ademen

maar in mijn hart
heb je mijn taal ontdooit
het ijs laten smelten
kou vervangen door warmte
jij bent overal in mij

meer hoef ik niet te weten
*********************
sunset 05-02-2022


lichtjaren zijn geen afstand

eeuwig, zeggen wij
alsof wij de draagwijdte
van dat woord begrijpen

lichtjaren zijn geen afstand
waar landen bestaan
onder andere hemelen

met sterren die doorheen de dag
fonkelen als diamanten
– soms zit ik daar
en denk mij vergaan
*********************
sunset 05-02-2022


poëzienamiddag op 05-02-2022 

de lucht vandaag
ligt warm om ’t hart
zij ruikt niet naar de winter
beslist nog niet naar maart
maar eerder naar de lente
van april of mei
- de kalender was het enerlei

hij schreef reeds winterwende
vandaag nam ‘t natte grijs
voor even toch een einde
*********************
sunset 06-02-2022


eeuwig jong en gelukkig

wat moet ik beginnen
met een ochtend
waar regen tegen de ruiten slaat
orkaanwinden zijn gemeld
en onze koffie koud wordt

ik sluit mijn ogen
denk aan zomerdagen
aan groene bloeiende weiden
waar wij beiden wandelen
eeuwig jong en gelukkig
*********************
sunset 06-02-2022


het einde steelt de dag zijn licht
en op zijn laken zit
de naakte nacht en legt zich
bij hem en geen woord
verbreekt de tijd
*********************
sunset 06-02-2022


vaar – wel

de wind blaast poëzie
geluidloos door bomen
in deze winter zonder ijs
ogen tranen over velden

ook al wacht ergens de lente
toch schemeren uren
ik riep je na te blijven
maar jij volgde het dooien

rimpelde je voorhoofd
en liet ons een leegte
beelden van herinneren
in pijn van het nu
*********************
sunset 07-02-2022


en nu nog steeds

eenmaal ooit
raakte ik de tijd aan
vielen er sterren
op jouw kant van de maan
als kristallen
voor latere dagen

[toen wist ik nog niets
van ware liefde]

ik weet het nog goed
jij was puur en ongeschminkt
en breekbaar

en nu,
na zevenendertig jaren,
nog steeds
*********************
sunset 08-02-2022


warm, licht

vandaag tonen de kamers
een vredig gezicht
geborgen in zacht diffuus licht
grijs door de regen
doezelen wij
door vroege wanordelijke uren

zon verstopt zich achter wolken
wind waait de grastapijten hoog
muren zoeken tastend zonnestralen
niets of niemand blijft nog droog

ik laat de rolgordijnen dicht
de ramen zijn het met mij eens
en langzaam doezelen wij weer in
liggen heel dicht in elkaars armen
en onze huid voelt warm, licht
liefde toont ons haar erbarmen
*********************
sunset 08-02-2022


ik lief je eeuwig

grasgefluister en de schijn
van zilveren beekforellen
golven dragen mij alleen
uren mij het avond helderen

sterren zonder nog veel tijd
schenk ik jou mijn engelvleugels
scheur hen af in felle pijn

ook al ben je mij nog ver
dromen elfen ons een ladder
naar de sappige groene weiden

fluistert bodemloos het ven
ik lief je eeuwig eindeloos
tot ik jou ook waarlijk ken
*********************
sunset 09-02-2022maanwoorden

jij vluchtige donderdag
onder duizenden al geweest
kam ik wolken uit de hemel
vlecht staartjes uit zonnestralen
droom maanwoorden
vuurrood op mijn lippen

lichter dan veertjes
laat ik hen dragen door de wind
naar een ieder die luistert
*********************
sunset 10-02-2022


verleden, heden, toekomst

jouw lijf, een feest
waar wij ons ontmoeten
bloeien de velden
echoot liefde
in wind en regen

stromen en dalen
binden zich
in beweging der ledematen
zon, wolken en lippen
laten ons liederen zingen

en wij verenen
de zee met de hemel
en aarde kijkt toe
naar warme vreugde
en vlinderende  buiken

jouw lichaam is ruimte
waar wind en wolken
op toppen van golven
schuimend rijden
bladeren ontvouwen

verleden wordt heden
toekomst en droom
*********************
sunset 10-02-2022


woorden slapen naakt
op het voetpad
ik raap hen op
leg hen in een gedicht
waar zij dromen
over onsterfelijkheid
*********************
sunset 10-02-2022


voor jou en mij

elke ochtend
sluipen woorden
uit een diep verlangen

sommige leg ik
op onze huid
waar zij ons warmen

anderen vliegen
naar de sterren
om te fonkelen

maar ik, ik wens woorden
waarin wij ons
altijd zullen vinden
*********************
sunset 11-02-2022


de wind blaast boos

wanneer het donkert
de voeten koud geworden
strompelt het hart
naar nachtfrisse lakens

tegen de muur
draaien digitaal wijzers
de wind blaast boos
tot botten verstijven

en daarvoor in stof
het spoor van stappen
op weg naar een einde
waar alles eens stopt

een ieder daar slaapt
die niemand meer ziet
*********************
sunset 11-02-2022


elk moment opnieuw

sterren, vissen, geesten
zweven als aan dunne draadjes

adem roert zich tussen hen
en zij trekken hun banen
om elkaar zonder zich te raken
onrustig als flakkerende vlammen
stil als eenvoudig zuchten

tekenen ruimtes in ruimte
elk moment opnieuw
reeds vanaf het worden
maar ook in het vergeten
*********************
sunset 11-02-2022


kleuren-blij

gelauwerd
bewandel ik wegen
moedig, krachtig
schitterend kleuren-blij

vanuit stilte
beelden schetsen
die zich tonen willen

en ook waarom ik hier ben
het zicht- en voelbare
leesbaar maken

verbonden in liefde
*********************
sunset 12-02-2022


het neigt naar storm

ik schilder kleuren in de horizon
als grijs zijdepapier de wolkenhemel

oostwaarts valt maagdelijk sneeuw
schittert in pupillen
omvat de boog van de hemel
en ook die van mijn huid

in voortschrijdende uren
grijp ik de echo van woorden
- in mijn hoofd neigt het naar storm
*********************
sunset 12-02-2022


jij bent een stroom

jij bent als een stroom
die in de zee uitmondt
dolfijnen kennen jou

zij vragen naar dagen
die zich niet temmen laten
en naar een maan
die zich spiegelt in het water

jij kent de antwoorden niet
stroomt zijwaarts naar mij toe
waar wij ons lieven, samen
*********************
sunset 13-02-2022


Oekraïne, morgen

alsof zij ons beliegen
zo zeggen zij waarheden
opdat wij berusten

[en toch leven wij verder
alsof wij hen geloven]

tegenover ons
op het puin van huizen
staan zij voor het iets

bouwen weer op
pakken het leven op

het erge gebeuren
basis voor een vergeven
de waarde van het avondland

door het lelijke straalt
schoonheid, vreugde
in al het leed
*********************
sunset 14-02-2022


gevallen engelen

ik volg de bedwelmende jasmijngeur
want wij zijn uit hetzelfde hout gesneden
dromen dezelfde dromen

wie kan bedenken dat bonte kleuren
zich verstaan met het zwart van de nacht

wij zijn europa
met regenvlagen en milde winters

tussen hier en daar
liggen immense oceanen
en ben ji, ji, en ik, ik

wij zijn gevallen  engelen
uit de hemel verbannen
en zonder enige vaste verblijfplaats

trotseren wij de zon
en de ondergang van deze wereld
*********************
sunset 14-02-2022


zij die mij hebben verlaten
allen die mij tranen gaven
zelfs mijn kind, te vroeg ademloos
worden door mij droef gedragen
door de tijd tot aan mijn graf
daar het leven mij niet spaarde
naast geluk ook treurnis gaf
*********************
sunset 14-02-2022


verblind en sprakeloos

nacht nestelt in jouw ogen
het vreemde woord is uitgegomd
bloesems ontspruiten uit stilte
zelfs voor het leven
is zwijgen alles in nu

enkel wit, gebroken
achtervolgt mij mijn verlangen
ben ik verblindt en sprakeloos
door innerlijke schoonheid
van jou, liefdevolle vrouw
*********************
sunset 15-02-2022


jou wil ik altijd horen

onder een grijze hemel
legt zich windgefluister
op de huid waar jij mij
een huis uit ijs bouwt
mocht jij ooit gaan
als ik blijven moet

stiltes zijn overal
en ik verzamel hen
voor wanneer dagen
te luidruchtig worden
opdat ik je altijd hoor
*********************
sunset 15-02-2022


niet te geloven

weet je, ik leef al best lang
orchideeën beschreven ons
samen met de geur van jasmijn
waar ik eeuwige trouw beloofde
in een voortdurende zomer

mijn hart in vuur en vlam
draag ik voorbij mijn grenzen
van tijd en kan niet geloven
dat ik, volledig vrij, het ben
die jou, eindeloos, mag lieven
*********************
sunset 15-02-2022


soms, heel soms

soms springt een tekst mij tegemoet
uit twijgen ongeschreven poëzie
landt op mijn schouder
en fluistert zachtjes in mijn oor

soms is het slechts een papegaai
die woordmuziek oefent
klanken menselijke stemmen en gevoel

en heel soms raakt mij zwijgend
een gedicht zonder woorden
die moeten mij eerst nog vinden
*********************
sunset 15-02-2022


alleen maar wij

op mijn huid en in alle kamers
voel ik jou nabijheid
genoeg voor lange zomer-
avonden op ons dakterras

na winterdagen
geworteld in een ja
strekken zij zich naar ons uit
laten ogen stralen
als hartslag van onze lach

huid tegen huid
bestaat er geen jij noch ik
alleen nog maar wij
en een eindeloze zomer
*********************
sunset 16-02-2022


reeds negen graden

regen-verwaaid in wind
brult kilte je in je gelaat
eender hoe oud wij zijn

ofschoon slechts water
vult zich zonder warmte
toch ook elk leeg vat
als was het droog
zoals woestijnzand

hoe helder sterren ook schijnen
is het reeds negen graden
in de speelruimte leven
voor al het menselijke
en zijn verdriet
*********************
sunset 16-08-2022


in het woud
groteske schaduwen
van bomen

vanuit de verte
nachtelijke stilte

natuur legt zich
te rusten

een wind blaast
over het terras
wiegt mij in slaap
*********************
sunset 17-02-2022


ik kan jullie zeggen

vensters zijn deuren
om door te kijken te openen
ja zelfs te sluiten
de wereld buiten
vernietig hem niet

heb nachten geproefd
dagen in slaap geteld
ik kan jullie zeggen
zij beginnen en eindigen

magie zit hem juist in het blijven
ondanks alles
in het kijken het openen
het schrijven en uithouden
van het leven hier
*********************
sunset 17-02-2022


jarige ik

de zin der woorden
ligt op mijn vingers
- doornat tot op de huid
openen hemelse sluizen
scheuren takken van bomen -

lief-mondig gevlochten
op maagdelijk wit papier
met ertussen
steels wegvloeiend
innerlijk licht

resten de jaren
in genade geschonken
een jarige ik
*********************
sunset 18-02-2022


bejaardentehuis

[na een eindeloze mars
zijn mijn laarzen eenvoudig
zonder mij verder gewandeld]

ik zit in een apocalyptische stilte
van een bejaardentehuis
hoest toekomstvisioenen op:

sprekende schedelknoken
die naar rauw vlees verlangen
en natte as
die opnieuw begint te branden

voor mij zie ik een spiegel
van de maatschappij
in stukken, zó dat ik mij
amper nog erin herken

en met een scherf ervan
kerf ik mij mijn naam
in mijn onderarm
opdat ik hem nooit
zal vergeten

buiten voor mijn raam
hoor ik hoe mijn laarzen
heen en weer marcheren
zij komen nergens meer aan
*********************
sunset 18-02-2022


na de storm

alsof jij nimmer bent geweest
enkel een droom in slechts een droom
golven zongen al jouw liederen
de zee begroef hen onder schuim

en in aeonen wanneer stof
is uitgewerfeld en al lang
geen lover meer uit kruinen valt
is het alleen nog het moment dat telt
*********************
sunset 19-02-2022


schilderende woorden

in uren wind en regen
pluk ik herinneringen
uit een zee van kleuren
– tussen lelies en tulpen
ligt tijd begraven
wortelt in het verleden
en bloeit op papier

bloemen spreken een milde taal
bijna een zacht fluisteren
dat als zand ruizelt
uit winter-grauwe handen
zich als stilte en schoonheid
dun op het water legt

waar zij, tot op vandaag,
over schilderende woorden dromen
*********************
sunset 21-02-2022de vreemde trekt verder

als pijlen trekken klokwijzers
traag over mijn huid
snijden zich er doorheen
tot diep mijn navel

aan vingers hangen
uren tot in het zaad
van de voorlaatste oogst
en ploegen door de avond

steunend tegen schaduwen
denk ik aan God
zoals aan een nachtelijke vreemde
fluister mijn gebeden

rotsen vallen dwars op armen
van de wijzers van de kerktorenklok
valt de roest van de liefde
neer in mijn schoot

het licht verlaat de avond
als ik ingebed word in de nacht
en de vreemde verder trekt
*********************
sunset 21-02-2022


vensters slapen
met een kater
van het doorfeest weekend

regen klatert op daken
valt in ruwe kelen
na het begin van een nieuw jaar

deels nog geankerd in het oude
fluisteren grijze ochtenduren:
volle kracht vooruit
*********************
sunset 21-02-2022


eeuwige liefdeshonger

broedplaatsen van reigers
aan het begin van rietgras
waar wij het vergeten terug vinden
in liefdevolle aanrakingen
van belangeloze tijd

die herinnert aan zoetwater
het zoeken van zaden
en nestelen in kruinen van bomen
waar wij jaren najagen
in een eeuwige liefdeshonger
*********************
sunset 22-02-2022


hulpeloos

op stormende dagen
slaat de wind tegen vensters
nachten smaken kil

golven van getijden
vloeien mij door mond en ogen
zwart als de nachtelijke hemel

met regen in de handen
zand in de aderen
en omgewaaide bomen in het hart

drijf ik hulpeloos door jaargetijden
mijn blik gericht naar de horizon
meer hunkerend dan ooit
*********************
sunset 22-02-2022


adem van lentedagen

ik voel mij niet meer
verworteld in het water

met mijn handen
graaf ik naar adelaren
en ook naar de hars
onder jouw bast

leg je krekelhuid af
word ochtenddauw
mijn adem van
de eerste lentedag

tot in hartje winter
*********************
sunset 23-02-2022


zevenendertig jaar later

jij bent mooier geworden
na al die jaren
ben ik nog altijd ademloos
wanneer jij mij warm kust

tijd leert ons
liefde te leven
in en met elkaar
vrij en verbonden

jij bent in al die jaren
steeds mooier geworden
*********************
sunset 24-02-2022


Oekraïne, 24 februari 2022

valse woorden zijn nu stil geworden

misschien dat zij in lente
weer oprecht liefdevol klinken
*********************
sunset 24-02-2022


museumbezoek

[ontbrekend voorhoofd
tussen ogen
een filtersigaret
met lippenstift
van een laatste kus]

een spin loert
op een brommende vlieg
die niet komt
omdat zij naar buiten wil
door het blinde venster

met een bezoekersstoel
kun je piepend
rijden over het parket
- heel pijnlijk
in een eerbiedige stilte

alle anderen staan
bekijken verstandig
het droeve werk:
een houten hoofd
reeds gepatineerd
*********************
sunset 24-02-2022


enkel nog vreugd


jij glijdt vooruit en terug
als een lemmet
die de bewegingen volgt

het wit van mijn ogen
zinkt in zout van het zweet
langzaam ontslaapt jouw huid
tot verkoelende sneeuw

niets ademt meer
niemand heeft pijn
enkel nog vreugd

en met een kleine finale
stilte op de vingertopjes
streel ik de hemel
*********************
sunset 25-02-2022


melancholie

bewegende golven
schommelen het riet
wijl zandbanken wachten

[ijsbergen aan de andere zijde]

land in zicht
voor de  boot
en langs achter

[waarheen de reis ook gaat
een zeeman zingt zijn lied]

wolken onder een zon
het zwartgrijze van de nacht
eilanden rijgen zich aaneen

[bergbeklimmers
op de top]
*********************
sunset 25-02-2022


terug naar huis [zoekend naar vrede]

de schaduw achter mij
versluiert mijn schreden
maakt woorden leeg
en breekt beloftes

vandaag wijs ik
met een vinger op mezelf
wil het begrijpen
alles eindelijk verstaan

open mijn ogen
en keer terug naar huis
*********************
sunset 25-02-2012


in jouw adem

ik neig me
aan de dag
bouw een bed
uit zonnestralen
en het zingen
van vogels

de hemel is
ondanks de vorst
lente behangen
en in jouw adem
woont mijn ochtend
*********************
sunset 26-02-2022


hopen op

jaren wisselen snel
maken mij dronken

nachten walsen slapeloos
dagen begroeten uren
in hun momenten

dichtbij de stroom
verdrogen dromen

in de hand van de werkelijkheid
weegt elke stap loodzwaar

het weten over hen
die ons voorgingen
mildert het huidige nauwelijks

ergens hoop ik
op het nieuwe
*********************
sunset 26-02-2022


jouw liefde verwarmt

woorden verzamel jij
en als bloemen
wandelen gedachten
met sneeuwluipaarden
of gazellen

over horizonten
gaan jouw blikken
raken de adem
die onder kussens slaapt

lavendelblauw
en lachend
is elke omarming
jouw liefde verwarmt mij
 iedere nacht
*********************
sunset 27-02-2022


Kiev, ik huil om jou

vluchtige beelden
op het netvlies
schaduwscheuren
die iets wekken
wat onzegbaar blijft

gebundeld in tranen
druppelt het neer
en een donkere wolk
schuift zich voor de maan
*********************
sunset 28-02-2022


samen opstaan

zij verstoppen hun licht
achter donkere wolken
werpen groteske schaduwen

moeders neuriën slaapliedjes
kruipen weg in schuilkelders
waar zij gesmoord huilen

nachtmerries weerspiegelen
in ruiten van façades
vallen uit nachtelijke hemel

wij mogen niet lijdzaam toekijken
moeten nu de vuisten ballen
en eindelijk samen opstaan
*********************
sunset 28-02-2022