mijn herinnering


ik werp mijn herinnering naar de hemel
zijn geschreeuw dringt door tot in mijn oor
als stilte die brult tot het pijn doet

o mijn herinnering, deel van mijn ik
die zichzelf met licht vermoordt
mijn zonder stappen te ontvluchten leven

mijn herinnering, ik zal je gedenken
voor je bidden, je als beeld afmaken
en je hangen aan mijn wimpers

tegenover dit lot
dat op mijn oogleden danst
*********************
sunset 01-02-2024


sneeuwsprookje

soms speelt alles zich op één plek af:
daar is het huis, dit is de stoep en hier de lantaarn
en mijn adem, warm over vers gevallen sneeuw

er is iets, bijna niet zichtbaar:
niet de schaduw van de lantaarn
nog hoe het licht dwaalt - enkel één van de mogelijkheden

een man stapt door de sneeuw en duwt moeizaam zijn fiets
schoenafdrukken in het witte maagdelijke
de lijn van de band een lied

het zijn de grove vlokken die zweven
kleine, fijne zie je als je naar de lantaarn kijkt
in de verstrooiing van het licht

iemand heeft zijn hond nog een keer uit gelaten
en ik zoom in op de sporen van zijn poten
zou ik nog kind zijn, ging ik met hem door velden renden

en het zou altijd zomer zijn op smalle stukjes weide
en ik zou over grote stenen springen
tot er niets meer was dat mij kon houden

onbevreesd zou ik met vreemden spreken
al waren er helemaal geen mensen
en ik zou trots de nek van de hond strelen

maar er was helemaal geen nek
er was ook geen honden nooit viel er een hele nacht sneeuw
*********************
sunset 01-02-2024


het wonder leven

met poëzie versier ik elk moment
ontvlucht de beperktheid van tijd
en aan de rand van horizonten
bekleed ik mijn geest met licht

in brandende ovens werp ik
lavas van twijfels
tem de hitte van woestijnen
met het gereedschap geduld

met de filosofie van grootmoedigheid
bereik ik mijn geestelijke welvaart
om op het einde van deze reis
het wonder leven te omarmen
*********************
sunset 02-02-2024


bij elk ochtendgloren

[ik ben als een viool
opgehangen tussen roersels van de ziel
en de hartslag van snaren]

til me op je handen
met de kracht van je liefde
kleur me met diep rood verlangen
vul kruiken van het nu
met eeuwig vloeiende wijn

draag me in je borst
als heerlijke traktatie
en neem me in je tuin
als niet onderdrukt hunkering

verberg me in je botten
dat als raadsel
vergloeit in de nacht
als een lente
in je aderen ontspruit

neem me mee in je rust
bij elk ochtendgloren
en drink van de dauw
van onze herinnering
*********************
sunset 02-02-2024


blauwe bladeren in een zwarte nacht

hoe vaak heb ik mij 's nachts verbladerd
verward geraakt door donkerblauwe bladeren
toch naar de sterren opgeklommen
met anders niets dan letters voor mijn zinnen
waarin ik woorden vind in de oneindigheid van taal
wil fluisterend enkel maar genezen
en ademen blijft mijn enige weg naar daar

in jou, jij donkere kloof van stille melodieën
wil ik met grote witte zwanen trekken
verdwalen in het geluid van vleugelslagen
waar ik steeds zoek naar bloemen
het nog de moeite waard is om te vluchten
in rijkdom die niets van goud wil weten
noch iets uit vreemde ogen lenen

waar niemand is, wil ik die ene blik
die voelt alsof ik in dit leven ben gevallen
net zoals jij en jij, ben ik gemaakt
voor het poëtisch dromen

van blauwe bladeren, in een zwarte nacht
*********************
sunset 03-02-2024


niet uit te leggen

stil, in één keer
is alles stil
staken de auto’s
met hun wielen
naar de hemel
- zoals in gebed

een kille wereld
is onderweg
heeft ’s winters
elk doel
verloren
in de sneeuw

met zuiver wit
onder mijn voeten
ga ik
en kan je
mijn ongeduld
niet uitleggen
*********************
sunset 04-02-2024


uit licht en in liefde

met wat vreemde gedachten
word ik wakker in het donker
onder een mantel van stilte
waar sterren nog slapen

dromen zijn gemaakt van pastel
geschilderd door unieke momenten
in tijd die gewoon stopte
en dagen die niet voorbij gingen

het leven heeft grote vleugels
zweeft geruisloos over de dingen
doordrongen van het onzichtbare
waarin ik steeds weer verdwaal

er is geen goed en geen fout
geen regels die iets betekenen
te zijn heeft genoeg aan zichzelf
geboren uit licht en in liefde
*********************
sunset 05-02-2024


lente – leven

hun schuilplaats blijft slechts gezoek
ook al dien je het zoeken te begrijpen
wanneer de hemel van februari gloeit
achter kale sparrenbossen

mussen en het geluk van morgen
verschuilen zich nog in de struiken
stellen langere wachttijden in
totdat je het eindelijk begrijpt

dat het niet voor jou is
dat zij de vlucht willen grijpen
*********************
sunset 05-02-2024


op mijn huid

wind lispelt licht
streelt mijn geest
blauw schemerende
vensters verspreiden
een trottoir van gevoelens

met onstevige blik
tel ik tot vijf
voel me ontevreden
en op mijn huid
bloeit sneeuw
*********************
sunset 06-02-2024


blues om het af te leren

een meisje dartelt op foto’s
naar de hemel, op de
straat wordt geduwd
door chagrijnige gezichten

de stad ademt sneller
dan goed voor haar is
de lege zijstraten
verbergen gedichten

zij hopen nooit
geschreven te worden
zolang cafédeuren
minachtend piepen

blues om het af te leren
in de tijd van muizen
wijl tijd zachtjes wegsluipt
*********************
sunset 06-02-2024de stad

vol mensen,
auto's, huizen,
stoep en hemel

winkelen we
lopen langs
of kijken slechts

om ons heen
zijn we enkel
grijzig schuim

mysterieus alleen
*********************
sunset 07-02-2024


in haar armen

ik wil meer aandacht besteden

aan kleine gebaren
de ogenschijnlijke vanzelfsprekende

regen die het stof
van bladeren verwijdert,
wind die over meren waait
wie er ook in zwemt

alle vrijgevigheid van deze planeet
aarde, vuur, water, lucht
die zich alleen maar vinden
om elkaar te verliezen

wie wordt niet melancholisch
bij het denken aan sterven:
geef haar dus alles terug,
eerst haar, dan tanden, botten,

dan de vloeistoffen en het weefsel
die jou bij elkaar houden
en als laatste je gedachten,
gevoelens, je naam,

sterf voordat je sterft, rustig
in armen van haar vrijgevigheid
en in de vriendelijkheid
van een vreemdeling
*********************
sunset 07-02-2024


gierzwaluwen

als zwarte sikkels
snijden zij muggenarren
onder onweerswolken
in de vroege avond

hoe ik toch nog
steeds als boer denk
waar alleen de hemel
hun thuis is en als schuur
enkel hun maag,
broeden ze toch elk jaar
op dezelfde uitsteeksels

jaarlijks in de lente
nemen ze de helft van de wereld
onder hun vleugels,
trekken duizenden kilometers
voor twintig vierkante centimeter
rots, baksteen of beton

als zwarte sikkels
zwevend door onweershemel
hoor je hun scherp geschreeuw
in het verre blauw
dat zij snijden
*********************
sunset 07-02-2024


onder tere pootjes

spoorzoeken in het open veld,
de struikloze wijdte
haar grens is de rij bomen aan de horizon
de beek niet meer dan bewering

draadloos voor al het andere: voetafdrukken
van de natuur met ginder een hint naar de verte
al het andere is slechts speculatie

je bent maar zo sterk,
zingen elektriciteitsdraden,
als mussen die het porselein dragen

onder hun tere pootjes
*********************
sunset 08-02-2024


nimmer eindigende droom

schaduwspel op oogleden;
hoe jij de zon vangt
je huid nog roomwit

laat me zee zijn
die aan je stranden brandt
je zon die nooit dooft

en nog veel meer:
laat me je zee zijn
schaduwen gladstrijken

je ogen open kussen
in deze nimmer eindigende droom
*********************
sunset 08-02-2024


bewonderend stil zijn

zout, golven, zand,
mijn gevouwen handen
vangen de wind
vlechten mijn adem
tot een gebed

riet ritselt onophoudelijk
en in de Noordzee
zingen de walvissen

een zeemeeuw schrijft in de lucht
met haar vleugels honderd regels
naar de wolken, de uitgestrektheid, de zee

en mocht ik kunnen zingen,
zou ik toch zwijgen
mocht ik kunnen zwemmen,
zou ik het toch niet doen
als er maar één gedachte zou zijn,
zou ik hem niet uitspreken

enkel bewonderend stil zijn
*********************
sunset 09-02-2024


luid

hoe uitzonderlijk
was het hier:
zandgrond
en dennen,
schorsdroog
neergeplaatst
en misschien
zelfs ziek

er lagen
dennenappels
alsof een hand|
ze had gestrooid
kraakten zij luid
wanneer ik,
onbewust doelloos
op hen trapte
*********************
sunset 09-02-2024


leven in zeeblauw

ik wil de zee,
de golfslag in je ogen
en alle oceanen
op mijn schouders,
zoute vleugels
en leven in zeeblauw

als de wind draait, wil ik:
wachten op de oever
op je meeuwenarmen
die de schreeuw
van walvissen dragen

in een zilveren schaal
uit grijswit schuim
*********************
sunset 10-02-2024


vragen

druipnat
hangen vragen
tussen uren

geklemd aan woorden
die niets horen
niets zien noch zeggen
leiden sporen
naar het midden
van het leven
waar ik sta
en wacht

misschien
met een ander wit
in de ogen
*********************
sunset 10-02-2024


stof tot stof


in de diepte
van mijn lijf
wordt mijn graf
centimeter
na centimeter
opgestapeld

van mijn voeten
tot aan mijn borst
en mijn nek
is in deze tijden
alleen verstikkende
zichtbaar

[mijn verbeelding
adem en metrum]
toch zit ik daar

de hele dag
durf niet te bewegen
uit angst
om stof te worden

probeer bewust
te ademen
gebruik de stilte
om een gedicht
te schrijven
*********************
sunset 11-02-2024


het bos

wolken drijven
door plassen -
zand,
onder mijn stappen

aan de rand van akkers,
gebogen oud gras
en ik, onderweg
naar het bos

daar wacht
de stilte,
de geur
van vochtige aarde

gevallen bladeren
draag ik onder
mijn zolen
naar het woud

leg bladeren
onder bomen
en adem
gevallen jaren

op deze dag
*********************
sunset 12-02-2024


regen in februari

het regent in februari
de winter smelt weg
en de bus stopt in waterplassen,
is een rij met lichtjes,
kruipt traag door het duister

ik stop om bang te zijn voor alles
drink wijn als er wijn is
op het einde van deze winter
rijdt de taxi door plassen goud
verdwijnt de bus in de verte

bomen, mensen in de regen;
en ik denk niet meer
dat paniek gastvrij is
*********************
sunset 13-02-2023


onverstoord

als het daarom gaat
iets zinnigs te zeggen
het naar binnen staren
in de kale blauwe regen
en er geen antwoord komt
de nacht niet wil stoppen
niemand iets weet tegen pijn
en ik alleen dat ik van je hou
en jij dat nooit vergeet
zelfs niet wanneer de hemel
op onze hoofden valt
en wij het waarom begrijpen

iemand is het gras aan het maaien
dat onverstoord verder groeit
*********************
sunset 13-02-2024


tot zover echter

als jouw geur
naar me toe komt
kijk ik in jouw ogen
zie onze samentijd
en voel je , als jij je
liefdevol bij mij neervleit
ik mij en jou inadem

ook al komt er een tijd
zonder adem, zonder jou;
tot zover echter
ben ik er nog
*********************
sunset 14-02-2024


nog wordt er niet gezongen

[als ik om mist vraag
valt het licht zwaarder
hoe verder het gaat]

een balk uit het dak,
in het struikgewas
waar ik de tafel dek
voor nestjes zwaluwen
altijd hongerig
naar witte kruimels,

geen naaktheid mijn as
in deze hemel
al leef ik bescheiden
in een gestage aftakeling

elke bloem is blij
met helpende handen
en ook de vogels
‘s nachts in de bomen
waar zij bij elkaar komen
al zijn bossen nog gesloten

niemand gaat er binnen
en er wordt nog niet gezongen
*********************
sunset 15-02-2024


kalenderblad februari

en grijze wolken
duwen zich weg
de zon trekt

uit naakte twijgen
open bloesjes
ontbottende knoppen

in de vacht van katjes
krullend haar
valt over schouders
van struiken
*********************
sunset 15-02-2024


lente

het oranje
van een jonge
merelsnavel

alsof de helft
bestaat
uit muziek
*********************
sunset 15-02-2024


daar, op de oever, ligt een roos

stroomopwaarts vloeit mijn ziel
en vissen in haar dragen jaarringen
liederen klinken zonder enig geluid
in mijn aderen en mijn ogen
zijn naar binnen gekeerd

daar, op de oever, ligt een roos
die iemand daar heeft neergelegd
in de monding van het verstaan
drijven haar tere blaadjes

elfjes dansen in maneschijn
en winden kussen schaduwen
vogels zitten in het dauw op het mos
zonder vleugels vliegen zij niet

verdorde bladeren van droefheid
zweven zacht naar de lilablauwe horizon
de maan met zijn vol zuiver geel
zoekt met zijn stralen naar motten

doornranken, teder om mijn lippen gelegd,
liefkozen hen bij elk stil zwijgen
wanneer mijn lijf leeft in de nacht
en zich naar het lustvolle sterven neigt

daar, op de oever, ligt een roos
die iemand daar heeft neergelegd
in de monding van het verstaan
drijven haar tere blaadjes

de stroom daagt nu alle bloemen mee
al het liefdevolle van de hongerende natuur
ondanks de bron van het leven vol hoop
sterft op dezelfde plaats, de roos met mij
*********************
sunset 16-02-2023


in tedere relatie

in bossen ontsteekt de wind
vuur in de kronen van bomen
schaduwen gaan traag liggen
en beken dragen bladeren
vermoeid door de velden

zonnebloemen staan
met gebroken nekken
leunen uitgeput
tegen de hekken
wijl uitgebloeide rozen
hun kleren bij elkaar houden

alleen lenteklokjes stralen
hun slimme kopjes
fluisteren in geheime taal:
er zit verwachting in de tijd
die nog verborgen slaapt

het houdt je aandacht vast
in tedere relatie tot de wereld
*********************
sunset 16-02-2024


gedicht van licht

woorden
als stof
in de lucht
uitgesproken
groeien ze
naar je toe
veranderen in
een gedicht
van licht

dichterbij
betekent
goed kijken
naar jou in mij
hangen blijven
adem volgen
tot verborgen
diepten
waar donker
ogen opent
*********************
sunset 17-02-2024kijk, ik verdwijn

nog is het niet zo ver
al scheurt de hemel reeds
het geschilderde doek
van zon en sterren

ik vraag me af
hoe zou het zijn
om door de lucht te vliegen
niet met elke stap
stof op te wervelen

[wie ben ik
als er achter horizon
een andere wacht?]

maar de regen komt
en ik open mijn mond
laat woorden drinken
zó dat zij elkaar vinden
zinnen vormen, over mij praten

nu danst hij op mijn schedel
druppelt in mijn gedachten
laat mijn hoofd volstromen
als een oceaan die knopen oplost
waarin gevoelens zweven

- kijk, ik verdwijn met de regen
verdwijn, naar een veilige plaats
*********************
sunset 17-02-2024


ik zoek niet meer

muziek in de wolken
onhoudbare liefde
van jouw beeld en stem

wind valt in krullen
klinkt als klokjes
- bloemen worden
gehaald door het blauw

op aarde het ritme
van gras
weiden kruidachtig groen

ik zoek niet meer
naar geluk
*********************
sunset 18-02-2024


liefde op het eerste gezicht

gestrand in het kristal- zwart van de nacht
leggen lippen je hand
neer in het hart van de heldere lucht
rond blinde kersen
op per ongeluk aangeraakte knieën

het was liefde op het eerste gezicht
*********************
sunset 19-02-2024


ochtendlijke thuiskomst

zwalkend loopt hij
aangeschoten
door de nacht
van eenzaamheid;
ontdek het kind,
onschuldig en puur,
die door liederen hoop
zich laat wiegen
in een zalige sluimer,
een lieve glimlach
op de lippen -

glinsterend als sneeuw,
staat de maan
als bloem
aan nachtelijke hemel,
bewaart de schijn
van het eeuwige;
een vleugje
vol verlangen
waait door een verenkleed,
weerspiegelt zich
in de ogen van een uil -

cyclopen waken
over schaduwen
krakend valt
een poort
in het slot;
zwervers keren
terug naar huis,
hongerig en dorstig,
verlangend naar -

stil,
hou je recht,
maar zwijg
voor het kind
wakker wordt
en kijkt
naar de dageraad
*********************
sunset 20-02-2024


liefdevolle kleine dood

in tuimelen
van bladeren
verdwijn ik
verdamp
wat eerst was
nu dromend
zwart -

in storm
van nachten
beef ik
verschrik
zie mezelf
in de spiegel
bleek -

in regen
vloei ik
uiteen
giet me
in een zee
van tranen
naakt -

in ochtendlicht
besef ik
bewaar
je geheim
in het laken
zweef niet
verdwijn -

in de liefde
en gloed
van de
kleine dood
*********************
sunset 21-02-2023


de dag nabij

dichtbij de dag
die ruikt naar rozen
en smaakt naar jou
gaat de nacht verder
beeft in het verborgene
dat begrepen wordt
en gebeurt

wees stil en slaap
tot de vroege ochtend
waar ik mij red
in de morgen

de dag nabij
*********************
sunset 21-02-2024


onweer

[stil de maan
aan de hemel
schijnen sterren]

rusteloze wolken
aan de horizon
ontkiemen onweer

donderende donder
op vurige flitsen
verheft zich de wind

woeste branding
aan rotsachtige oever
wildschuimende golven

pletsende regen
op verdorde aarde
dooft de hitte

- storm rust
in donkere hemel
weer sterren
*********************
sunset 22-02-2024


zij lopen op tijd; zij wel

klokken van de stations
lopen op tijd
tussen een seconde slaap
en het inrijden van

ademend sproeien carcinogenen
in de avondlucht
van de eerste maand van de herfst
is het nog geen winter
geen reden om te bevriezen
- lichamelijk

mensen stappen in
voordat deuren sluiten,
zetten hun gezichten af
en proeven al een stukje thuis,
beginnen te lezen
*********************
sunset 23-02-2024


over ellende, oorlog en gevangenkampen

de jager slaapt
gepatineerd wachten
op roestrode schemering
het jaagpad is gebaand

het volgt rot afval
van mensen
die ’s ochtends
in paren hakken

het meisje met de kunsthand
verzamelt de dood in zakken
ze is nog zo jong
toont ons schuw haar glimlach

als geschreeuw van nachtuilen
onderhandelt hij met haar
in een vreemde taal
*********************
sunset 23-02-2024


zwijgen

nu we zwijgen
volgen kraaien de koelte
buigt regen in de wind
blijft het dagelijks leven
toch ergens in de buurt
en wij in de schemering,
weerklinkt leegte in ons
die we ooit hebben gemaakt
om ze helemaal te vullen

nu we zwijgen
groeien schaduwen
‘s nachts als ranken
aarzelt licht in het grijs
volgen kraaien de koelte
buigt regen in de wind
blijft het dagelijks leven
heel dicht in de buurt
en wij, in de schemering

zwijgen
*********************
sunset 24-02-2024


nachtgetijden

leef stil in het niets

te midden van
nachtgetijden
en eeuwige schaduw

aarde geeft je onderdak
en beweegt rustig in slaap
schenkt eeuwigheid
- mijn been legt zich zachtjes
over het jouwe

[het oppervlak
waarop we stappen
is te dun]
*********************
sunset 25-02-2024


een bittere groene munt

geboren om te slapen
de slaap die ik vermoed
als ik ‘s avonds soms
achter de gezichten zie
een onverwachte schrik
mij grijpt, ik nog steeds
de dag verwacht in het
naderen van de gezuiverde
heldere zon over stralende
banen van water, mijn mond
zich vult met regenfruit

dan ligt op mijn oogleden
een bittere groene munt
*********************
sunset 26-02-2024


‘s avonds huiswaarts

[alles lijkt onwerkelijk]

aan de wegrand:
een schuwe ree
versmelt tot een roos

en onze schaduwen
lijken wel figuren
in een partijtje schaak
*********************
sunset 26-02-2024


woorden die op lippen eindigen

woorden die in een zachte cadans
op je lippen eindigen
met in hun rug roestige nagels
die je vasthouden in de schaduw
van het stuk geslagen kinderbedje

een gemorste glimlach van je moeder
die je van de vloer veegt
als een oude koffievlek
en het silhouet van vader en de bijl
die niet meer te onderscheiden zijn

- wees beducht op mensen
met wijd open armen, handen
en lege, liefdeloze woorden
*********************
sunset 27-02-2024


het momentum

lichaamswarm
smaakt de rosé op jou
en stoffig ligt de dag
onder de zon

ondertussen hangt
jouw bontgekleurd rok
vochtig in avondwind
*********************
sunset 27-02-2024


jaren van diepe slaap

ik vraag niet,
antwoord niet
op vragen
leg alleen mijn munt
op het ooglid
van een stervende engel

maak je geen zorgen
er zijn tientallen engelen
en altijd weer een regenboog
die de hemel tooit

weldra zijn het
jaren van diepe slaap
is de stilte om je heen
bijna ondragelijk

ook al groeien wij
uit haar poriën
hurken wij schuilend
hoopvol omhoog
*********************
sunset 28-02-2024


mijn hart vol met liefde

ik zit in een appelboom
en leef graag, zeg ik
en als er iemand komt,
veer ik op; ben ik

tot ik plots val
in een groen lyriekland
simpelweg hulpeloos
en een beetje bang

vanwege de wereldworm
in alles hierna
een spoor van rotting
in de droeve celloton

en wijl ik daar lig, hopend,
luister naar vogels
die als medicijn voor me zijn
als klank van violen

lijkt het mij

dat de hemel vriendelijk knikt
en mijn hart
vol met liefde stroomt
*********************
sunset 29-02-2024